Rozchod a období po rozchodu nebývá vůbec jednoduché a býváme většinou plni negativních pocitů. Mnohdy byla zraněna naše důvěra, sebevědomí je na bodu mrazu. Často se také zmítáme v emocionálním chaosu, kdy se mísí hněv, zlost a smutek s touhou po bývalém partnerovi. Je vhodné se po rozchodu vídat se svým bývalým partnerem? Na jedné straně si můžeme říkat, že přátelství pomáhá léčit rány.  Jenže na druhou stranu kontaktem s ex partnerem si neustále připomínáte čas, kdy jste byli spolu, a nemůžete se  dostat přes rozchod.

Mnohdy mají partneři, kteří se rozejdou, problém zcela omezit kontakt proto, že je jejich bývalý nejen společným rodičem dětí, ale také je integrován do okruhu rodiny a přátel. Pak je mnohdy těžké si jít vzájemně trvale z cesty. Ale i v případě, že bývalý partner nemá nic společného s vašimi přáteli, můžete jej mít natolik přirostlého k srdci, že bývá obtížné se ním zcela přestat vídat.

Vídat se jako přátelé?

Začít se vídat jako přátelé po rozchodu může být velmi komplikované. Mnozí lidé si řeknou, že po rozchodu zkrátka zůstanou přátelé. Nevidí v tom větší problém, říkají si, jsme přece lidé, tak se domluvíme. Bohužel pravda je taková, že je téměř pravidlem, že jeden z partnerů se cítí rozchodem více zraněn. Zřídka se partneři totiž rozcházejí zcela po vzájemné dohodě a ani jeden z nich netrpí pocity křivdy. Často se jeden z partnerů navíc rozejít vlastně nechce.

Ten, který se rozejít nechtěl, je pak stále ještě na vztahu velmi silně citově zainteresován a nebude tedy spokojen pouze s přátelstvím. Pro toho, kdo je stále ještě citově závislý na partnerovi a doufá v znovuobnovení vztahu, je přátelství k ničemu, přestože mnohdy tvrdí opak. Nabízet přátelství někomu, kdo chce vztah, je podobné jako říci: „Zdechla ti kočka, ale můžeš si ji nechat.“

Často se za nějaký čas po rozchodu objevuje silná touha po bývalém partnerovi i ze strany iniciátora rozchodu. Tuto touhu ovšem nemůže běžný kontakt jako je vídání se s ex partnerem uspokojit. Je to hlavně proto, že v takových okamžicích je důvodem snahy o vídání se mnohdy myšlenka na znovuobnovení vztahu a ne udržení přátelství. Nestyďte se narovinu si přiznat, že přátelství ještě prostě nejste s bývalým partnerem schopni a nemějte pocit, že jste proto nepřátelští anebo divní.

Za jak dlouho se vídat po rozchodu?

Kontakt a vídání se s ex partnerem je možný, pokud už oba partneři rozchod zcela přijali a smířili se s ním. Několik měsíců ovšem často není dostačujících. V mnoha případech musí přejít léta, než spolu mohou bývalí partneři běžně mluvit, natož aby byli přátelé. Možná slyšíte od svých známých, jak se rozešli, a přesto zůstali ihned přáteli. Je to třeba možné, ale nikdo neví, co se dělo opravdu v nitru těchto lidí. Myslím, že rozumnější je, nedrásat čerstvé rány a s bývalým se v případě, že vám to způsobuje bolest, prostě nevídat.

Je mnohem rozumnější si přiznat, že se na vídaní s bývalým partnerem necítíte, a dát si dostatečné množství času, než si projdete veškerými fázemi rozchodu. Je normální, že si odtruchlíte rozpad vztahu a musíte si projít fázemi smutku po bývalém partnerovi. Až v době, kdy rány, které jste si navzájem způsobili, jsou zcela zhojené, nepociťujete směrem k partnerovi smutek ani touhu, může být setkání s bývalým partnerem neškodné, popřípadě se můžete dokonce přátelit.

