Jaké nejčastější příčiny stojí za problémy ve vztazích, se dočtete v článku.

Kromě doslova notoricky zmiňovaných příčin (jako jsou komunikace nebo nedostatečné naplňování potřeb) se ve vztazích často dělají další chyby, jejichž vinou pak vznikají problémy. Na následujících řádcích se nebudeme zabývat ani komunikací, ani potřebami, ale jinými věcmi, které mohou vést k problémům ve vztahu.

Máte problémy ve vztahu? Poznejte lépe své role

Jednou z nejzásadnějších příčin problémů ve vztahu je neznalost partnerovy role, případně její nerespektování. Každý máme ve vztahu celou řadu rolí. Jednou z častých podob vztahů je ta, kde má žena roli matky a vychovává děti. Muž je živitel, který se stará o finanční a hmotné zabezpečení rodiny. Nemusí to tak samozřejmě být nezbytně vždy. Už vůbec netvrdím, že je to ta jediná a správná podoba vztahu, nicméně je to jedna z nejčastějších. To, jaké role ve svém vztahu máte, je čistě na vás. Tento příklad použiji jako ukázkový k tomu, abych popsal, jak špatně pracujeme s rolí svého protějšku.

Jak je známo, nazýváme období, kdy je žena s dětmi doma, mateřská dovolená. Bohužel už v tomto názvu je ukryt jeden ze zásadních problémů. Řada mužů si skutečně myslí, že ženy jsou na dovolené. To je samozřejmě nesmysl. Pokud se žena cítí nedoceněná, nepochopená v tom, co dělá a jakou má jako matka roli, přirozeně mezi vámi a ve vašem vztahu musí vzniknout problém. 

Pochopte a oceňte roli svého protějšku, přejdete problémům ve vztahu

Jde tedy o to, abyste se každý sám za sebe chtěli co nejvíce zajímat o roli protějšku ve vašem vztahu. Není prospěšné nevnímat jen svoji roli, ale abyste opravdu do hloubky a se vším všudy chtěli pochopit, co to znamená naplňovat roli, kterou má váš partner. Čím více budete protějšek znát a budete ho podporovat v jeho roli, tím méně problémů ve vztahu budete mít. Čím více svůj protějšek podporujete a uznáváte náročnost jeho role, tím více ho udržujete v bezpečí. Dáváte mu najevo, že pro vás to, co dělá, má opravdovou hodnotu. 

Zapomeňte tedy na různé myšlenky a pocity, že vaše role je důležitější, že vy trpíte víc a víc do vztahu (energeticky a emocionálně) investujete. Každý máte svoji roli a každá role má svou hodnotu.

S touto rolí byste se měli u svého protějšku opravdu co nejlépe seznámit. Protože používám příklad s rolí ženy jako matky a muže jako živitele, není nic jednoduššího, než když si muž zkusí na pár dní roli manželky a bude se snažit starat o děti. Obráceně to jde samozřejmě hůře, protože někdy jen těžko může jít žena za muže do jeho práce. Nicméně i tak se jí manžel může pokusit co nejhlouběji a nejupřímněji vysvětlit, co vše jeho práce obnáší, a hlavně jak ji psychicky zvládá. Čím méně chápete role jeden druhého, tím více problémů ve vztahu budete mít.

Problémy ve vztahu: na vině může být neznalost osobnosti partnera

Dalším důvodem, proč jsou ve vztahu problémy, je hlubší neznalost celkové osobnosti protějšku. Plus to, že nevíme, jaké má partner sny, cíle, ideály atd. Řešit problémy ve vztahu a do budoucna jim předcházet můžete tedy tím, že se budete pravidelně setkávat. Pro některé tato věta může znít nesmyslně, protože se svým partnerem přeci žijete. Já mám nicméně setkáváním na mysli něco jiného.

A to to, že se jednou týdně na půl hodiny až na hodinu s partnerem doslova sejdete a budete se věnovat jeden druhému. Budete si co nejvíce do hloubky povídat o tom, jaké máte cíle a jaké ideály uznáváte, ale i o tom, proč je právě tak druhý nastaven. Neměli byste se smířit s tím, že vám protějšek jen obecně popíše své cíle. Měli byste se chtít dozvědět širší a hlubší souvislosti toho, jak tyto cíle souvisí s jeho osobností, protože když znáte souvislosti toho, proč partner něco (ne)chce, budete tím předcházet problémům ve vztahu.

Vraťme se opět k našemu příkladu. Nesmiřte se jen s tím, že žena chce být dobrou matkou a chce správně vychovávat své děti. Nezaměřujte se jen na děti, ale právě na ženu a pokládejte jí otázky, budete tím předcházet problémům ve vztahu. Otázky mají dávat najevo, že se o ni zajímáte, a mají vám otevřít hlubší podstatu vaší ženy. Například když žena hodně lpí na tom, že chce být dobrou matkou, není to většinou jen proto, že je to tak správné. Z důvodu, že to společnost očekává, ale také proto, že si tím chce vyřešit něco v sobě. Může mít nějakou slabinu, kterou chce péčí o děti řešit: může si připadat jako špatný člověk nebo špatná manželka, a to chtít vykompenzovat právě třeba tím, že co nejlépe vychová své děti. 

Pokud to o ní nevíte a jí se navíc naplnění ideálů nedaří, může to vést k problémům ve vztahu. Žena si na celou věc může připadat sama a ztracená. Může mít vinou některých vašich výroků pocit, že jdete přímo proti jejímu cíli. Proto je tak důležité, abyste se zajímali o ideály a cíle svého partnera.

Zaměřte se na role a sny partnera, s problémy ve vztahu se poperete snáze

Tyto dvě oblasti – role a sny – jsou opravdu klíčové. Lidé bohužel jejich znalost a pochopení u sebe, ale hlavně u svého protějšku zásadně podceňují. Když se v poradně klientů právě na toto ptám, obecně jsou schopni mi říci například to, že manžel chce pro rodinu to nejlepší, dostatečný standard a přísun peněz. To ale opravdu nestačí: není tady totiž jen rovina racionální, která nám říká, že existují základní potřeby (jako například bydlení) a že je naprosto přirozené, když se o jejich naplnění někdo stará. 

Hlavní problémy ve vztahu přináší právě neznalost partnera a nedostatečná intimita, tedy přiblížení se jeden k druhém, abychom věděli, co se v nás skutečně děje. Kromě racionální roviny věcí totiž existuje také rovina emocionální, na které se v rámci svých rolí snažíme sami sebe zpevnit a vylepšit. Každý chceme dosáhnout jakési vlastní celistvosti, kdy se sebou budeme naprosto spokojení, a proto bychom se měli detailně zabývat rolemi a sny našeho protějšku. Zásadním způsobem tím budeme předcházet problémům ve vztahu. 

Nevíte si ani po přečtení článku rady s tím, jak předcházet problémům ve vztahu? Nevěšte hlavu a kontaktujte mě. Rád vám pomůžu prostřednictvím konzultace, která vám bude nejlépe vyhovovat. 

autor článku: Karel Chába

Související články a videa: Komunikace mezi manželi a Partnerská dohoda