Máte ve vztahu krizi? Řešíte s partnerem nevěru, hádky a nedaří se vám spolu pořádně komunikovat? Třeba se jen ve vztahu začínáte nudit nebo jeden z vás chce v zásadních věcech něco jiného než ten druhý. Ať už je to jakkoliv, možná tušíte, že máte problém, který nezvládnete vyřešit vlastními silami, a začínáte přemýšlet o návštěvě partnerské poradny.

Do partnerské poradny vyrážejte společně a po vzájemné dohodě

Vztah jsou vždy dva a jako dva byste se také v ideálním případě měli dostavit do partnerské poradny. Pokud se na vašem vztahu rozhodne pracovat jen jeden, případně dokonce jen jeden z vás vidí v dosavadním soužití problém, zatímco ten druhý je v zásadě spokojený, nikam se neposunete. To stejné pak platí i v případě, kdy do poradny pro páry sice přijdete společně, partnera sem ale doslova dovlečete proti jeho vůli. 

Klíčem k úspěšnému řešení vztahových problémů je totiž týmová práce, ochota spolupracovat a nasazení nejen jednoho, ale obou stran. Jste-li v páru aktivnější než váš protějšek, otevřete ve vhodné chvíli (tedy ne v průběhu vyostřené hádky apod.) téma vztahové poradny a zkuste se s partnerem dohodnout na prvním, nezávazném sezení. Bude-li souhlasit, máte pro mnoho párů ten nejtěžší krok úspěšně za sebou.

Co byste před návštěvou vztahové poradny měli vědět 

Ještě než se ale do poradny vydáte, měli byste si uvědomit, že většina párů má problémy ve vztahu především proto, že se nedokáží dohodnout na společném způsobu komunikace a řešení problémů. Nedokáží se shodnout na tom, v čem vlastně problém spočívá, a proto ani nejsou schopni se domluvit na jednom konkrétním řešení, které by jim pomohlo dostat se z krize.

Pokud chcete, aby vám vztahové poradně skutečně pomohli, měli byste poradnu chápat jako spojovací článek mezi vámi dvěma. Ve vztahové poradně vám bude umět pomoci jen do té míry, do jaké budete respektovat nejen rady, ale hlavně poradcovu roli: cílem vztahového poradce je spojit vás opět jako pár, změnit špatné zvyky, které působí problémy, a ukázat vám, jak je nahradit návyky lepšími, jež váš vztah naopak utuží.

Proč byste měli ve vztahové poradně měnit vaše zvyky?

Lidé se mě v mé vztahové poradně v Praze často ptají, proč by vlastně měli měnit své zvyky. Mnohdy si dokonce ani neuvědomují, co to vlastně zvyky jsou a s jakými se potýkají oni sami. Odpověď je přitom nasnadě: vaše zvyky jsou vše, co ve vztahu opakovaně děláte, jak komunikujete či nekomunikujete, jak myslíte, jak jste zvyklí řešit problémy, jaká máte přesvědčení atd. Pokud je ve vašem vztahu zvyk, který jej narušuje, začnou vznikat problémy, a proto je třeba ho změnit.

Proč by měl být do této změny návyků zapojen partnerský poradce? Za prvé, má odborný pohled na vztahy a zkušenosti s tím, jaké zvyky pro ně mohou být škodlivé. Může tak identifikovat vzory chování, které mohou vztahu bránit v růstu a rozvoji, a pomoci páru těmto vzorům lépe porozumět a ukázat jim cestu k jejich změně.

V okamžiku, kdy poprvé navštívíte poradnu pro páry, mohou být vaše návyky už tak zažité, že jejich změna bude velmi náročná. Poradce pak poslouží jako objektivní a nezaujatý průvodce celým procesem: mnohdy jsme totiž vůči vlastním zvykům slepí a potřebujeme někoho, kdo nám pomůže uvědomit si je a jejich dopad na vztah. Ve vztahové poradně vám nabídnou účinné nástroje a strategie, které usnadní změnu negativních zvyků a jejich náhradu zdravými vzory chování.

K čemu vás v partnerské poradně povedou 

Vztahový poradce vás typicky povede hned k několika věcem. Tou, kterou jsme již zmínili a ke které se ještě vrátíme na následujících řádcích, je změna špatných návyků (či dokonce zlozvyků) poškozujících váš vztah. 

Další důležitou dovedností v partnerské poradně bude rozvíjení vašich komunikačních schopností. Právě špatná komunikace stojí na pozadí většiny problémů ve vztahu a práce na jejím zlepšování je často klíčová pro řešení konfliktů a vytváření zdravého prostředí pro vzájemné porozumění. V poradně vás seznámí s efektivnějším způsobem komunikace, ve kterém budete respektovat osobnost a názory druhého. Naučíte se správně vysílat a přijímat informace, aniž byste jeden druhého posuzovali, či dokonce sráželi na hodnotě.

