Nevěra velmi silně zasahuje do důvěry mezi partnery. Mnohdy i v případě, že se dvojice dohodne, že chtějí udržet svůj vztah či manželství, může vše nakonec ztroskotat na nemožnosti obnovit tuto důvěru. Proč je tak těžké začít znovu věřit partnerovi, který podvedl, a jak se o to pokusit?

Nedůvěra po odhalení nevěry není jen nedůvěrou v partnera, ale zahrnuje i porušení identity, možnou nedůvěru podváděného partnera ve vlastní instinkty. Jakmile člověk zjistí, že byl různě dlouhou dobu podváděn, více než samotná nevěra jej většinou raní zatajování a lži partnera. Přemýšlí pak mnohdy jak je možné, že celou dobu co byl podváděn, netušil, že partner žije tak trochu dvojím životem.

Může pak mít pocit, že partnera či partnerku vlastně vůbec nezná, a že o nejbližším člověku vlastně neví zhola nic. Není divu, že se pak bojí, že se situace může vlastně kdykoliv opakovat. Také se může obávat toho, že se k němu jeho partner nebude chovat upřímně ani v jiných věcech.

Jak může pomoci partner, který podváděl

Tyto řádky jsou určeny spíše lidem, kteří podvedli své partnery, milostný vztah však ukončili a rozhodli se svůj vztah zachovat. Měli by si být vědomi toho, že to zřejmě nebude vůbec lehké, a také to nemusí dopadnout dobře. Přestože někteří lidé chtějí svůj vztah i po nevěře zachovat a svému partnerovi odpustit, nakonec již stejně mají problém partnerovi věřit.

Ve vztahu pak není šťastný ani jeden a je lepší se rozejít. Mnohdy si totiž nevěrníci myslí, že odpouštění znamená, že automaticky dostávají přidělenou důvěru svého partnera či partnerky. Takto to bohužel nefunguje. Je dobré si uvědomit, že obnovení důvěry po odhalení nevěry bude trvat určitý čas a navíc jeho délka bude závislá na mnoha okolnostech.

Především ten, kdo byl nevěrný ve vztahu, by měl pracovat na obnovení důvěry. V každém případě pak nemůžete očekávat, že vám partner či partnerka ihned začne důvěřovat. To, že něco slíbíte, je sice hezké, ale spíše bude záležet na vašem chování a jednání, jak rychle získáte ztracenou důvěru. Vaše ochota věci změnit a napravit a zároveň se svými činy snažit získat důvěru, má daleko větší váhu, než vaše slova.

Přerušte veškerý kontakt s milenkou či milencem

Pokud chcete vztah zachránit a také obnovit důvěru, nekontaktujte se nikterak se svým milencem či milenkou. Znamená to žádné telefony, sms, e-maily, žádná setkání. Možná budete muset mnohé v životě radikálně změnit. Bohužel je to mnohdy daň, kterou musíte zaplatit, pokud chcete své manželství zachránit.

Pokud jste měli poměr v práci, bude mnohdy nutností změnit zaměstnání. Pokud byla vaše milenka či milenec ze skupiny vašich přátel, budete muset dokonce změnit některé přátele. Výjimkou může být, pokud se z vašeho mileneckého poměru narodilo dítě. Pak je zřejmé, že váš protějšek bude muset nějaký kontakt s milenkou či milencem tolerovat.

Odpovězte na určité otázky svého partnera či partnerky

Váš protějšek bude mít snahu se dozvědět o nevěře co nejvíce. Přesto by bylo dobré partnerovi či partnerce pomoci potlačit zvědavost v pátrání po detailech. Otázky typu „Kde jste chodili, jak často a byl milenec či milenka v posteli lepší“ k ničemu nevedou, jen způsobují ještě větší bolest podvedenému. Má však smysl odpovědět na takové otázky, které mohou přispívat k vyjasnění motivu a významu nevěry.

Odpovědi na otázky vyjasňující, co pro vás nevěra znamenala, jak jste se cítili před tím, než začala, nebo jaké to bylo se rozhodnout poměr ukončit, a také čeho si na vašem vztahu vážíte, mají smysl. Možná si tak váš protějšek uvědomí, že věci nejsou vždy jen černé nebo bílé, a také že není jen oběť a viník. Pochopení, co nevěře předcházelo, uvědomění si vlastního možného podílu na ní, může pomoci k rychlejšímu zotavení se z nevěry.

Pro podvedeného partnera je právě často důležité dostat odpovědi na určité otázky. Především o tom, co se týká vašich pocitů. Spoustu věcí chtějí zkrátka pochopit, a to nelze jinak, než se ptát. Možná si myslíte, že nejlepší je o tom všem nemluvit, tvářit se, že se nic nestalo, a že důvěra se časem sama objeví. Bohužel se tak nestane. Naopak si mnohdy udělá partner či partnerka domněnky, které pak narušují důvěru a brání uzdravení vztahu. Partner či partnerka naopak mohou ocenit vaší snahu pomoci tím, že odpovíte a vyjádříte se k určitým věcem.

Snažte se být trpěliví

Buďte trpěliví. Budete potřebovat hodně času, aby se vše vrátilo do normálních kolejí. Podle odborníku emoční dopad nevěry většinou trvá minimálně 2 roky. To i v případě, kdy lidé dělají vše proto, aby byla důvěra ve vztahu obnovena. Pokud to nezvládnete, a přestanete být trpěliví, je možné, že se váš vztah i při předchozí nejlepší vůli ho zachovat rozpadne.

