Ve vztazích se někdy dějí paradoxy. Dnes jsem si jeden takový vybral jako téma článku. Ve vztahu se občas stane, že vás partner miluje, ale přesto s vámi nechce být. Proč tomu tak je? Proč se toto ve vztahu někdy děje? Jaké máte možnosti a co s tím můžete dělat? To vše se dočtete v dnešním článku.

Hlavní důvody proč s vámi váš milující partner nechce být

Nejčastějšími důvody, kdy vás partner nebo potenciální partner miluje, ale nechce s vámi být, jsou většinou tyto:

1. Chce si zachovat svou volnost, nechce se vázat a svoboda je pro něj důležitější, než vztah, který ho v určitých ohledech omezuje.

2. Protože chce mít volné pole působnosti, aby se mohl seznamovat s kým chce a třeba i střídat vztahy.

3. Prostě a jednoduše se bohužel nechce vázat na jednoho partnera.

4. Bojí se vztahu a blízkosti, protože má špatnou zkušenost z dětství, kdy měl někoho rád a o tuto osobu přišel. Používá strategii, že kdykoliv se do někoho zamiluje, tak ho opouští dříve, než by mohlo dojít k tomu, že bude sám opuštěn, zraněn a zrazen.

5. Vztah vidí jako něco, co ho zdržuje a bere mu čas a energii. Raději se chce věnovat naplno nějakému svému koníčku, sportu nebo budovat kariéru.

6. Jiné psychické důvody, které mu brání v tom, aby byl schopen fungovat ve vztahu. Někdy vám partner i přizná, že sám vlastně neví, co je pravou příčinou jeho problému. Do této kategorie patří také lidé, kteří o sobě silně pochybují a podceňují se. Nebo mají finanční problémy, za které se stydí a prožívají tak silné pocity viny, že by to ovlivnilo i váš život v negativním slova smyslu. Jediné východisko pro ně pak je rozchod.

7. Jedna s nejrozšířenějších variant je, že vás partner sice miluje, ale zároveň neví, co chce a co prožívá. Jeho nálady se neustále mění, kdy jeden den s vámi chce být a miluje vás, říká vám to, plánuje s vámi budoucnost a druhý den chce být sám. Takový člověk je vnitřně nevyrovnaný a je vlastně hledačem pohody a štěstí. Hledá ho bohužel u partnera a neuvědomuje si, že spokojenost musí hledat sám v sobě.

Z výše popsaného tedy vyplývá, že se bohužel nevylučuje mít někoho rád nebo ho dokonce milovat, a přesto s ním nebýt schopen žít. Tato situace potvrzuje pravidlo, že jen láska nestačí. Jasně to ukazuje na fakt, že každá mince má dvě strany. Stejně tak je tomu i ve vztazích. Na jednu stranu vás partner může opravdu hluboce milovat a na druhou stranu v jeho mysli může být konflikt, který mu nedovoluje, aby s vámi byl ve vztahu.

Neberte si osobně, když vás partner sice miluje, ale nechce s vámi být

Nejhorší, co v takové situaci můžete udělat je, že si to budete brát osobně a budete hledat chyby jen v sobě. Rozhodně to nedělejte, protože chyba není jen ve vás. Chyba je především ve vašem protějšku. V mnoha případech s vámi partner nechce nebo nemůže být díky svým osobním důvodům. Toto by se mu stalo s každým jiným partnerem a není to zdaleka jen o vás. Samozřejmě na společném vztahu se podílejí vždy oba partneři, tedy i vy, ale v této situaci s tím vy nic nezmůžete.

Jak řešit vztah, kdy vás partner miluje, ale nechce s vámi být?

Jaké jsou tedy možnosti řešení, když vás partner miluje, ale nechce s vámi být? Především byste svému protějšku měli upřímně a co nejpřesněji v pozitivní podobě říci, co k němu vy cítíte a co od vztahu očekáváte. To samé byste měli chtít i od vašeho partnera. Parter by se vám měl otevřít a říci vám, co k vám cítí a co od vztahu očekává on. Toto je podstatné, abyste měli ucelené informace, ze kterých bude pak zjevné, zda byste spolu mohli v nějakém, řekněme netradičním modelu vztahu, i tak zůstat.

