V článku se dočtete, jaký dopad může mít nedostatek sexu v manželství, a zároveň to, jaké možnosti řešení tohoto problému máte.

Za nedostatkem sexu mohou být fyzické příčiny

Existují tři základní příčiny toho, proč můžete mít nedostatek sexu ve vašem manželství. První příčinou jsou fyzické problémy jednoho z partnerů. Žena například může při styku pociťovat bolesti. Někteří lidé s těmito věcmi neumí mezi sebou zacházet, neumí si je dostatečně dobře vysvětlit, podpořit a pochopit se. Následkem toho pak upadá sexuální intimita. 

Psychické problémy: příčina i důsledek

Druhou příčinou nedostatku sexu v manželství bývají psychické problémy. Někdo může mít například deprese, které ho natolik ovlivňují, že nemá chuť na sex. Můžou to být samozřejmě ale i starosti nebo dlouhodobý stres, které se opět mohou projevovat nechutí k sexu. Podobných příkladů bychom si mohli uvést mnoho. 

K této skupině pak ale patří také to, že někteří lidé si sexem řeší své psychické problémy. Existují muži, kteří potřebují neustále lovit nové a nové ženy, a to proto, aby si dokázali, že jsou stále dobří, žádoucí a že mají hodnotu. Dokud nedojde k vyřešení příčin takovýchto tendencí, je někdy zcela nemožné, aby byl muž věrný, respektive aby byl dlouhodobě schopný mít sexuální intimitu jen se svojí ženou. Ta si pak může stěžovat na to, že s ní muž nechce sexuálně žít a ona že je sexuálně zanedbávaná. 

Máte nedostatek sexu? Možná špatně komunikujete

Třetí příčinou nedostatku sexu v manželství je špatná komunikace. Lidé se od sebe odcizují, a tím u nich klesá přirozená chuť na sexuální intimitu. K úpadku sexuální aktivity v manželství vinou špatné komunikace dochází ale také proto, že lidé na sebe ztrácejí postupem času a někteří s přibývajícím věkem chuť. To pak vyvrcholí tím, že se okoukají a sex se u nich stane stereotypem. Vše ostatní sice může fungovat, ale tím, že neumí o těchto věcech mluvit, mají problém s nedostatkem sexu ve svém manželství. 

I první skupiny příčin nedostatku sexu v manželství, které jsme si popsali výše, jsou samozřejmě vždy provázané s nefunkční komunikací. Neschopnost lidí si tyto věci vysvětlit, bavit se o nich, porozumět tomu, co se v každém z nich děje, to vše má přirozeně svůj dopad. 

Nedostatek sexu v manželství = hrozba pro vztah samotný

Jaké důsledky může mít nedostatek sexu v manželství? V první řadě není naplňován jeden ze základních pilířů intimity vztahu jako takového, respektive lásky, a to je sexuální intimita. Pokud pilíř sexuální intimity nenaplňujete a potřebujete ho naplňovat, dochází k sexuální frustraci, která může vyvrcholit až nevěrou. 

Příčina může být u nedostatku sexu v manželství ale i důsledkem. Platí to přitom jak o fyzických, tak o psychických projevech. Nedostatek sexu může u někoho vyústit až v psychické problémy, v pocity, že ho druhý nemá rád, že není hezký, zajímavý, přitažlivý, a to se může podepsat na sebedůvěře. Pro někoho má pak nedostatek sexu fyzické dopady: necítí se dobře, pociťuje úzkost nebo jakoukoliv jinou podobu fyzického diskomfortu. 

Nedostatek sexu v manželství může být skutečně velmi vážná věc, jež může být příčinou i vážných fyzických a psychických problémů. Zároveň ale nedostatek sexu může (a často to tak je) zásadním způsobem narušovat pevnost vztahu jako takového. 

Trpíte nedostatkem sexu? Naučte se komunikovat

Jaké máte možnosti řešení nedostatku sexu ve vztahu? Bez ohledu na to, která z variant se vás týká a jaké jsou příčiny nedostatku sexu ve vašem vztahu, vždy budete muset posílit komunikaci. To z toho důvodu, že bez toho, abyste si vysvětlili, co se děje, jaké jsou vaše sexuální fantazie a potřeby atd., se nemůžete nikam hnout. Bez toho, abyste si upřímně přiznali, že jeden z vás už kupříkladu není schopen sexuální intimity, se nemůžete posunout. Pro řešení nedostatku sexu v manželství je klíčovou věcí ochota vás obou o problému komunikovat.

Když mluvím o komunikaci, mám na mysli to, že se budete muset posunout. Budete muset umět lépe popsat, co se ve vás děje, čeho se bojíte, jaká máte přání, v čem si nevěříte atd. Často jde u tohoto tématu o to mít odvahu přiznat, že už vás partner tolik nepřitahuje nebo že se u vás změnily sexuální fantazie. V takovém případě se můžete bát, že vám partner nevyhoví, že se na vás bude dívat skrze prsty, nebo že vás dokonce opustí.

Pak je skrze komunikaci třeba podpořit mezi vámi důvěru, upevnit to, že si můžete říct více, než jste si řekli dosud. Bez toho nemáte šanci situaci vyřešit. Komunikace je pak samozřejmě potřeba i ve chvíli, kdy jeden z vás problém nechce řešit proto, že se jím zkrátka nechce zabývat nebo se za něco stydí.

Učte se novým dovednostem a buďte trpěliví, problém vyřešíte snáz

K tomu, abyste mohli začít pracovat na komunikaci a posunout se, vám doporučuji přečíst si články Komunikace mezi manželi a  Naslouchání ve vztahu.

Nezačínejte ale hned tím, že budete řešit přímo problém nedostatku sexu ve vašem manželství. Místo toho se skutečně zastavte, mějte trpělivost a učte se dovednostem, o kterých se dozvíte ve výše zmíněných článcích. Teprve až si budete jistější, že se umíte více otevřít, že více vzájemně unesete, že si můžete říct více, než jste si řekli doteď, a to i věci, které jsou zraňující, má smysl bavit se o sexu. 

Pokud vám to doteď nešlo, začněte od drobnějších a jednodušších témat a učte se na nich nové dovednosti. Teprve potom se zaměřte na téma sexu jako takové. Pokud byste s ním začali rovnou, nikam byste se neposunuli: používali byste stále stejné principy komunikace, respektive by vás natolik ovládly emoce, že byste se novým formám komunikace nemohli učit. 

Nevíte si ani po přečtení článku rady s tím, co s nedostatkem sexu ve vašem manželství? Nezoufejte a obraťte se na mě. Rád vám pomůžu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím.

autor článku: Karel Chába