V článku se zaměříme na postup zvládání rozchodu, ale také na smíření se s ním a na to, jaké jsou nejčastější důvody, proč se lidé s rozchodem nezvládají dlouhodobě vyrovnat. 

Zvládání rozchodu je třeba se učit

Zvládnout rozchod je svým způsobem dovednost, které se musíme učit. Řada lidí si bohužel myslí, že zvládání rozchodů je něco, co bychom měli umět automaticky, protože všichni v určité podobě žijeme vztahy od narození: nejdříve máme vztahy s rodiči a sourozenci, později pak romantické dospělé vztahy. Zvládání rozchodu ale stojí na určitých postupech a znalostech nejen toho, jak funguje psychologie a lidská mysl, ale také znalostech sebe sama. 

Abyste mohli nepříjemnou situaci po rozchodu a bolest s ní spojenou zvládnout, potřebujete si osvojit, jak postupovat. Při zvládání rozchodů je nejdůležitější pochopit, že tím, že jste se od sebe s protějškem fyzicky odloučili, není rozchod dokonán. K dokonání rozchodu dojde až poté, co se od bývalého partnera odpoutáte psychicky. 

Přerušte kontakt, rozchod zvládnete snáz

Abyste měli co největší naději na to rozchod zvládnout, měli byste se, pokud to jen trochu jde, řídit pravidlem nulového kontaktu. Žádný kontakt z bývalým protějškem, žádné psaní, žádné dodatečné vysvětlování a podobně. 

Rozchod je o tom, že si musíte uvědomit, že se už na bývalého partnera nemůžete fyzicky, ale hlavně psychický spoléhat, tedy že už ho (v dobrém slova smyslu) nemůžete používat k tomu, abyste si ulevili od svých životních nesnází. Pocitů samoty, nehodnoty, pocitů, kdy si s něčím nevíte rady. Už s ním zkrátka nemůžete nic sdílet. Pro zvládnutí rozchodu je tedy nejdůležitější přiznat si, že mezi vámi vše končí a vy se už na druhého nemůžete s ničím obracet. 

Chcete zvládnout rozchod? Zaměstnejte tělo i mysl

Dalším způsobem, jak co nejlépe zvládnout rozchod, je zaměřit se co nejvíce na sebe. Bohužel to nejhorší (a je tím vinno mnoho lidé), co můžete udělat, je to, že se do sebe uzavřete. Po práci jste večer sami doma, o víkendech se někdy ani nepřevléknete z pyžama. Aby se vám to nestalo, je důležité zkusit si naplánovat doslova na několik týdnů dopředu, co budete dělat. Mnohým se to zdá divné, pracné nebo zbytečné, věřte ale tomu, že je to skutečně zásadní. Už jen tím, že budete přemýšlet nad náplní každého večera a víkendu, budete svoji mysl někam směřovat. 

A právě ono směřování je ke zvládnutí rozchodu opravdu velmi podstatné: někam směřovat, ovládnout situaci, je totiž důležité k tomu, abyste na nepřiměřeně dlouhou dobu neustrnuli v nepříjemných emočních stavech z rozchodu. Naplánujte si, co budete dělat každý večer, kam s kamarády, rodinou nebo kýmkoliv jiným pojedete na víkend. Snažte se být v pohybu, co nejvíce zaměstnat svou mysl i fyzické tělo, třeba tím, že budete sportovat. Skutečně to nejhorší, co můžete udělat, když chcete záležitosti ovládnout, je, že zůstanete sami se sebou a svými negativními myšlenkami, a situace po rozchodu vás zcela pohltí.

K zvládnutí rozchodu je dobrá chápat, že je to proces

Když jsem zmiňoval, že je k co nejlepšímu zvládnutí rozchodu důležité vědět, jak funguje lidská psychika, měl jsem na mysli to, že fyzickým odloučením od partnera se od něj v ten samý čas psychicky bohužel neodpoutáme. Jinak řečeno: každý se na partnera v nějaké míře na nevědomé úrovni mysli psychicky navážeme. K rozchodu je pak třeba projít si určitými fázemi truchlení, v rámci kterých se od partnera budeme odstřihávat. 

