Určitá část mužů i žen se obává blízkého vztahu. Přitom si často přejí právě šťastný vztah založený na důvěře a blízkosti. Když však do jejich života vstoupí ten správný člověk, mnohdy začnou panikařit. Čím intenzívnější a bližší se stává jejich vztah, tím větší vzdálenost potřebují. Paradoxně často pak chtějí utéci od toho, koho milují.

Příčiny panického strachu z blízkosti

Za strachem z blízkosti jsou samozřejmě i jiné obavy. Roli zde může hrát strach z opuštění s tím související bolest. Takový člověk se bojí ublížení a neschopnosti vyrovnat se s bolestnými pocity. Podvědomě si myslí: „Čím více budu milovat partnera, čím si budeme bližší a citově více připoutání, tím větší bude moje zranitelnost a tím více bolesti zažiju v případě rozchodu“.

Takový člověk si pak logicky myslí, že tím, že nikomu neumožní být s ním v emocionální blízkosti, chrání jej to před ublížením a bolestí. Kdo se citově nezainteresuje, nemůže být zraněn.

Dalším důvodem strachu z blízkosti, zejména intimní blízkosti, může být zneužívání v minulosti. Taková zkušenost způsobuje, že má partner problém ve vztahu především s důvěrou, dotykem, sexualitou a blízkostí. Panický strach z blízkosti je často doprovázen fyzickými příznaky podobnými těm, které vyvolávají záchvaty paniky: palpitace, nevolnost, pocení, těsnost na hrudníku.

Jinými slovy, tito lidé postižení zneužíváním skutečně zažívají blízkost jako nebezpečí, jako hrozbu pro svůj život a dělají to, co člověk dělá, když je v nebezpečí – snaží se uniknout. Ospravedlňují pak své chování před partnerem tak, že říkají, že se cítí omezování a potřebují více svobody.

Ve skutečnosti se obávají blízkosti, protože jim mozek říká, že blízkost rovná se ubližování. Často si nejsou vědomi toho, proč se bojí. Vědí jen, že nejsou schopni snášet blízkost a že jim způsobuje nepříjemné tělesné projevy. Vzhledem k tomu, že často nedokáží vysvětlit své chování a nevědí o důvodech svého strachu, cítí se vinnými a nenormálními.

Jak překonat panický strach z blízkosti?

Je dobré rozlišit s jakým problémem se dotyčný člověk potýká. Různé důvody, které mohou strach z blízkosti vyvolávat najdete v článku Partner se bojí vážného vztahu.  Panický strach z blízkosti, nemá jednoduché a rychlé řešení. Pokud chce někdo panický strach překonat, musí v sobě vyřešit minulé negativní zkušenosti s blízkostí,  ostatními lidmi a také další související strachy.

Bohužel tito lidé nemají ve většině případů tu moc to dokázat sami, zvláště pokud jsou zranění z minulosti velmi velká. Často jsou tato zranění tak vytěsněna z mysli, že si je takový člověk ani nedokáže vědomě vybavit. Přesto je má stále v podvědomí, kde jej samozřejmě negativně ovlivňují. V těchto případech mnohdy pomáhá pouze psychoterapie. Ta samozřejmě není jednoduchou ani mnohdy rychlou cestou, ale může být cestou, jak se zbavit strachu z blízkosti.

Pokud se potýkáte s problémy ať ve vztahu, či týkající se vás či partnera v souvislosti se vztahem, neváhejte mě kontaktovat  a vybrat si jednu z možných konzultací zde.