Co dělat v případě, že jste nuceni se vídat

Někdy je bohužel nemožné se kontaktu s bývalým partnerem vyhnout a musíte se vídat. Pokud máte například společné přátelé, kterých se nechcete vzdát, je vhodné si s nimi upřímně pohovořit. Vysvětlete jim, že se necítíte dobře, když se musíte vídat se svým bývalým partnerem. Samozřejmě nemůžete požadovat, aby se s vaším ex partnerem nestýkali, ale můžete najít nějaký kompromis. Řešením může být, že vám třeba dají přátelé vědět, kdy bude váš bývalý partner přítomný, a kdy ne a podle toho se můžete s přáteli scházet a nemusíte se vídat s bývalým.

Pokud se musíte s bývalým partnerem vídat na pracovišti, nemáte možnost změnit práci, může to být značně nepříjemné. Je důležité zůstat co nejvíce profesionální a do práce nezatahovat žádné osobní spory. Pokud je to možné, omezte kontakt s bývalým partnerem na nejnutnější věci. Komunikujte neutrálně a diplomaticky, nikdy se nenechte vyprovokovat. Nezapojujte se do soukromých rozhovorů týkajících se vašeho bývalého partnera.

V případě, že máte společné děti, je jasné, že spolu budete muset komunikovat a někdy se i vídat. Pokud v prvních fázích po rozchodu je toto pro vás bolestivé, požádejte někoho třetího, aby třeba vyjednával s bývalým partnerem za vás, pomohl s předáváním dětí atd. Nemusíte se tak s bývalým partnerem vídat nebo vídat jen v nezbytně nutných případech. Může to být třeba někdo z rodiny, nejlépe někdo, kdo dokáže být nezaujatý a neutrální. Můžete samozřejmě použít i placenou mediační službu.

Je někdy lepší se nevídat s partnerem po rozchodu?

V případě, že se chcete z rozchodu co nejdříve dostat, je lépe se nejen s bývalým partnerem nevídat, ale pokud možno přerušit alespoň na určitý čas veškerý kontakt. Pokud vás bude bývalý partner obviňovat, že jej chcete vymazat ze života, v klidu mu vysvětlete, že potřebujete čas se s rozchodem vyrovnat, a tímto chráníte sami sebe od zbytečné bolesti.

Doporučila bych v této fázi zvláštní opatření, které vám usnadní rozchod. Toto opatření zahrnuje mimo jiné blokaci bývalého partnera na sociálních sítích. Může to být těžké, ale i tak to udělejte. I přesto, že svého bývalého partnera nebudete cíleně špehovat, stejně se vám občas objeví na zdi jeho příspěvek či fotka. Nebudete se pak určitě cítit lépe, když jej uvidíte třeba s novým protějškem, naopak to ve vás vyvolá opět jen vlnu smíšených emocí.

Myslete především na sebe a svoji spokojenost. Nejste povinni se s bývalým partnerem po rozchodu vídat, přestože si to on přeje, pokud vám to ubližuje. Možná vám vídání se s ním na chvíli uleví v bolesti z rozchodu, ale posléze vám bude ještě hůř. Budete tak jen prodlužovat fázi vyrovnání se s rozchodem, a stejně tak to může mít i váš bývalý partner.

Vídat se tedy či nevídat s bývalým partnerem?

Odpověď je vlastně v článku. Záleží na mnoha okolnostech. Znamením, že je vídat se s bývalým partnerem v pořádku, je to, že to není nikterak zraňující ani pro jednoho z partnerů a ani jeden přátelství pouze nepředstírá. Je tedy vhodné se řídit nejen svým rozumem, ale také naslouchat svým emocím, které vám mnohé napoví.

Pokud se potýkáte s problémy, které se týkají vztahu, či nemáte jasno, zda se s partnerem rozejít, či zůstat nebo chcete obnovit vztah a nedaří se vám to, neváhejte mě kontaktovat. Rád vám pomohu. Můžete si vybrat jednu z možných konzultací.