V opačném případě budete mít jasno, že opravdu existuje jen jediná varianta, a to spolu nebýt. Je to podstatné i z toho důvodu, že můžete teoreticky dostat šanci na rozmyšlenou. S partnerem, který vás, jak tvrdí, miluje, budete v jakémsi netradičním vztahu. To znamená, že partner si víceméně bude dělat, co chce, kdy chce a s kým chce.

Samozřejmě jsou i situace, kdy žádná jiná varianta, než spolu nebýt, není. V tom případě vám nezbývá nic jiného, než toto přijmout. Je ale smysluplné, abyste nejdříve zjistila to, co jsem doporučoval a je také dobré zjistit, jaké jsou opravdové příčiny, že vás partner sice miluje, ale nechce s vámi být. Jak vyplývá z nejčastějších možností, s některými by se teoreticky něco dalo dělat, pokud byste o to oba dva stáli. Velmi často se totiž stává, že se partner za svou situaci stydí a opravdové příčiny, proč s vámi nechce být, vám neprozradí. Přitom by se situace dala řešit, kdybyste k sobě byli upřímní.

Nenuťte partnera, aby s vámi byl, když sám nechce

Pokud vám partner řekne své podmínky, za kterých by byl ochoten v takovém vztahu fungovat a vám se tyto podmínky vůbec nezamlouvají, tak vám doporučuji tento návrh nepřijímat. Nelámejte nic přes koleno a rozhodně v takovém vztahu, kdy vás partner miluje, ale vlastně s vámi nechce být, nezůstávejte. Nedoufejte jako většina žen, že zrovna vy budete ta, která svou láskou svého partnera změní. Změnit se může jen někdo, kdo to opravdu sám chce. Ženy, které se rozhodnou v takovém vztahu setrvat, se nakonec vždy jen trápí.

Zároveň nevěřte ani prázdným slibům, kdy vám partner může slibovat, že se sebou něco udělá, že se změní. V reálu bude chtít využívat jen toho, co budete do vztahu dávat vy. Opravdová změna u každého z nás může proběhnout jen na základě toho, že se změnit chceme my sami. Teprve když nám samotným nevyhovuje, jak žijeme a chceme sami pro sebe projít nějakým osobnostním rozvojem a posunout se, tak máme šanci na změnu.

Jak se zachovat k partnerovi, který vás miluje, ale nechce s vámi být?

Určitě si dejte čas na rozmyšlenou. Sami k sobě buďte zcela upřímní a jen za sebe v rámci své zodpovědnosti si řekněte, jestli chcete takovýto vztah ukončit. Možná to teď bude hodně bolet, ale ušetří vám to případná trápení v budoucnu. Pokud se přesto rozhodnete ve vztahu zůstat, snažte se sama sebe nastavit tak, že opravdu přijmete za své rozhodnutí zodpovědnost. Tzn. že nebudete doufat v nějaký zázrak a neobviňujte partnera, který vás sice miluje, ale nechce s vámi být, že vás zklamal. Protože to vy jste doufala ve změnu. Nevyčítejte mu nic, protože tím v konci stejně zlepšení nebo změnu neprosadíte.

Dobře tedy zvažte, zda teď nechcete zůstat s partnerem jen proto, že nejste ochotna teď hned trpět. Rozchod s někým, koho sami milujete, musí bolet a při rozchodu vás tato bolest nemine. Nebo je situace taková, že chcete s vaším partnerem opravdu zůstat, i přesto že s ním nebude život jednoduchý, protože vám život s ním za to stojí? Položte si otázku typu, kde chcete být za rok, za tři roky a za pět let. Poctivě si na všechny otázky odpovězte. Pak zvažte, jestli je možné, abyste cíle, kterých chcete dosáhnout, dosáhla s partnerem, který vás miluje, ale nechce s vámi být.

Pokud se nacházíte v obdobné situaci a stále si nevíte rady, jak tuto situaci řešit, nejste si jistí ani po přečtení tohoto článku, pak se na mě neváhejte obrátit. V odkazu si můžete vybrat jednu z možných konzultací – konzultace.

autor článku: Karel Chába