Když to ve vztahu neklape, měli byste se určitě zaměřit na odcizení mezi vámi, na větší otevřenost a transparentnost.

Neklape vám to? Bude za tím odcizení 

Jeden z hlavních a zároveň nejčastějších důvodů, proč to ve vztahu neklape, je to, že se od sebe postupně odcizujeme. Jistá míra odcizování je samozřejmě přirozená v každém vztahu. Nicméně k odcizení by nemělo docházet v takové míře, že si každý začnete žít svůj život v takové míře, že vás druhý už tolik nepřipřahuje, že myslíte na potenciálního nového partnera atd.

Odcizování je bohužel přímým protikladem toho, o co ve vztahu jde, tedy o blízkost. Často není problém to, že máte rozdílné názory, že se v některých věcech nechápete, ale to, že se jeden druhému vzdalujete. Jeden druhého dostatečně dobře neznáte, nevíte, co se ve vašem protějšku děje. 

Aby to ve vztahu zase klapalo, buďte se k sobě otevření 

Pokud se tedy chcete posouvat a zajistit, aby to ve vašem vztahu zase začalo klapat, měli byste se zaměřit na blízkost mezi vámi. Ideální by bylo, kdybyste se společně dohodli na tom, že spolu začnete budovat větší otevřenost, transparentnost. To je jedna ze základních věcí, kterou byste měli udělat, když to ve vašem vztahu neklape. 

Co to konkrétně znamená? Jednou týdně si sedněte a pravidelně spolu diskutujte o tom, co se v každém z vás děje. Mluvte o tom, jaké kdo má plány a cíle, ale také o tom, čeho se kdo bojí, co komu vadí, s čím se v sobě perete atd.  Mluvte o tom, jaké kdo si myslí, že má vnitřní nedostatky, za co se stydí, v čem si nevěří. Smyslem této otevřenosti je to, abyste se opravdu více poznali. Zároveň se tím k sobě budete přibližovat. Nicméně musíte dodržet několik pravidel: když vám druhý bude o sobě vyprávět, nesmíte mu vymlouvat, co cítí. Abyste se k sobě přibližovali, už vůbec nesmíte dehonestovat to, co vám řekne, nesmíte na to útočit. 

Snažte se druhého pochopit, bude vám to zase klapat 

Pokud vám nebude příjemné to, co od svého protějšku slyšíte, je potřeba, abyste to brali tak, že informace, kterou jste obdrželi, ve vás nějak rezonuje. To znamená, že aby to ve vašem vztahu lépe klapalo, musíte začít sami u sebe. Musíte přijmout, že partner ve vás něco negativního vyvolává, ale to, co ve vás vyvolal, do vás nevložil. Je na vaší odpovědnosti, abyste se pokusili pochopit, proč se vinou informace, kterou jste obdrželi, necítíte dobře. 

Mělo by vám ale být zapovězeno kvůli tomu, že vás něco rozruší nebo zraní, na svého partnera útočit. Tím totiž jdete přímo proti tomu, aby to ve vašem vztahu zase klapalo. Pokud budete na svého partnera útočit a něco mu vyčítat, nemůžete ve skutečnosti pochopit, co se ve vaší osobnosti děje. To je přitom klíčové k tomu, abyste váš vztah posunuli ve chvíli, kdy vám neklape. 

Ten, kdo bude sdělovat, co se v něm odehrává, by měl určitě mluvit jen o sobě. Měli byste používat já styl, ve kterém budete mluvit jen o svém světě, ne o tom, co partner dělá, jaký je nebo není, protože tím byste na něj útočili a dehonestovali ho. Tím byste váš vztah, který zrovna neklape, tak jak byste si představovali, nikam neposouvali, ale jen zhoršovali.  

Když to ve vztahu neklape, pracujte na důvěře 

Další důležitou věcí je, že se v rámci svých povídání musíte nastavit tak, že chcete posilovat důvěru mezi vámi. Abyste důvěru mezi vámi posunuli, abyste zamezili tomu, že ve vašem vztahu už to neklape, a začali ho napravovat, musíte svému protějšku dovolit, aby vám zase mohl důvěřovat a vy jemu. Chci tím říci, že když to ve vašem vztahu neklape, nemůžete chtít, aby nejdřív něco změnil váš protějšek. 

Nesmíte si svoji změnu podmiňovat tím, že nejdřív vás váš protějšek musí přesvědčit o tom, že se změnil, že už nebude dělat to, co vám nevyhovuje. Důvěra se neobnovuje jen tím, že vás partner o něčem přesvědčí. Důvěra se obnovuje z obou stran. Jak ze strany vašeho partnera, i když vám něco udělal, tak z vaší strany. Vztah, který neklape, nejde opravit tím, že si budete klást podmínky a sami nic nebudete dělat. 

Aby váš vztah znovu klapal, odpusťte si a začněte u sebe  

Svou vlastní mysl musíte nastavit na to, že svému protějšku chcete odpustit. To znamená musíte se sami chtít zamyslet nad tím, proč vás to, co partner udělal, nebo naopak neudělal, zraňuje. Co to ve vás způsobuje a co to všechno vlastně znamená, kde se to vzalo. Není to totiž tak, že vše negativní, co cítíte, způsobil jen partner. Váš partner většinou jen aktivuje něco, co už ve vás bylo. Nějaké vaše dřívější zranění, co si nesete z minulosti, mnohdy až z dětství. 

Když váš vztah neklape, musíte chtít každý začít sám od sebe. Za prvé musíte chtít být více otevření, prozradit svému protějšku více o tom, kdo jste. Za druhé se musíte nastavit na to, že chcete do vztahu vrátit důvěru. Tu nevrátíte tím, že si něco budete podmiňovat z druhé strany.

Poznejte svoje potřeby, bude vám to lépe klapat 

Další věcí, pokud váš vztah neklape, je, že se zaměříte na partnerské potřeby. K tomu vám pomůže článek Partnerská dohoda. V něm se dočtete o tom, že je potřeba, abyste se naučili dobře vydefinovat, co kdo z vás chce. Váš vztah totiž určitě dobře neklape proto, že jste si postupně přestali naplňovat svá přání. Očekávání a potřeby a jeden z vás nebo oba dva se v nějaké podobě cítíte zanedbávaní. Proto je důležité, abyste se naučili dobře vydefinovat své potřeby (spousta lidí v tom bohužel dělá chyby).

Poslední, a jednou z nejdůležitějších věcí, které je potřeba udělat, když váš vztah neklape, je to, že se začnete zlepšovat ve své komunikaci. K tomu vám pomůže článek Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace.

S tématem v článku často souvisí problém opakovaní nevhodných stereotypů.

Neklape to ve vašem vztahu a vy si ani po přečtení článku nevíte rady s tím, jak to zlepšit? Nezoufejte a vyberte si jednu z konzultací, které nabízím, pomůžu vám. 

autor článku: Karel Chába