V neposlední řadě vám ve vztahové poradně pomůže lépe pochopit sami sebe. Změna zvyků ve vztahu totiž často vyžaduje i změnu vlastního vnímání, přesvědčení a hodnot, vycházejících mnohdy z minulých zkušeností a zážitků. 

Změnu škodlivých návyků usnadní nové zkušenosti 

Vraťme se ale ještě na chvíli ke vztahovým zlozvykům, mezi které patří křik, urážení (se), vulgárnost, skákání do řeči atd. Jak vám s jejich změnou a nastavením nových návyků pomůžou poradně pro páry? V průběhu jednotlivých sezení budete prostřednictvím nově nabývaných dovedností vytvářet novou zkušenost s partnerem a vaším vztahem jako takovým. 

Proč se párům samotným bez pomoci vztahové poradně návyky mění tak těžko? Jejich změně totiž v cestě obvykle stojí dvě hlavní věci: 

  1. Strach, že nedosáhnete svého, že vás partner nebude milovat.
  2. Nevědomost, že byste něco měli dělat jinak, respektive, že je vůbec možné dělat to jinak. 

Cílem partnerského poradce je zbavit vás právě těchto strachů a pomoci vám zjistit, co vlastně můžete dělat jinak a lépe, a tak se v páru posunout. 

Budete-li na sezení docházet pravidelně, budete mít možnost porovnat si výsledky, k nimž vedly staré a ke kterým vedou nové zvyky. Sami tak jasně uvidíte, jak zlozvyky škodily vašemu vztahu, a ujistíte se, že nové návyky jsou lepší a že jejich prostřednictvím dosahujete mnohem lepších výsledků. Získáte novou zkušenost, zjistíte, že je váš vztahový život lepší a toto nové chování začnete přirozeně preferovat, a dokonce si ho užívat. Zbavíte se tak špatných návyků, které byly zdrojem problémů.

V partnerské poradně vám pomůže spojit se s partnerem

Uvědomte si, že do vztahové poradny nejdete proto, aby si vás tady vyslechli a potom vás ujišťovali o tom, jak jsou vaše problémy hrozné, případně vám jen předříkávali obecné poučky. Dobrý partnerské poradně vám pomůže překonat strachy a bloky, objevit skryté a na první pohled neviditelné aspekty vašeho problému, naučí vás změnit špatné návyky a nahradit je novými a v konečném důsledku se znovu spojit s vaším partnerem. 

Ve chvíli, kdy se vztah dostane do krize, totiž často dochází k odcizování partnerů, a to jak fyzicky, tak emocionálně. Lidé tráví méně času spolu, nebo se fyzické blízkosti (včetně té intimní a sexuální) úplně vyhýbají, ztrácejí důvěru jeden v druhého, přestávají komunikovat, tají jeden před druhým své pocity a myšlenky, stahují se do sebe.

Vztahový poradce má za úkol pomoci vám toto odcizování se překonat. Společně s ním budete pracovat na obnovení důvěry a intimity, ale také vytváření prostředí, ve kterém spolu budete moci zase otevřeně a upřímně komunikovat a sdílet své pocity a potřeby. To samozřejmě zahrnuje již zmíněné zlepšování komunikačních dovedností, které vám pomůže vzájemně si porozumět a konstruktivně řešit konflikty.

Do poradny pro páry vyrazte včas a buďte připraveni na vztahu pracovat

Partnerská poradna není univerzálním lékem na všechny problémy: i když mnoha vztahům určitě pomůže, ne každý dokáže zachránit od zániku. Klíčové je nenechávat její návštěvu na poslední chvíli, vztah by mohl být už tak narušen a partneři natolik odcizení, že už není cesty zpět. Čím dříve se rozhodnete vyhledat pomoc a začít pracovat na svém vztahu, tím větší jsou šance na jeho záchranu a zlepšení.

V každém případě se připravte na to, že vaše problémy vyřešíte pouze a jen poctivou prací na vztahu. Bez aktivního přístupu vás obou to zkrátka nepůjde: snaží-li se jen jeden z páru a druhý jen pasivně přihlíží, požadovaných výsledků nemůžete dosáhnout. Práce na vztahu vyžaduje týmové úsilí, komunikaci, otevřenost a vzájemnou spolupráci.

Důležité je mít realistická očekávání. Některé problémy a konflikty si žádají větší trpělivost a odhodlání než jiné a hodina sezení se vztahové poradně na jejich vyřešení stačit určitě nebude. V poradně vám sice poskytnou cenné nástroje i novou perspektivu, finální úspěch či neúspěch ale bude záviset na vás.

Dostal-li se váš vztah do problémů, se kterými si nevíte rady, dlouho neváhejte a vyrazte do vztahové poradny. V poradně vám pomůže znovu se spojit jako tým, zlepšit komunikaci a změnit škodlivé návyky, kterými jste ničili váš vztah. Ať už vám vyhovuje osobní schůzka, nebo dáte přednost setkání online, rád vám pomohu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím. 

autor článku: Karel Chába