Je mnoho lidí, kteří si přejí a bohužel věří tomu, že fyzickým rozchodem vše skončí. Tím to ale teprve začíná: teprve poté se dostáváte do fází rozchodu, kterými si budete postupně procházet. I proto, abyste měli lepší představu o tom, jak lidská psychika v době rozchodu funguje, vám doporučuji přečíst si článek Fáze rozchodu, kde se dozvíte, jakými fázemi si většina z nás projde. 

Jak se smířit s rozchodem? Smířením se sebou a partnerem 

Abyste se mohli co nejlépe dostat z rozchodu a zvládli ho, potřebujete také vědět, jak se s ním smířit. K tomu se musíte svým způsobem vnitřně usmířit jak sami se sebou, tak se svým bývalým protějškem. Je totiž zcela běžné, že při rozchodu se na partnera zlobíme a někdy ho dokonce až nenávidíme za to, že nám ublížil a že teď proto velmi trpíme. Stejně tak se ale můžeme zlobit sami na sebe, můžeme mít problém s tím, že se s rozchodem smířit nedokážeme kvůli tomu, že sami sobě vyčítáme, jak jsme se ve vztahu chovali nebo že jsme ho něčím pokazili. 

Když si něco vyčítáme a nemůžeme se s rozchodem smířit, je to proto, že se sami na sebe nebo na partnera vnitřně zlobíme. V tu chvíli jsme v nerovnováze, ze které se nedokážeme dostat. Abyste se mohli smířit sami se sebou, s protějškem a s vaším rozchodem, potřebujete porozumět sami sobě. 

Už jsem naznačil, že potřebujete nejen určité znalosti z psychologie a lidských vztahů, ale musíte také porozumět své vlastní psychice. Pokud se totiž například zlobíte sami na sebe, na pozadí vaší zloby jsou další pocity a myšlenky, s nimiž se nedokážete vyrovnat. Těchto pocitů a myšlenek si vůbec nemusíte být vědomi. 

Abyste se smířili s rozchodem, zastavte vnitřní dialog

Spousta lidí říká (a je to samozřejmě tak), že se svým protějškem vedou vnitřní dialog, čímž se snaží smířit s rozchodem. V duchu na svého partnera nadávají, něco mu vysvětlují, o něco ho prosí apod. Děje-li se vám to také, doporučuji vám, abyste si tento vnitřní dialog nedovolili, respektive ve chvíli, kdy se začne odehrávat, si to uvědomili a zastavili ho. Místo toho se zaměřte sami na sebe. 

Klíčovým předpokladem toho, abyste se se situací po rozchodu mohli smířit a pochopili sami sebe, je uvědomění si, že před sebou něco schováváte. Co se vám na sobě nelíbí, co u sebe považujete za slabost, to ve své mysli určitým způsobem přetváříte a transformujete do jiných pocitů a myšlenek. Zjednodušeně proto, že nikomu z nás se jen tak nechce přiznat, co nám na sobě vadí. A právě v tom je problém se smířením: pokud se tedy chcete smířit s rozchodem a bývalým partnerem, potřebujete pochopit, co se ve vás děje.

Jakmile ve vás vnitřní dialog začne, zkuste ho zastavit a naopak sami se sebou mluvte o tom, co se v sobě v tomto okamžiku snažíte vyřešit, skrýt, popřít, čemu se chcete pocitově vyhnout.

Zaměřte se na sebe, s rozchodem se smíříte lépe

Například když se na druhého zlobíte za to, že vám velmi ublížil, zkuste se zaměřit na to, proč se se situací nedokážete vyrovnat. Co se ve vás děje, jaké jsou vaše slabiny, proč cítíte bolest, kterou přenášíte na protějšek. Pravě to, že se sami se situací nedokážete vyrovnat, že se vám na sobě něco nelíbí (i když si toho nemusíte být vědomi), vás vede k tomu, že máte silné výčitku vůči svému bývalému protějšku. 

Ke smíření se s rozchodem je podstatné porozumět tomu, s čím konkrétně se nedokážete vyrovnat, co považujete za svoji slabinu. Zpočátku vám to možná vůbec nepůjde, možná ani nebudete chápat, co vlastně byste měli hledat. Věřte ale tomu, že když se budete vnitřní dialog pokoušet opakovaně zastavit a budete chtít poznat, co se ve vás děje, začnete o sobě rozkrývat více, než jste dosud tušili. 

