Máte pocit, že žijete vedle sebestředného člověka? Který vidí jen sám sebe? Nevíte, co máte dělat? Přečtěte si článek o sebestřednosti, který vám pomůže pochopit, co se u vás doma děje a ukáže směr, kterým můžete jít.

Proč přichází sebestřednost?

Každý člověk má přirozeně tendenci k naplňování svých potřeb, ať se jedná o potřeby lásky, bezpečí, jistoty, porozumění, blízkosti či jiné. To jsou i důvody, proč vstupujeme do partnerského vztahu. Toužíme si naplnit naše potřeby, které nejsme schopni naplňovat sami. Pokud nejsou potřeby ve vztahu naplňovány, začíná člověk pociťovat nespokojenost. Tady se zasévá semínko sebestřednosti.

Čím je nespokojenost ve vztahu větší, tím více se dotyčný člověk cítí frustrovaný a začíná se prohlubovat ve vztahu krize. Pokud někdo prožívá tyto stavy frustrace z nenaplněných potřeb, začíná se stávat více emočně zraněným. Má pocit, že jeho trápení je větší než trápení jeho protějšku. Člověk se v této chvílí stává sebestředným, bere si věci osobně a není schopný pochopit, že i druhý trpí. Sebestředný partner v podstatě ve vztahu stojí na místě a čeká, co druhý udělá.

Jak se sebestředností pracovat?

Abyste ve vztahu zmírnily projevy sebestřednosti svého protějšku, které vedou k hádkám a prohloubení krize ve vztahu, naučte se, jak se sebestředností pracovat. Díky tomu se ve vztahu můžete posunout. Jak na to?

1. ZMĚNTE SVŮJ POSTOJ

Jaký máte vůči sebestřednému partnerovi postoj? Jak se vůči němu projevujete? Sebestředný iracionálně věří, že má právo na své chování. Sebestředný člověk čeká, co druhý udělá. Drží ho zpátky strach, pocity frustrace a nespokojenosti z nenaplněných potřeb, kdy se cítí emočně zraňován. Především pocity zrady a ukřivdění povzbuzují pocit, že sebestředný čeká na to, až vy mu vyhovíte. Začněte u sebe a dejte si zpětnou vazbu v tom, jak se k druhému chováte a čím pomáháte udržovat sebestřednost svého protějšku.

Neoplácejte ve vztahu stejnou mincí a sami nebuďte sebestřední, jinak se neposunete. I když se to zdá být nespravedlivé a říkáte si, že nebudete dělat nic, dokud vám partner neprojeví náklonnost, vděk či cokoliv jiného, zastavte se. Změňte váš postoj z pasivního (čekám až co udělá protějšek) na aktivní (aktivně se zapojím a půjdu protějšku vstříc jeho potřebám). I když můžete mít pocit, že vy vše děláte správně a problém je u druhého.

2. POSLOUCHEJTE SEBESTŘEDNÉHO PARTNERA

Co vám sebestředný partner často říká? Na co si stěžuje? Co si přeje? Začněte sebestředného partnera bedlivě poslouchat a vyjděte mu vstříc. Začněte protějšku naplňovat jeho potřeby ve vztahu. Zmírníte tak silné emoce a uvidíte, jak se postupně začne sebestředný partner uklidňovat.

Říká vám sebestředný partner, že jej vůbec neposloucháte? Začněte se o něj více zajímat. Když vám něco říká, posaďte se a pozorně poslouchejte. Zajímejte se o to, co říká a proč to říká. Často si sebestředná partnerka stěžuje, že s ní netrávíte volný čas? Překvapte a udělejte si volno. Jděte společně do kina, divadla nebo si zasportovat. Vyjděte svému protějšku vstříc. 

3. BUDUJTE ÚCTU A RESPEKT DÍKY KOMUNIKACI

Jakmile se vám podaří zklidnit emoce ve vztahu, váš sebestředný protějšek bude mnohem více nakloněn k vašim potřebám a prosbám. To je vaše šance, kterou nesmíte propásnout. Na to, aby opět váš protějšek nepadl do sebestřednosti, vyvarujte se chyb v komunikaci. Nekřičte, nezvyšujte hlas, neponižujte, neoslovujte jej vulgárně, neobviňujte, že něco udělal či neudělal, atd. Budujte v komunikaci úctu a respekt k druhému. Začněte popisovat druhému to, jak se cítíte, jak věci vnímáte pouze za svého pohledu a v první osobě.

Např. můžete mluvit se sebestředným partnerem – „jsem smutná a je mi líto, když se na mě zvyšuje hlas“, nebo „cítím se nejistá a nevím, jak se mám zachovat, když se rozhovor přeruší v půlce. Pak můžu být na tebe podrážděná a nepříjemná“, atd. Účelem je, aby druhý pochopil, jak se cítíte, když jste v kontaktu se sebestředným partnerem. Porozumění vytváří mnohem více bezpečí a atmosféra ve vztahu bude uvolněnější. Věnujte se kvalitnější komunikaci i podle článku „Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace“.

4. POŽÁDEJTE O PODPORU

Někdy je velmi těžké ustát sebestředného partnera. Budete potřebovat podporu a především pochopit, proč se ve vašem vztahu děje to, co se děje. Pokud nerozumíte procesům, které ve vztahu se sebestředností prožíváte, můžete se cítit zmateni a bude vám připadat, že vše je zbytečné. Ať děláte, co děláte. Pak neváhejte a vyhledejte odborníka, který vám se sebestředností pomůže.

Sebestřednost vede ve vztahu ke krizi. A krize je něco, co vám pomůže ve vztahu vzájemně vyrůst, když ji společně zvládnete. Pokud si nevěříte, pak neváhejte a domluvte si se mnou konzultaci.