Co můžete udělat, když s vámi nechce přítel trávit čas? V čem všem může být problém? Myslíte, že za celou situaci může jen přítel? A co když se plete! Na tyto i další otázky najdete odpověď v článku. 

Problém, že s vámi nechce přítel trávit čas, může být i ve vás

První krok, který byste měli učinit, když s vámi přítel nechce trávit čas, je, že se podíváte sami na sebe. Dáte si upřímnou zpětnou vazbu na to, jak se ke svému partnerovi chováte. Problém může být v tom, že se ke svému partnerovi chováte tak, že s vámi čas strávit nechce. Může mezi vámi docházet k něčemu nepříjemnému a zašlo to tak daleko, že už je pro něj lepší trávit čas sám se svými koníčky anebo s někým jiným.

V situaci, kdy s vámi přítel nechce trávit čas, se můžete nacházet v sebestřednosti, díky které si myslíte, že tím viníkem celé situace je partner. Můžete to na něj všechno svádět: přestože se snažíte, žádáte ho o to, abyste spolu čas trávili, ani tak ho s vámi netráví. Nicméně nikdy není ve vztahu jenom jedna pravda, každý máte své vidění situace. I váš partner může být sebestředný a může mít pocit, že vina je na vaší straně. Může mít pocit, že mu křivdíte a že čas strávený s vámi je horší, než když je sám.

Ve vztahu vždy dochází k tomu, že se vzájemně ovlivňujeme a že na sebe vzájemně působíme. Naše mysl se skládá ze tří částí: z vědomé, předvědomé a nevědomé. To, co se ve vašem vztahu děje, neovlivňuje jenom to, co vědomě víme a co si uvědomujeme, ale i další jmenované části naší mysli.

Na nevědomé úrovni dochází k tomu, že vzájemnou interakcí mezi sebou si připomínáme situace a lidi z minulosti, aniž bychom si to vědomě uvědomovali. Z toho tedy vyplývá, že na partnera můžete působit tak, že je mu volný čas s vámi prostě nepříjemný a nechce ho s vámi trávit. Bohužel partner může věřit tomu, že to děláte schválně. Nebo s tím nic nechcete dělat, nic na tom nechcete měnit, a proto se brání. A to i navzdory tomu, že
můžete mít pocit, že to řešíte pořád a že se snažíte.

Co můžete udělat sami za sebe, aby s vámi přítel chtěl trávit čas?

Zkuste k situaci nejdříve přistoupit tak, že se nad sebou zamyslíte a dost možná najdete nějaké věci, na kterých byste mohli zapracovat a které byste mohli zlepšit. Poctivě se zamyslete nad tím, co vám partner opakovaně vyčítal, na co upozorňoval, že mu vadí nebo že je špatně. Vžijte se ve svých představách do jeho situace a zvažte, zda byste s někým, kdo se chová jako vy sami, chtěli trávit čas.

Všichni totiž máme tendenci, když se sami bráníme a něco se nám nelíbí, neslyšet to, co vadí druhému. Doslova to přehlížíme, aniž bychom si to uvědomovali. Vezměte si tužku papír a napište si z poslední doby výtky vašeho partnera a zkuste se na ně zaměřit, zkuste si uvědomit, jestli opravdu něco nemůžete sami za sebe změnit. Celá situace se může odblokovat tím, že si uvědomíte své chyby a partner bude lépe reagovat na vaše prosby, aby s vámi trávil čas.

Co když s vámi nechce přítel trávit čas, protože neumíte komunikovat?

Další věcí, kterou byste měli udělat, je to, že se zaměříte ve vztahu na komunikaci a potřeby. Dnes a denně se ve své poradně setkávám s tím, že lidé přicházejí s různými problémy. Mimo jiné s problémem, že jeden s druhým nechce trávit čas a neuvědomují si, že na pozadí jsou komunikační problémy a špatně definované potřeby.

Věřím, že v tuto chvíli můžete namítat, že jste se se svým partnerem už opakovaně mnohokrát bavili o tom, že s ním čas chcete trávit, a on vás přesto odmítá. Doporučím vám tedy, jak ke komunikaci přistupovat jinak, abyste měli větší šanci situaci vyřešit.

Dohodněte se s partnerem, že se po dobu několika týdnů dvakrát týdně sejdete a popovídáte si o svých pocitech. Pravidla takového povídání jsou tato:

– Vždy mluví jenom jeden a popisuje to, co cítí. Nesmíte popisovat, co vám druhý dělá, ale musíte popisovat to, co cítíte a, jak vám je ze situace, že spolu netrávíte čas, jak to na vás působí. Popisujete jen své pocity. O svém protějšku ve svém popisu vůbec nemluvíte.