Když svému protějšku budete například něco vyčítat, zkuste si opravdu poctivě odpovědět na to, proč je pro vás teď jednodušší zlobit se na něj a ne se podívat na to, co se odehrává ve vás, čeho se bojíte. Usmířit se vnitřně se sebou i s partnerem můžete opravdu jen za předpokladu, že porozumíte sami sobě, svým nedostatkům, své bolesti.

Rozchod nezvládáte? Možná na sebe moc spěcháte

Přesto, že se můžete pokoušet zvládnout rozchod i smířit se sami se sebou a s partnerem, může se stát, že rozchod ani tak nebudete zvládat. Pokud jste se v takové situaci ocitli, znovu připomínám, abyste si co nejdřív přečetli o jeho fázích a uvědomili si, že rozchod je proces – situace se vyvíjí a teď a tady se nezmění. 

Mezi nejčastější důvody, proč lidé nezvládají rozchod, patří, že na sebe příliš spěchají: rozchod je bolí, oni proto z procesu chtějí okamžitě vyskočit (což není reálné), přitom se dehonestují, tvrdí, jak jsou neschopní, špatní a jak je už nikdo nebude chtít apod.

Za tím, že někdo nezvládá rozchod, často stojí vlastně jen představa, která takového člověka vede k tomu, že si myslí, že by měl situaci zvládat mnohem lépe a rychleji. Abyste se lépe zorientovali v tom, jak na tom ve skutečnosti jste, je dobré seznámit se s již zmíněnými fázemi rozchodu. 

Nezvládáte rozchod? Přestaňte přemýšlet o ex

Dalším častým důvodem, proč mají lidé pocit, že nezvládají rozchod (nebo tomu tak doopravdy je), je to, že o bývalém partnerovi neustále přemýšlí. Opět v rámci vnitřního dialogu mu něco vyčítají nebo se s ním snaží usmířit. Případně (a to je velmi časté) dumají nad tím, co dělá, jestli už má někoho jiného. S tím pak opět souvisí pocity, že je člověk špatný, že za nic nestojí, nikoho si už nenajde apod. 

Místo toho, abyste neustále přemýšleli o druhém, přemýšlejte raději o sobě. Zpočátku vám to opět nemusí jít příliš dobře a vy budete mít pocit, že to (stejně jako rozchod) nezvládáte. Čím více ale budete přemýšlet o sobě, o tom, co můžete udělat, co byste si o sobě měli uvědomit, co si máte o sobě přiznat, tím rychleji a lépe celý proces rozchodu zvládnete. 

Je to velmi důležité: pokud totiž budete přemýšlet jen o svém protějšku, situaci vlastně vůbec nemáte pod kontrolou a skutečně ji nemůžete zvládat. 

Psychické slabiny nebo poruchy jako příčina nezvládnutého rozchodu 

Třetím nejčastějším důvodem toho, proč lidé nezvládají rozchod, je nejen to, že nedělají nic z toho, o čem článek pojednává, nebo dokonce dělají vše pro to, aby se s rozchodem nevyrovnali. Může jít i o to, že rozchod se dotýká něčeho hlubšího v jejich psychice. Znamená to, že za neschopností zvládnout rozchod může být to, že se situace dotýká nějaké jejich psychické slabosti nebo poruchy osobnosti, kterou trpěli už před tím, než se s partnerem rozešli. Tohoto problému si mohou, ale také nemusí být vědomi. 

Rozchod mnohem hůře zvládají například lidé, kteří jsou celý život obecně úzkostní nebo mají sklon k depresím. Stejně tak lidé, kteří mají tendenci k hysterii, zvládají rozchody mnohem hůře, respektive je nezvládají skoro vůbec. 

Pokud o svých psychických problémech víte, případě se s poruchou osobnosti léčíte, je předpoklad, že se s rozchodem nebudete vyrovnávat snadno, a proto zvažte, zda nevyhledat odbornou pomoc.

Nevíte-li si ani po přečtení článku rady s tím, jak při zvládání rozchodu postupovat, a nemůžete se s ním smířit, nevěšte hlavu. Rád vám pomohu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím. 

autor článku: Karel Chába