Soužití po nevěře má dvě základní podoby: ustrnutí a rozvoj.

Bezprostředně poté, co se dozvíte, že ve vašem vztahu byla nevěra, to samozřejmě výrazným způsobem naruší důvěru. Nicméně nízká důvěra nemusí ve vašem vztahu zůstat dlouhodobě a soužití po nevěře se může dostat do stavu, kdy budete zase spokojení.

Abychom lépe pochopili a zorientovali se v tom, jaké může být vaše soužití po nevěře, popíšeme si dvě základní podoby toho, jak to ve vašem vztahu po nevěře může vypadat. První podobou je ustrnutí, druhou progres.

Soužití po nevěře v ustrnuté podobě 

Nejprve se zaměříme na ustrnutí. Ustrnutí znamená, že spolu ve vztahu sice zůstanete, nicméně se vám už nepodaří potřebným způsobem obnovit důvěru. To může vypadat tak, že spolu po nevěře budete sice žít, ale hodně se od sebe odcizíte. Nebudete jeden druhému věřit a atmosféra ve vztahu bude opravdu nepříjemná. 

Stejně tak ale ustrnutí může znamenat to, že si slíbíte, že už se nevěra do vašeho vztahu nevrátí. Budete mít pocit, že soužití po nevěře ve vašem vztahu je v pořádku. Nicméně někde vzadu v hlavě budete cítit, že jste si jen řekli, že už se to nestane. Nevyřešili jste ale  příčiny toho, proč se nevěra do vašeho vztahu vloudila.  

Ustrnutí po nevěře má mnoho podob 

Abychom mohli tvrdit, že vaše soužití po nevěře zůstalo ustrnulé, musí být situace taková, že se ve vašem vztahu nic zásadního nezmění. Nezmění se především vaše komunikační návyky. Neodstraníte příčiny, které k nevěře vedly. A hlavně vaše soužití po nevěře bude takové, že k sobě rozhodně nebudete mít stejně blízko, nebo dokonce blíž než před nevěrou.

Ustrnutí má tedy mnoho podob: od takové, kdy je zjevné, že odhalení nevěry spustilo krizi, kterou se vám ani roky nemusí podařit vyřešit.  Až po zdánlivý klid, kdy ale minimálně jeden z partnerů cítí, že k druhému prostě už není schopen mít takovou blízkost a důvěřovat mu tolik jako před nevěrou.

Soužití po nevěře může mít i podobu progresu 

Druhou základní podobou soužití po nevěře je progres, tedy to, že se ve vašem vztahu posunete. Co konkrétně to znamená? Určitě to znamená to, že se spolu budete zabývat příčinami nevěry ve vašem vztahu. Takové diskuze přirozeně nejsou příjemné, ale jsou nezbytné k tomu, abyste odhalili, co vás k nevěře přivedlo. To znamená snažíte se předejít zásadní chybě, kterou po odhalení nevěry dělá řada lidí: řeknou si, že už se to nestane, že nevěra byla ukončena a že je vše opět v pořádku. 

Vše má ale své příčiny a nevěra není výjimkou. Pokud příčiny nepojmenujete a nedohodnete se na tom, jak je vyřešit, nemůžeme samozřejmě mluvit o žádné změně. 

Na posun vztahu po nevěře musíte být dva, aby soužití po nevěře mělo smysl 

Jak na to, abyste se po nevěře posouvali a aby vaše soužití neustrnulo, ale bylo lepší? Už bylo řečeno, že se musíte bavit o tom, jaké příčiny k nevěře vedly. Základním předpokladem samozřejmě je, že se o tom musíte chtít bavit oba dva. A to proto, že ustrnutím rozumíme i to, že situaci chce řešit jen jeden. Abyste se tedy vleklé krizi vyhnuli, musíte být oba dva ochotní problém řešit.

Kromě toho, že budete analyzovat příčiny nevěry, se budete chtít učit také lépe komunikovat. Základy komunikace s partnerem najdete v článku Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace.

Aby vaše soužití po nevěře bylo dlouhodobě pevné, potřebujete se k sobě také více přiblížit, a tím obnovovat a posilovat důvěru. Toho dosáhnete tím, že se jeden druhému začnete více svěřovat. Hlouběji popíšete svůj vlastní emocionální svět. Oba dva byste se měli také zavázat k tomu, že si budete z toho, co se v každém z vás děje, na co myslíte a co prožíváte, říkat mnohem více než doposud. Mnohem více než před nevěrou.

Je bohužel smutnou realitou, že mnozí si ve vztahu neříkají ani zdaleka dost na to, aby jejich protějšek mohl pochopit, co prožívají. Proč něco chtějí, co se v nich děje, nebo naopak proč něčeho nejsou schopni.

Odpuštění: základ posunu vztahu po nevěře 

Další důležitou věcí je odpuštění po nevěře. Zde opravdu hodně lidí dělá chybu: s odpuštěním svým způsobem váhají. Pokud je například nevěrný muž, žena čeká s odpuštěním na to, až jí partner svou nevěru odčiní. Takhle jednoduché to ale bohužel není a nefunguje to. Aby vaše soužití po nevěře mohlo být opravdu pevné a hluboké, je nezbytně nutné, aby se ten, kdo byl podveden, sám za sebe rozhodl, že chce odpustit.

Odpuštění je otázkou osobního rozhodnutí. Nedělejte chybu, kdy budete pomyslně nebo doslova úkolovat svého nevěrného partnera a chtít po něm, aby všechno slíbil. Zlepšil a dělal je on, a to jen z toho titulu, že vám byl nevěrný. Nebude to fungovat: protějšek se bude i přesto, že byl nevěrný, s velkou pravděpodobností cítit znevýhodněn. Navíc bude mít pocit, že dostává nálepku toho jediného špatného ve vašem vztahu. Nebude mít motivaci k tomu, aby nevěru odčinit chtěl. 

K odpuštění se tedy musíte rozhodnout a aktivně se o něj snažit tím, že se budete na nápravě sami podílet. Musíte být aktivní, musíte chtít se svým partnerem spolupracovat jako tým. Pracovat na pojmenování příčin nevěry, učit se komunikaci a snažit se na svém protějšku vidět i něco pozitivního.

Nejste si ani po přečtení článku jistí tím, jak žít po nevěře? Neváhejte mě kontaktovat. Rád vám pomohu a poradím, jak se ve vztahu posunout, prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím. 

autor článku: Karel Chába