Vzorce chování jsou v podvědomí uložená pravidla, která nám pomáhají zvládat životní situace bez potřeby vědomého zamyšlení. Naprostá většina vzorců chování vznikla v průběhu dětství do 7. roku života a náš mozek je používá zcela automaticky v závislosti na vnějších podnětech.

Původní účel vzorců chování má být usnadnění života. Vzorce chování by nám měly umožnit rychle a bez přemýšlení zvládat situace, které jste již zažili a nějak se s nimi vyrovnali v minulosti. Tato rychlá podvědomá reakce pak dává naší mysli příležitost a především čas věnovat se důležitějším věcem a novým situacím. Měly by také chránit naši mysl před subjektivními problémy, které jsme vyhodnotili jako škodlivé. Často nám však místo pomoci přinášejí řadu problémů.

Vzorce chování rozdělujeme na pozitivní a negativní. Negativní vzorce nám komplikují život a brzdí náš úspěch v osobní i profesní rovině.

Podrobný článek o vzorcích chování najdete zde.

Co to znamená změnit negativní vzorec chování?

Negativní vzorce chování je možné odstranit. Nejprve je však potřeba konkrétní negativní vzorec najít a rozpoznat. Tento proces je někdy obtížný a neobejde bez pomoci odborníka – kouče. V podstatě je nutné analyzovat váš pohled na sebe sama. Identifikovat vaše přesvědčení o tom, co vám brání v dosažení vašich cílů. Je velice důležité správně definovat negativní vzorec chování, protože jinak je jeho odstranění v podstatě nemožné.

Jak může vypadat negativní vzorec chování?

  • Nikdy nebudu mít tolik peněz, abych si mohl dovolit vše, co chci
  • Lidem se nelíbím, nemají mě rádi
  • Jsem hloupý

Negativní vzorec chování lze nahradit vzorcem pozitivním. Ten však musí být minimálně stejně tak emocionálně silný, jako byl původní negativní vzorec. Pozitivní vzorec musí být reálný, musí být možné mu uvěřit. Není možné dosáhnout extrémních nereálných výsledků.

Příklad pozitivních vzorců, které mohou nahradit negativní

  • Vím, že svou pílí si vydělám, kolik peněz budu chtít
  • Beru jako plus, že mám za přátele jen ty lidi, kteří mě respektují
  • Pracuji na sobě a jsem s tím spokojen

V poslední fázi je třeba dostat nový pozitivní vzorec chování do podvědomí. To lze opakovaním aplikace tohoto vzorce. Tento proces je často zdlouhavý a budete potřebovat velkou trpělivost, než se vám vzorec skutečně nahraje až do podvědomí.

Jak změnit negativní vzorec chování?

Odstraňování negativních vzorců chování a jejich následné nahrazování vzorci pozitivními je proces, který užívá několik různých metod k dosažení svého cíle.

Další metodou je mentální trénink, který úspěšně používají například sportovci v rámci dušení přípravy na výkon a konfrontaci se soupeři. Tato metoda spočívá v soustředění celé mysli na jeden jediný bod a objevení nové skutečnosti. Výsledkem je změna vnímání sebe sama a reakcí na okolí.

Metody je možné aplikovat i odděleně. Každému vyhovuje jiný způsob práce.

Chcete se i vy zbavit svých negativních vzorců chování a objevit cestu k úspěšnějšímu a šťastnějšímu životu? Napište mi či zavolejte a domluvíme se na osobní konzultaci či kurzu, který vám pomůže odstranit překážky a vyřešit váš konkrétní problém.

autor článku: Karel Chába