Nevím, jak mám oslovit ženu a o čem s ní mluvit

Klient (26 let) mě požádal o pomoc v oblasti komunikace při seznamování

Zkrácený rozbor situace

 • klient měl problémy se seznamováním od puberty
 • měl jen jeden vztah
 • bál se lidí a komunikace obecně
 • vyrůstal jen s matkou a dědou ad.

Důsledek

 • nevěřil si a jeho problém se s každým nezdarem prohluboval
 • vyhýbal se společnosti
 • pocit osamění a zbytečnosti
 • pokud dojde ke kontaktu se ženou, začne se stydět a nedokáže vymyslet, o čem by se měl bavit ad.

Příčina

 • nepoznal otce – pocit zbytečnosti
 • matka ho vychovávala jako nějakého slabého hocha, který potřebuje ochranu a neustále ho držela doma ze strachu, že se mu něco stane
 • nenaučil se komunikovat s vrstevníky, neb byl veden k neustálé opatrnosti
 • byl přesvědčen o „pravdách“, které ho naučila matka ad.

Výsledek naší spolupráce

 1. vysvětlení, jak ho ovlivňuje výchova matky, její záměr byl pozitivní, bohužel hůře proveden
 2. práce na odstranění vzorců chování/přesvědčení viz příčina a viz důsledek
 3. vydefinování, jak posilovat sebevědomí
 4. nalezení témat k hovoru + způsob tréninku komunikačních dovedností

Novinky
na váš e-mail.:

Jak zvládat partnerské vztahy

Informace o zpracování osobních údajů
Zadat váš email

Zaslat na email

vytisknout