Vztahy ne vždy fungují podle našich představ, a tak se někdy rozejdeme, jindy se nepříjemnou situaci rozhodneme řešit dočasným odloučením. Jaký je jeho smysl, co by mělo vztahu přinést a jaká pravidla bychom si měli nastavit, pokud se pro odloučení rozhodneme? To a mnohem více se dozvíte na následujících řádcích.

Odloučení ve vztahu a jeho možné benefity a rizika

Vztahy nebývají procházkou růžovým sadem a není žádnou výjimkou, že se v nich partneři dostanou do takzvané slepé uličky, rovnající se často krizi. Cest z ní může být několik – aktivní práce na vztahu, definitivní rozchod nebo právě odloučení. Příprava a následná realizace odloučení může být plná emocí a nejistoty, vztahu může ale také prospět a vnést do něj tolik potřebné pochopení.

Pomůže odloučení vztahu? Přečtěte si stejnojmenný článek a dozvíte se to. 

Pauza ve vztahu může být pro páry prospěšná a pro vztah osvěžující. Partnerům může poskytnout čas a prostor na reflexi, opětovné získání samostatnosti a ujasnění si priorit. Odloučení může přinést také větší pochopení a pocit vděčnosti za druhého, jehož ve vztahu mnohdy bereme jako samozřejmost a jeho roli často nedokážeme docenit. Na druhou stranu může odloučení vyvolat pocit osamělosti, nejistoty a strachu z budoucnosti, a to hlavně ve vztazích, v nichž chtěl pauzu jen jeden z partnerů a druhý na ni pod nátlakem a hrozbou rozchodu musel přistoupit. 

Pravidla odloučení: domluvte se na nich a dodržujte je

Je důležité si uvědomit, že odloučení je jen málokdy skutečným řešením problémů ve vztahu. Považováno by mělo být spíše za dočasnou strategii, která dá partnerům čas a prostor nadechnout se a zklidnit situaci. Po pauze je většinou třeba na vztahu a řešení problémů, jež se do něj vloudily, aktivně pracovat – a to ze strany obou partnerů.

Pokud se s partnerem i přesto rozhodnete udělat si pauzu ve vztahu, je nutné stanovit si nejen její délku, ale také jasná pravidla a hranice. Klíčová je přitom komunikace. Mluvte o svých očekáváních, potřebách a obavách. Domluvte se s druhým na tom, co je během odloučení povoleno a co ne, a nenechte se zatlačit do ničeho, co je vám proti srsti. Touží-li druhý například po pauze, při níž bude moci navazovat sexuální a intimní vztahy s jinými lidmi, vám to ale nevyhovuje, jasně mu to řekněte. 

Odloučení je rizikovým obdobím vztahu i z hlediska nevěry. Více se dočtete v článku Nevěra v pauze.

Jakmile se jednou na pravidlech domluvíte, dodržujte je! Důvěra a respekt jsou základními pilíři každého vztahu, a to i takového, v němž jsou partneři momentálně odloučení. 

Kdy má odloučení význam, kdy ne a co díky němu můžete zjistit

Odloučení ve vztahu má smysl, když se partnerům zdá, že potřebují čas a prostor na vyjasnění si svých pocitů a priorit, a když cítí, že by pauza mohla pomoci zlepšit kvalitu jejich vztahu. Má smysl také v případech, kdy jsou vzájemné konflikty příliš intenzivní a vyžadují odstup. Odloučení naopak smysl nedává, pokud je jen útěkem před problémy bez skutečného úmyslu je řešit, dost často ale i tehdy, když pauzu chce jen jeden, zatímco druhý je k ní přístupem partnera donucen proti své vůli. 

Jak dlouhé by mělo odloučení být, jaká nebezpečí skrývá a pro koho je vhodné, zjistíte také v článku Pauza ve vztahu.  

Čeho mohou odloučením páry dosáhnout? Vyplývá to již z předchozích vět. Pauza ve vztahu může přinést mnoho poznatků: zjistit s její pomocí můžeme, co nám chybí a co naopak nepotřebujeme. Můžeme lépe pochopit vlastní emoce a potřeby, ale i emoce a potřeby partnera, případně přehodnotit naše priority a naučit se být samostatnějšími a silnějšími jako jednotlivci.

Rozhodnout se pro odloučení není lehký krok: některé vztahy může zlomit a páry se již k sobě po jeho skončení nikdy nevrátí. Pro jiné ale může být cennou zkušeností, která lidem pomůže lépe poznat sama sebe a vztah jako takový. Pauza vyžaduje odvahu, důvěru a otevřenost jeden k druhému, ale hlavně pochopení, že není řešením problémů ve vztahu: na těch musí oba partneři po jejím skončením aktivně a jako tým pracovat. 

Nejste si ani po přečtení článku jistí, jaký smysl má odloučení ve vztahu? Přemýšlíte, že si dáte pauzu, ale nevíte, jestli je ve vaší situaci vhodná, případně jaká by měla mít pravidla? Nevěšte hlavu a obraťte se na mě. Rád vám pomohu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím.

autor článku: Karel Chába