V následujícím článku si popíšeme nejčastější a nejzávažnější chyby, kterých se dopouštíme v komunikaci s partnerem. 

Za roky práce jsem měl díky svým klientům možnost vypozorovat, jaké nejčastější a nejzávažnější chyby lidé v komunikaci se svými protějšky dělají. A na tyto chyby se teď podíváme.

První chyba v komunikaci – nehrajte si na pravdu, buďte „my“

První a snad nejrozšířenější chybou v komunikaci je něco, čemu říkám „hra na pravdu“. V takové hře si velmi silně obhajujete svůj názor, své postoje, své pravdy. Často je intenzita tohoto obhajování o to silnější, o co víc se cítíte partnerem zranění, nepochopení a nepodporovaní.

Je to svým způsobem pochopitelné, musíte si ovšem uvědomit, že proti vám stojí člověk, kterému jde také o to obhájit si svoji vlastní osobnost a chránit si své vlastní hranice. Je proti vám člověk, který se vámi v nějaké míře také cítí nepochopen, zraněn a nepodporován.

To znamená, že pokud se se svým protějškem chcete opravdu někam posunout, nemůžete se chovat tak, že budete obhajovat jen sami sebe, že se budete chovat, že jste „já a ty“. Naopak abyste se posouvali, je potřeba řídit se principem „my“. To znamená, že se musíte snažit vždy v nějaké míře myslet i na partnera. Na to, co potřebuje on, na to, že potřebuje podporu. Jistotu, že se vám může svěřit a že mu jeho názory nebudete vymlouvat nebo přebíjet tím, co trápí vás. To je první základní chyba v partnerské komunikaci. 

Druhá chyby v komunikaci – kdo si začal? Na tom nezáleží

Druhá velká a velmi častá chyba v komunikaci ve vztahu je chování, které označuji jako „slepice, nebo vejce“. Jak už název tohoto principu napovídá, jde o to, že se obě strany domnívají, že ví přesně, jak interakce mezi nimi probíhala. V tomto případně si každý z vás myslí, že jeho reakce vznikla až na základě toho, jak se choval nebo nechoval váš protějšek. Jinými slovy: „Já se takto chovám proto nebo na základě toho, že ty se mnou jednáš špatně a nechceš mě pochopit.“ Nicméně to stejné si myslí i váš partner. 

Pokud se tedy chcete vyvarovat této chyby v komunikaci, musíte začít sami u sebe. Nemůžete si svoji změnu – názoru, postoje nebo toho, že chcete druhého podporovat a ukázat mu dobrou vůli, že o něj chcete pečovat – podmiňovat tím, že si budete myslet, že se nejdříve musí změnit druhá strana. Toto si přirozeně většinou myslí oba dva, a tím pádem se v problému zacyklí a nikam se nemůžou posunout. 

Je to něco na tento způsob: „Nemůžu ti teď vyhovět, protože velmi trpím a čekám na to, až od tebe ucítím lásku, až u tebe uvidím zájem o mě. Až se to stane, pak se i já budu snažit ti vyhovět.“ Pokud tento princip budete následovat, budete neustále opakovat jednu z nejzásadnějších chyb ve vaší komunikaci.

Třetí chyby v komunikaci – přijměte partnerovu jedinečnost, zlepšíte komunikaci ve vztahu

Další vážnou chybou, která se do značné míry prolíná s chybou hry na pravdu, je to, že se spousta lidí domnívá, že jak vidí svět oni, musí ho vidět i jejich protějšek nebo partner. Více se snad ani mýlit nemůžou. Stejně tak jak má jedinečné DNA a otisky prstů, má každý člověk i jedinečné zkušenosti, názory, postoje a pocity. Tudíž se vám sice může v nějaké míře podobat, ale rozhodně není stejný jako vy. 

Vždy tedy počítejte s tím, že různá přesvědčení typu „už jsem to říkal několikrát, tak je snad jasné, jak jsem to myslel“ nebo „takhle to máme všichni, na tom není co chápat jinak“ atd. jsou iracionální. Pokud takové postoje máte, pak si buďte jistí, že není možné, aby váš protějšek rozuměl všemu přesně tak, jak to vidíte vy.

Čtvrtá chyby v komunikaci – opakování stereotypů = zásadní chyba v komunikaci ve vztahu

Poslední zásadní chybou v komunikaci, kterou zmíním, je opakování stereotypů. Představte si to tak, že kdykoli s partnerem řešíte nějakou věc, se kterou se už potýkáte poněkolikáté, jste předprogramovaní. To znamená, že vaše mysl rozpozná situaci, pro kterou si už vytvořila nějaký program. Často negativní, obranný, který je zaměřen čistě na vás a na vaši obranu. Když se do této situace znovu dostanete, sepne se ve vaší mysli jakýsi autopilot: začnete opakovat stejné věty, protože váš názor se nemění, a neustále obhajujete to samé. 

Mnohdy se tváříte stejným způsobem, reagujete stejným způsobem, a to samé dělá i váš protějšek. Můžete si to představit například na tom, že někdo řekne „no, když vidím, jak se tváří, tak přesně vím, co bude dál, jak se bude chovat a co bude říkat“. To je klasické opakování stereotypů v tom smyslu, že se pořád chováte stejně.

Neposouváte se v komunikaci? Změňte formu 

Je přirozené, že pokud jeden problém neustále řešíte stejným způsobem (tím, jak se vnímáte, jak na sebe reagujete, tím, kam až jste v diskuzi ochotní zajít, ale také tím, kde se diskuze zbortí a stane se iracionální), nemůžete se posunout. Chcete-li dosáhnout nového výsledku, musíte změnit princip, formu, kterou se k němu chcete dostat. 

Vždy, když se snažíte komunikovat se svým protějškem, se ve skutečnosti pohybujete na dvou rovinách. Jednou rovinou je obsah, tedy to, co chcete řešit, druhou rovinou pak forma, tedy to, jakým způsobem spolu komunikujete. Pokud se vám opakovaně nedaří vyřešit nějaké téma, pak pořád dokola opakujete stále stejnou chybu a je jasné, že používáte stejnou formu. Abyste se mohli v řešení tématu někam posunout (a nedaří se vám to), musíte se nejprve dohodnout právě na změně formy.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak na chyby v komunikaci ve vašem vztahu, přečtěte si článek Jak změnit komunikaci ve vztahu.

Nejste si ani po přečtení článku jistí, jak s chybami v komunikaci ve vašem vztahu nakládat? Obraťte se na mě. Rád vám pomůžu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím. 

autor článku: Karel Chába