Možná jste na to přišel náhodou, že si manželka píše s jiným. Napadlo vás, že by to mohl být kolega, kamarád, bývalý partner ale třeba také milenec. Mělo by vás to, že si manželka píše s jiným znepokojovat?

Proč si manželka píše s jiným

Důvodů může být několik. Navíc některé z důvodů vás nemusí znepokojovat, protože můžou být opravdu nevinné. Manželka si třeba může psát s kamarádem či kolegou, který chce např. s něčím poradit, či jde ryze o pracovní záležitosti. Pokud psaní manželky s jiným zůstává v praktické rovině, není v něm žádný citový podtext, není důvod se znepokojovat.

Pokud si ovšem manželka píše s jiným způsobem, kdy je jasné, že zde vzniká či již je nějaká citová vazba, je lepší zpozornět.

Nelze nikomu zakazovat či přikazovat co má dělat, s kým si může či nesmí psát. Stejně tak nemůžete manželce zakázat, aby si psala s jiným. Můžete se však snažit přijít na to, proč si s ním píše. Zřejmě ji psaní s jiným něco dává. To něco může být právě to, co ji u vás chybí. Tady může jít už samozřejmě o hlubší problém, který nemusí být na první pohled zřejmý.

Něco manželce chybí ve vztahu, proto si píše s jiným

Nejjednodušší je si s manželkou o celé situaci promluvit, zeptat se na to, co ji ve vašem vztahu třeba schází. Možná vám upřímně odpoví, ale možná její odpověď bude vyhýbavá. Třeba si sama neuvědomuje problém, který ve vztahu máte. Ženám často v manželství po nějakém času začne chybět především pozornost, obdiv a zájem manžela. V záplavě denních povinností je málokterý muž schopen se ženě stále stejně věnovat a zajímat se o ní, tak jako v prvních měsících zamilovanosti.

Pokud ovšem muž svůj zájem omezí na praktické složky manželství, může se žena začít cítit nespokojená. Stačí pak třeba obdiv jiného muže se kterým si žena píše a najednou se cítí lépe. Psaním s jiným si pak kompenzuje nespokojenost či nenaplněnost v manželství. Mnohdy se žena ani s takovým mužem se kterým si píše nesejde. Zkrátka někdy zůstane jen u toho psaní a někdy se naopak ti dva začnou posléze scházet.

Ženě pak to, že si píše s jiným, jeho lichotky, obdiv, zájem o její osobu a její přání mohou dělat velmi dobře. To vše může naplňovat její citovou stránku, především v případě, že se ji toho doma nedostává. Také ji  psaní s jiným dává možnost se vypsat z věcí, které ji trápí, může někomu svěřit své přání a sny. Manžel totiž na takové věci nemá většinou čas a mnohdy ani náladu.

Je dobré zmínit, že některé ženy si píši s jiným, a to především na internetu podobně, jako muži sledují porno. Anonymní psaní může být lákavé a vzrušující, žena může hrát roli, jakou chce. Může být ve své fantazii tou ženou, kterou v normálním životě nemá odvahu být. Na obou stranách pak pracuje fantazie, psaní má často erotický podtext. Žena se může aspoň takto cítit žádoucí, většinou se ji totiž toho ve skutečném životě nedostává, a to je často důvod proč tuto potřebu uspokojuje alespoň ve virtuálním světě.

Co by měl dělat muž, když si manželka píše s jiným

V první řadě by neměl muž, který zjistí, že si manželka píše s jiným dělat ukvapené závěry či začít s tvrdým výslechem. Měl by se spíše zamyslet nad tím, proč má jeho žena potřebu psát si s jiným. Měl by se v takovém případě spíše zaměřit na vztah mezi ním a manželkou. Třeba jsou na pozadí jednání manželky věci, které pro ní nedělal, protože mu nepřišly důležité.

Často si muži neuvědomují, jak důležité je třeba pro ženu se moci jen vypovídat z některých svých starostí. Ženy chtějí být vyslechnuty bez toho, aby muž hodnotil, nakolik jsou takové starosti z jeho pohledu nedůležité a malicherné. Naopak by se měl snažit pouze ženu podpořit a dát ji najevo, že se na něj může spolehnout. Mohl by zkusit projevit zájem o ženu i jindy a v jiných věcech, než to dělá běžně.

Není nutno manželku překvapovat drahými dárky, mnohdy stačí všimnout si nač si stěžuje a s čím by potřebovala pomoci. Stejně tak ženu potěší otázka na to, jak se měla a co se jí třeba podařilo.

Muž tak projevuje svůj upřímný zájem o ní, ona pak může uspokojit svoji potřebu sdílení svých starostí i radostí. Také vyjádřit manželce občas obdiv jako ženě nemůže být na škodu. Žena se tak nebude cítit přehlížena, bude mít pocit, že se partnerovi stále líbí, že jej pro něj stále přitažlivá. Je pak menší pravděpodobnost, že si žena bude mít chuť psát s jiným.

Co by měl dělat muž, když žena na jeho zlepšení nereaguje

Pokud  žena na vaše změny nereaguje a vy cítíte potřebu věc řešit, protože si stále píše s jiným, budete jí muset přibrat do procesu změn aktivně. To znamená, že v první fázi byste s ní měl řešit, jak se k sobě psychicky přiblížit. Navrhněte jí, abyste si dvakrát týdně na 20 minut sedli a „jen“ si povídali o tom, co kdo cítí, prožívá, jak se má, čeho se bojí, co ho trápí, atd. Oba ale musíte dodržet tyto pravidla na kterých se předem dohodnete:

– vysílač informace bude mluvit v „já stylu“ tedy např. „já se cítím poslední dobou sám a opuštěný“. Nesmíte používat „ty styl“ tedy např. „díky tomu, že jsi pořád na telefonu se cítím přehlížen“ To by přijímač informace bral/a jako útok.

– přijímač informace musí respektovat, co říká vysílač. Respekt prožívání vysílače je klíčovou složkou celého procesu. Respekt by se měl projevit v emoční a slovní podpoře, že situaci zvládnete a jasným signálem, že váš problém je brán vážně. V žádném případě nesmí přijímač negovat co říká vysílač anebo říkat „já se teď díky tomu, co říkáš cítím špatně“.

Smyslem je se více poznat, emočně se k sobě přiblížit a ne hned řešit, jak problém vyřešíte. To půjde teprve až si více porozumíte.

Pokud jste v situaci, kdy si manželka píše s jiný, nevíte, co dělat, neváhejte se na mě obrátit  v sekci konzultace.