V dnešní době není vůbec lehké projevit city tím správným způsobem a tak, abychom uspokojili náš protějšek. V dnešním článku se chci zaměřit na to, jak city správně vyjadřovat a proč je důležité je projevovat, a také jak rozdílně vyjádřené city chápou ženy a muži.

Někomu se to může zdát zvláštní, nicméně považuji tento článek za podstatný hlavně tím, že si popíšeme, proč jsou pro nás city tak důležité. Každý z nás je biologicky naprogramován k tomu, abychom se připoutali k nějaké osobě, abychom s nějakou osobou vytvořili citovou vazbu. To nám přináší pocit jistoty a hodnoty, a to především v situacích, kdy se cítíme ohroženi, kdy jsme ve stresu, ale zároveň i v situacích, kdy chceme něco pozitivního s někým sdílet, kdy chceme vyjádřit své city.

Vyjádření citů hmotnými prostředky

Tento fakt bohužel není mnohými z nás oceňován nebo je zcela popírán. Bohužel v dnešní době se ve vztahu zaměřujeme spíše na hmotné věci, abychom měli vše, co potřebujeme a především pak muži důležitost vyjadřování citů zásadně podceňují. Zároveň se mnoho mužů vyjadřování citů vyhýbá, protože projevy citů považují za slabost, a že by působili zženštile.

Smutným faktem našich vztahů je i to, že si neuvědomujeme, čím vším můžeme city vyjadřovat , resp. v čem všem city hledáme, za čím vším očekáváme, že bude vyjádřeno city. Snad každý se někdy ve vlastním vztahu setkal s tím, nebo to slyšel od někoho jiného, že se hádáme o naprostých blbostech, a že je to úplně zbytečné. Ale právě za těmito každodenními drobnostmi, o kterých se často hádáme a stěžujeme si na ně, se ukrývá potřeba a touha po vyjádření citů.

Uvedu příklad takovéhoto vyjádření citů. Když žena opakovaně žádá muže, aby nenechával boty v předsíni a uložil je do botníku po příchodu domů, nejde jen o faktickou stránku věci, že si přeje, aby boty byly na svém místě a nezakopávalo se o ně, ale také jí jde o to, aby tím muž prokazoval, že si jí váží, že se na něj může spolehnout, a že chápe její pohnutky, které jí k tomu vedou. Právě toto jí dodává pocit její hodnoty a zároveň pocit bezpečí, že se na svého muže může spolehnout. Samozřejmě nejenom v samotné věci, že uloží boty na své místo, ale v čemkoliv jiném.

City vyjadřujeme slovy, činy a chováním

City vyjadřujeme třemi způsoby, a to slovy, činy a svým chováním. City vyjadřujeme právě nejčastěji skrze malé drobnosti každodenního života. Bohužel většina z nás si ale vůbec neuvědomuje, že se jedná o vyjadřování citů. Nejde tedy jen o vyjádření citů tak, že svému partnerovi řekneme, že ho máme rádi nebo své partnerce doneseme třeba květinu jako důkaz vyjádření citu, ale jde především o běžné každodenní věci, u kterých mnohdy zapomínáme, že mají vyjadřovat city.

Jde tedy o to, abychom se zajímali o svůj protějšek, abychom se zajímali o to, co je na pozadí jeho běžných každodenních požadavků, které se často týkají chodu domácnosti, výchovy dětí a podobně. Měli bychom se ptát, co tím náš protějšek chce získat i na citové úrovni. Jak už jsem zmiňoval v příkladu, nejde jen o faktickou rovinu, ale vždy jde především o emocionální rovinu. V každé drobné věci každodenního života jsou vždy tyto roviny a měli byste se učit je tam hledat.

Učte se vyjadřovat své city i slovy

Učte se svému partnerovi popsat, proč je pro vás tedy to, co každodenně vyžadujete, tak důležité, jakou to pro vás má hodnotu, a co se ve vás odehrává, jak se cítíte, když tyto běžné každodenní věci nejsou naplňovány. Jak z článku vyplývá, nejde tady jen o vyjadřování citů způsobem, jak se odehrávalo třeba na začátku vztahu, když jsme svému protějšku lichotili a upozorňovali jsme jen na pozitivní aspekty, ale jde především o to, vyjadřovat city skrze běžné každodenní akce.

To znamená, že bychom se měli o partnera více zajímat a pravidelně o těchto věcech diskutovat a učit se tím i správně své city vyjadřovat. Doporučuji vám, abyste si k tomuto zavedli jednou týdně 15 min. společné povídání, kdy budete předem vědět, který den a v kolik hodin si máte spolu sednout a věnovat se jen jeden druhému. Při tomto sezení si budete popisovat, co se v každém z vás opravdu na psychické úrovni děje.

Rozdílné vyjádření citů u mužů a žen

Především ženy, které jsou mnohem více zaměřeny na emoce a na city, se často cítí frustrovány tím, že jejich muž svá slova, když už jim občas řekne, že je má rád, a že si jich váží, právě nepodporuje také činy a svým chováním. Bohužel v mnoha případech je to způsobeno právě nepochopením toho, že skrze běžné každodenní situace a činy vyjadřujeme i své city. Dále je to nepochopením toho, co city znamenají pro muže a co vyjadřují city pro ženu.

Z tohoto důvodu je opět důležité se začít pravidelně bavit o tom, co kdo z vás prožívá, co pro koho z vás jsou city a jakým způsobem je třeba je vyjadřovat, kromě toho, že si přímo řeknete, že se máte rádi nebo, že je vám spolu dobře. Bohužel většinou právě ženám nestačí jen slovní vyjádření citů a cítí se nemilovány, nebo mají pocit, že jim jejich protějšek dostatečně city nevyjadřuje.

Muži jsou z toho pak často frustrovaní, protože v dnešní době je především vyjádřením citů pro muže ve vztahu ke své ženě to, že se snaží hodně pracovat a vydělávat peníze a svou ženu, resp. rodinu, co nejlépe zabezpečit. V tomto pojetí toho, co pro koho znamená vyjádření citů, resp. jaké city jsou každého z nich důležité, stává se, že muž a žena si nerozumí a dochází k postupnému odcizování se. Oba dva jsou frustrováni, protože se oba dva snaží, ale jejich protějšek to neocení.

Pokud se nacházíte v obdobné situaci a stále si nevíte rady, jak tuto situaci řešit, nejste si jistí ani po přečtení tohoto článku, pak se na mě neváhejte obrátit. V odkazu si můžete vybrat jednu z možných konzultací – konzultace.

autor článku: Karel Chába