Váš protějšek potřebuje určitou dobu na to, aby se zhojily veškeré citové rány, a aby si utřídil veškeré myšlenky v hlavě. Vaše partnerka či partner může být občas smutný, nemusí se cítit dobře ve chvíli, kdy mu nevěru třeba něco připomene. Snažte se to pochopit, místo toho, aby vás to rozčílilo, anebo jste nějak zlehčovali to, co prožívá.

Respektujte, že se potřebuje svěřit

Respektujte, že si partner či partnerka potřebuje o této nepříjemné zkušenosti povídat s ostatními. Může to být pro vás nepříjemné, a můžete mít pocit, že vás pak budou přátelé nebo rodina kritizovat. Neočekávejte, že partner či partnerka vás bude ochraňovat před důsledky vašich činů. Jestliže potřebuje o těchto věcech mluvit s někým blízkým, není důvod k výčitkám, že si vše váš protějšek nenechal jen pro sebe. Kdysi tolik doporučované mlčet a trpět znělo sice hezky, ovšem takové potlačování smutku a bolesti k ničemu nevede.

Ujistěte ji nebo jeho o své lásce

Každý člověk žijící ve vztahu, má potřebu cítit, že je druhým milován. Pocit bezpečí a důvěry jde pak ruku v ruce. Vztah můžete velmi zhoršit, pokud se budete chovat odtažitě a lhostejně. Také pokud se uzavřete do sebe, nebudete věnovat své partnerce či partnerovi pozornost. To vše může vyvolávat ve vaší partnerce či partnerovi nedůvěru a třeba i úzkostné stavy.

Je dobré pokud budete otevřeně hovořit o tom, co se s vámi děje, a stejně tak budete naslouchat svému protějšku. Pokud váš partner či partnerka uvidí, že se emocionálně otevíráte a hledáte si cestu k jejich srdci, snáze vám bude důvěřovat.

Nedávejte partnerovi či partnerce příčinu k nedůvěře

Pokud má váš protějšek stále nejistotu, když jste mimo domov, snažte se jí či jemu i s tím pomoci. Můžete občas zavolat nebo říct, kde se během dne budete pohybovat. Pokud jste domluveni na určitou hodinu, tak čas vždy dodržujte anebo vysvětlete, proč jste se zdrželi. Čím víc bude mít partner či partnerka ve vás jistotu, tím méně se bude cítit úzkostně, a tím měně vás bude mít potřebu nějak kontrolovat.

Pokud cítíte, že máte potřebu dělat svému protějšku naschvály, a třeba se celý den neohlásíte, chováte se záhadně a nevyzpytatelně, pak popřemýšlejte, jestli k nedůvěře ve vás nemá vlastně důvod. Zkuste se zamyslet nad tím, co vás vede k tomu, se takovým způsobem chovat. Možná tím vyjadřujete odpor či zlost. V takovém případě, kdy se chováte neprůhledně, bude s největší pravděpodobností problém důvěru obnovit. Bylo by možná dobré si uvědomit, zda chcete ve vztahu vlastně setrvat, a zda jej nebude lepší ukončit.

Respektujte rozhodnutí partnera či partnerky vyhledat odborníka

Pokud váš partner či partnerka chce vyhledat odbornou pomoc, protože má pocit, že to již sami nezvládáte, a že to může být pro váš vztah prospěšné, můžete i vy pomoci. To především tak, že jste ochotni se také toho účastnit, protože se to týká i vás. Nemusí vám být příjemné probírat své osobní věci s cizím člověkem, ale pokud chcete zachránit svůj vztah, zřejmě to budete muset překonat. Pokud se snaží totiž jen jeden z páru na vztahu pracovat a druhý pak nespolupracuje, jeho snahu bojkotuje nebo zesměšňuje, pak nemá vztah velkou šanci.

Koneckonců každá zkušenost vás může něčemu naučit. Poučení z takové zkušenosti, kdy vám byl někdo nevěrný není taková, že už nemůžete nikomu věřit. Jen vás to nutí si uvědomit, že se musíte naučit věřit jinak. Nemůžete již zakládat vaši důvěru k partnerovi na předpokladu. Naopak musíte vybudovat důvěru, která je založená na upřímné komunikaci a na tom, že se s partnerem k sobě daleko víc přiblížíte, třebaže to nebude jednoduché.

Důvěru totiž nelze jen tak někomu věnovat. Důvěra je produktem blízkosti s partnerem. I taková vážná krize ve vztahu může být nakonec proměněna v příležitost a přínosnou zkušenost. Vztah pak může být silnější, založený na daleko větší upřímnosti a větší důvěře, než jste měli předtím.

Bohužel mnohdy dvojice ve fázi řešení tohoto problému uvíznou na místě a nemohou se dále pohnout. Je to tím, že obnovit důvěru ve vztahu po nevěře, je velmi psychicky náročné zvládnout, a mnohdy i přes nejlepší vůli obou ve dvojici, to bez pomoci odborníka nedokážou. Pokud se nacházíte v situaci, kdy si nevíte rady s obnovením důvěry po prožité nevěře, neváhejte mě kontaktovat v sekci konzultace .