Úplně každý člověk vstupuje do vztahu především kvůli svým potřebám. Ani tolik nesejde na tom, jaké konkrétní potřeby to jsou, ale každý z nás touží po tom, aby byly jeho potřeby více či méně naplňovány. Skrze naplňování potřeb se totiž dostáváme k nejvyššímu smyslu života spokojenosti.

Problémem ale je, že málokdo si své potřeby a jejich smysl uvědomuje do hloubky. Málokdo ví, jak s tím nakládat.

Z toho vzniká nejzákladnější nešvar všech nespokojených vztahů lidé si vzájemně nenaplňují potřeby tak, jak by měli, a vyžadují naplňování svých potře způsobem, který je často zcela nevhodný.

Co jsou to vlastně potřeby?

Spousta lidí si vlastně vůbec neuvědomuje nebo netuší, co to potřeby jsou, jak se rozdělují a že vůbec nějaké mají. Tedy, lidé si sice tak nějak uvědomují, že něco chtějí, ale nevnímají to do potřebné hloubky.

Rozdělení lidských potřeb zavedl Abraham Harald Maslow a uspořádal je do podoby pyramidy vznikla tak Maslowova pyramida potřeb. Od základních, bez kterých není možný fyzický život, až po ty komplexnější, které vedou k dosažení spokojeného pocitu.

Maslowova pyramida potřeb

1. Spodní a nejdůležitější vrstvou jsou základní fyziologické potřeby. Tedy dýchání, jídlo, vylučování, rozmnožování, sexuální potřeby atd.

2. Ve druhém patře pyramidy se nachází potřeba bezpečí a jistoty. To znamená příjem, zázemí, jistota dobrého zdravotního stavu.

3. Potřeba lásky, sounáležitosti a přijetí. Sem patří potřeba kamarádství, partnerského vztahu, potřeba založit rodinu, potřeba sounáležitosti v kolektivu.

4. Potřeba úcty a uznání od okolí.

5. V nejvyšším patře pyramidy se nachází duchovní potřeby člověka, potřeba seberealizace.

Z toho plyne, že do této pyramidy potřeb patří také partnerské vztahy a jak vidíte, jsou provázány skoro se všemi patry.

Pokud dochází k dlouhodobému nenaplňovaní potřeb, tak jsou lidé dlouhodobě nešťastní a snaží se to nějakým způsobem řešit.

Lidé většinou neumí vztahy od začátku budovat. Bohužel k tomu nebyli nikdy vedeni. Lidé mají ve vztahu problém s naplňováním potřeb vlastních, i potřeb svého partnera. Proto jsme tak často ve vztazích nespokojeni. Proto se tak často hádáme, proto vznikají krize, nevěry a 50% rozvodovost.

O oblasti potřeb bohužel většina ví málo nebo dokonce vůbec nic a snaží se dosáhnout štěstí v osobním životě či ve vztahu špatným způsobem. Často proto, že své potřeby neznají a neumí je sdělit. Často partnera poté viní z vlastní nespokojenosti. Ale neuvědomují si, že to celé začíná u nich. Že každý člověk si musí umět pojmenovat vlastní potřeby a vysvětlit to partnerovi tak, aby je pochopil.

Většina lidí si uvědomuje pouze základní potřeby, ale další nezná. Netuší, jak je naplňovat. To je naprosto nedostatečné k tomu, abyste mohli svému partnerovi vaše potřeby sdělit a abyste mu mohli vysvětlit, jak by je měl naplňovat.

Začněte nejprve u sebe

Uvědomte si své potřeby a rozdělte si je do skupin. Rozpoznejte a definujte každou potřebu.

Potřeba musí být pozitivní. Potřeba je o tom, co chcete, ne co nechcete.

Abyste byli ve vztahu spokojení, musíte se naučit spolu komunikovat tak, abyste si mohli své potřeby navzájem sdělit. A musíte chtít vzájemně tyto potřeby naplňovat.

Pokud jste v partnerském vztahu dlouhodobě nespokojení a stále se vám to nedaří napravit, navštivte odborníka. Pomůže vám objevit příčinu vašeho problému. Pomůže vám určit vaše potřeby, které nejsou naplňovány, a ukáže vám, jak sdělit vašemu partnerovi, co bude třeba udělat pro nápravu.

autor článku: Karel Chába