– Naproti tomu váš protějšek se musí za každou cenu snažit respektovat to, co říkáte. Nesmí dojít k tomu, že by vaše pocity, které budete popisovat, rozporoval, že by vám říkal, že to není pravda, nebo že to přeháníte. Že tak a tak se přeci nemůžete cítit „jen“ kvůli tomu, že s vámi netráví čas. Atd.

– I když váš protějšek bude mít jiný názor na to, jaké byste v této věci měli mít pocity, primární je snažit se jeden druhého respektovat. Může se stát, že v partnerovi to, co popisujete, probudí takové emoce, že radši povídání přerušte. A jděte na nějakou dobu od sebe. Myšleno tak, že si každý budete přemýšlet o tom, co se stalo, a bude se snažit porozumět tomu druhému.

– Porozumět druhému je klíčové. Nesmíte se nechat ovládat svými emocemi, které vás budou nutit do toho, abyste v duchu na druhého nadávali a vyčítali mu, jak to zase dopadlo. To pak jen posiluje potřebu společně čas netrávit. Musíte se snažit situaci ovládnout. Zaměřte se na to, co vám druhý říkal, pokuste se vžít do jeho situace a pochopit, že to, co říká, je jeho realita. Každý má svou subjektivní realitu, která se vůbec nemusí podobat té jeho protějšku.

Tyto debaty byste měli provádět tak dlouho, dokud mezi vámi nebude větší důvěra. Dokud nezačnete lépe sdílet pocity a starosti toho druhého. Důvodem toho, proč se nemůžete dohodnout na společném trávení času, může být to, že jste se odcizili. Váš partner s vámi pak nechce trávit společný čas a dává přednost samotě nebo kamarádům.

Teprve až ve chvíli, kdy budete cítit, že atmosféra je více přátelská, že se snažíte jeden druhého více pochopit, lépe si vyhovět, pak se teprve vraťte ke konkrétním věcem, ke konkrétní náplni toho, jak byste spolu chtěli trávit čas.

Vymlouvá se, nebo má objektivní důvody, proč se mnou netráví čas?

Z celého tohoto postupu, který jsem vám doporučil, se ale také může ukázat, že partner s vámi čas trávit prostě nechce.

Lidé se mě pak často ptají, jak poznají, jestli se partner jenom na něco „objektivního“ vymlouvá, nebo s nimi opravdu čas trávit nechce. Pokud s vámi partner nebude chtít dělat věci, které jsem vám doporučil, pak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že nechce. Jsou dva základní důvody, proč s vámi partner netráví čas. Za prvé je to proto, že jste si něco udělali nebo protože si neumíte vysvětlit, co kdo chce, a neumíte naplňovat své potřeby. O potřebách se více dočtete v článku Partnerská dohoda. Zároveň své potřeby špatně komunikujete. O komunikaci se dozvíte v článku Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace.

Druhým důvodem může být prostě to, že s vámi partner volný čas trávit nechce, je s vámi jenom ze zvyku nebo se cítí bezpečně, protože u vás má zázemí.

Nastavte tedy pravidla tak, aby partner nemohl uhnout. Tak, jak jsem vám doporučil. Ověříte si tím, jestli je problém „jenom“ v nedorozumění, anebo skutečně v tom, že s vámi partner čas trávit nechce. Nebude-li s vámi chtít pracovat na vztahu a bude se vymlouvat, máte určitě jistotu v tom, že mu za to nestojíte a že se nikam nemůžete posunout. Že se nic nemůže změnit na tom, že s vámi nechce trávit čas.

Díky článku Partnerská dohoda, který jsem vám doporučil, si můžete potřeby dobře vydefinovat a pokud o nich budete oba dva ochotni mluvit, velmi rychle zjistíte, jestli se vás také netýká to, že jste natolik rozdílní, že nemáte nic společného, a proto s vámi partner nechce trávit čas.

Pokud byste si s celou situací nevěděli rady, nevěděli byste, jak máte nastavit nová pravidla, jak máte nastavit komunikaci, jak máte pracovat s věcmi, které jsem vám doporučil, neváhejte se na mě obrátit. Neváhejte se na mě obrátit ani v případě, že si stále nejste jistí, jak to s vaším protějškem je. A to přes to všechno, co jste se v článku dočetli. Druhy konzultací najdete zde.

autor článku: Karel Chába