Co stojí za nedostatkem komunikace ve vztahu a jak ho můžete řešit? To se dozvíte na následujících řádcích.

Příčiny nedostatku komunikace ve vztahu? Je jich spousta

Za nedostatkem komunikace ve vztahu v nějaké míře stojí samozřejmě vždy nedostatečná blízkost, intimita. To znamená, že jeden ke druhému nemáte tak blízko, abyste byli ochotni se svěřovat a otevřít. Nedostatek komunikace ve vztahu ale často souvisí i s tím, že nemáte sociální návyky, které by podporovaly vaši schopnost komunikovat. V dětství jste například vyrůstali v rodině, kde nebylo běžné svěřovat se s tím, co koho trápí, problémy se zametaly pod koberec nebo se rodiče často hádali. Variant je spousta.

Za nedostatkem komunikace může být také to, že samotný vztah je vypotřebovaný, přechozený. Jeden druhému jste se odcizili, už o sebe nejevíte zájem a ve vztahu jen přežíváte.

Úpadek komunikace ve vztahu? Stojí za ním neznalost, strach i opakované zranění 

Bohužel za problémy s komunikací ve vtazích může mnohdy i základní neznalost toho, že komunikovat o problémech je nutné. Důvody, proč lidé neví nebo nechápou, že čím větší problémy mají, tím více se musí učit jeden druhému otevřít, jsou opět různé. Může jít opět o to, že nemáte základní sociální návyky, ale také o přesvědčení, kterým se snažíte sebe sami chránit. Protože pokud byste se měli druhému více otevírat, možná se bojíte, že vás partner zraní. Co mu řeknete, použije proti vám nebo se vám vysměje, bude vás dehonestovat. 

Opakované zranění ve vztahu, kdy vám partner něčím ublížil, samozřejmě také vůbec nepřispívá k ochotě k druhému se přiblížit. Komunikovat s ním tak, abyste se vzájemně lépe poznávali. Postupná rezignace na komunikaci ve vztahu, protože opakované prosby (abyste se někam posouvali, abyste řešili nenaplněné potřeby) k ničemu nevedly, je samozřejmě dalším klasickým prostředkem k tomu, jak se k nedostatečné komunikaci ve vztahu dopracovat.

Řešit nedostatek komunikace ve vztahu musíte chtít oba 

V tomto okamžiku ale není až tak důležité, proč ve vašem vztahu není dostatek komunikace. Klíčové je to, abyste se chtěli oba dva rozhodnout, že s tímto stavem začnete něco dělat. Zdůrazňuji množné číslo. Realita je totiž bohužel taková, že nedostatek komunikace ve vztahu můžete vyřešit jen jako tým.  

Je to sice sympatické a často se stává, že ke mně do poradny přijde jeden z partnerů a řekne, že druhý to sice odmítá, on se ale i tak chce učit a posouvat, aby mohl vztah zachránit. Cokoli se takový člověk dozví a kamkoli se posune, je přirozeně smysluplné. Pravda je ale taková, že posun nemůže být nikdy dostatečný.

Přibližte se k sobě, zlepšíte komunikaci ve vztahu

Nedostatek komunikace ve vztahu nemůže vyřešit jen jeden hlavně z toho důvodu, který jsme už několikrát nepřímo zmínili. Aby se vaše komunikace zlepšovala, musíte být ochotni začít se k sobě přibližovat. Musíte být ochotni začít používat komunikaci takzvaně přibližující se. To znamená komunikaci, kdy budete ochotni začít se jeden druhému více otevírat.

Budete ochotni mluvit o tom, co se ve vaší osobnosti děje, co prožíváte, kým uvnitř sebe sami jste. Co vás trápí, jaké si myslíte, že máte slabiny. Budete se muset chtít otevřít v tom, čeho se bojíte, z čeho máte úzkosti.

Celkově jde o to, že přibližování se a zlepšování nedostatku komunikace ve vztahu stojí na ochotě více se druhému odhalit ve věcech, které pro vás mohou být a jsou v nějaké míře zraňující. Ve věcech, za které se můžete stydět a podceňovat.

Na druhé straně se partner ve chvíli, kdy mu něco sdělujete, stává příjemcem informací. A jako přijímač musí být ochotný do sebe informace vpouštět. Není možné, aby od sebe věci takzvaně odpinkával se slovy „takhle to není, vidím to jinak, ty to přeháníš, já si myslím, že to tak hrozné není“. Nebo něco ve smyslu „víš co, tebe na mně štve toto, ale mě na tobě zase tohle, a tak si nemáme co vyčítat“.

Chcete zlepšit komunikaci? Mějte odvahu otevřít se i přijímat

Smyslem přibližující se komunikace je najít odvahu druhému se otevřít, ale také do sebe vpustit informace, které druhý vysílá. Tyto informace v sobě nechat pomyslně žít a chtít je propojit s těmi, které v sobě máte jako přijímač. Na přijímač klade přibližující se komunikace nárok být ochoten poprat se s informacemi, jež mu nevyhovují nebo ho zraňují. Chcete-li se posunout, bylo by velkou chybou automaticky se bránit tomu, co druhý říká, protože vám to nevyhovuje.

Součástí zlepšování komunikace ve vztahu je nejen učení se novým technikám a nové formě komunikace, ale také ochota posouvat vlastní osobnost. Pokud nebude ochotni tam, kde jste se v diskuzi s partnerem dosud vždy zasekli, zamyslet se nad tím, co se ve vaší osobnosti děje a jak byste to mohli zlepšit, pak se budete pořád jen bránit. Budete se snažit na úkor druhého prosadit si své potřeby. Nicméně protože partner bude reagovat způsobem, který jsme si popsali (nebo to budete dělat vy), nemůžete se posunout.

Přiznejte si slabiny a pracujte na sobě, nedostatek komunikace ve vztahu zvládnete lépe

Z toho, co jsme si řekli výše, vyplývá, že nedostatek komunikace ve vztahu můžete vyřešit jen tak, že se budete chtít jeden druhému více otevřít. Ochotněji informace od druhého přijímat. Snažit se více empatie ve chvíli, kdy vám to nepůjde, budete cítit ohrožení, zlost či úzkost. Nebudete na partnera útočit nebo se do sebe uzavírat. Abyste informace od partnera mohli přijmout, musíte za ně převzít odpovědnost. 

Nesmíte dělat tu chybu, že tam, kde vám komunikace začne být nepříjemná, ji v racionální rovině necháte zbortit. Naopak se s partnerem musíte chtít poradit právě o místech, kde se vždy zaseknete. Tato místa spolu rozebrat a říci si, co se v každém z vás děje a jaké máte slabiny, že vždy narazíte a nikam se neposouváte. Každý z vás sám za sebe tyto slabiny musí být ochoten přiznat a pracovat na nich. Zároveň musíte chtít svůj protějšek podporovat v tom, aby i on své slabiny zvládl. Jedině tak se můžete s nedostatkem komunikace ve vztahu vypořádat.

Nevíte si ani po přečtení článku rady s tím, co dělat s nedostatkem komunikace ve vašem vztahu? Nezoufejte a obraťte se na mě. Rád vám pomůžu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím. 

autor článku: Karel Chába