Když spolu dva lidé začínají žít v páru, začínají budovat společnou domácnost, mají děti, často se jim stává, že jim nezbývá moc času na sebe na vzájem. Kvůli mnoha dalším starostem jim nezbývá moc času na samotný vztah.

Lidé si obvykle slibují, že začnou více žít a věnovat se jeden druhému, až budou mít více času, až se děti osamostatní či odstěhují.

Když na to ale po letech dojde, tak místo toho, aby si spolu užívali a vztah zlepšovali, se často vztah zhoršuje a někdy se dostává do velké krize, která může skončit až rozchodem.

Proč se vztah dostává do krize, když odejdou děti?

V každém vztahu by měla fungovat dobrá komunikace, vzájemná podpora a sdílení života s partnerem. V každém vztahu by lidé měli umět pojmenovávat své potřeby a naplňovat je.

To se ovšem často neděje.

Dlouhá léta si toho nemusí přes spoustu jiných činností a starostí všimnout. Mají stále plné ruce práce s jinými projekty. Vychovávají děti, starají se o ně, mají koníčky, musí vydělávat peníze, aby zabezpečili rodinu, musí splácen hypotéku, seberealizují se v byznysu atd.

Ale když po letech děti odchází z domova, lidé už mají většinou vybudovanou nějakou pozici, relativně dost peněz, z větší části či úplně splacenou hypotéku.

Muž celou dobu bral svoji roli jako živitel rodiny a vydělával peníze, staral se o materiální zabezpečení. Při tom všem mu nezbýval čas na vztah.

A zrovna tak žena byla zaměstnána starostmi o rodinu, o děti a ani jí nezbylo moc času na jiné věci.

Buď si to neuvědomovali, nebo si to omlouvali tím, že každý má svoji roli a na jiné věci prostě není čas.

Ovšem postupem věku se ten čas začne tvořit sám. Věci běží samospádem. Lidé, kteří mají teď více času, zjistí, že vlastně s partnerem nemají nic společného, že si moc nerozumí a že si vlastně každý žije sám svůj život.

Vůbec nepracovali na svém vztahu. Přestože hodně pracovali na zabezpečení chodu rodiny.

Je to naprosto zásadní životní změna

Když se vaše děti osamostatní, oba dva si musíte uvědomit, že je to zásadní změna ve vašem životě, o které byste si měli promluvit.

Většinou tím trpí víc ženy. Ženám obvykle ubude velká odpovědnost a starost. Začínají mít pocit zbytečnosti, nelásky a podobně. Většinu dospělého života se realizovaly tím, že byly matkami a vychovatelkami.

Tuto životní událost byste neměli podcenit a jen tak přejít. Je nutné na to pamatovat a měli byste se o tom společně pobavit. Popovídat si o tom, jak si každý představujete další společný život.

Měli byste se bavit o vašich potřebách. A pokud jste se nad nimi zatím ještě nezamýšleli, tak byste si měli nejprve rozmyslet, co jsou to vlastně vaše potřeby a jak byste si přáli je naplňovat.

Uzavřete spolu partnerskou dohodu a dodržujte ji.

Možná zjistíte, že vlastně ani pořádně nevíte, jak se o takovýchto věcech s vaším partnerem bavit. Že vám chybí základní dovednost komunikace ve vztahu. Že se nedokážete dohodnout. Měli byste zapracovat na vaší komunikaci ve vztahu.

Přestože touto zásadní změnou často trpí více ženy, pro muže to neznamená, že se nic nezměnilo. Neměli by se chovat tak, jako tolik mužů, kteří za mnou chodí do poradny. Ti často říkají, že žádnou změnu nepociťují, že žijí stále v tom samém, že jejich zaměstnanost je stále velká a vůbec nerozumí tomu, o co jejich ženě jde.

Muži by se měli snažit pochopit, proč je to pro ženu taková změna. Měli by brát vážně, když žena říká, že se necítí dobře, že jí něco chybí. Měli by s tím pracovat tak, aby byli spokojeni oba dva.

Osamostatnily se vaše děti a vy jste teď zjistili, že váš vztah asi nefunguje zase až tak dobře? Pomalu se vám do vztahu vkrádá krize nebo už v ní dokonce jste, ale sami vůbec nevíte, jak váš vztah napravit, jak se z toho dostat? Obraťte se na odborníka, který vám vysvětlí, co se ve vašem vztahu děje. Ukáže vám, kde to všechno začalo a pomůže vás navést na cestu, která vás z těchto potíží dostane.

autor článku: Karel Chába