Dnes se podíváme na téma krize a zejména na těžkou krizi manželství. Jaká jsou největší nebezpečí těžké manželské krize? Co byste případně měli dělat, aby se taková krize vůbec nedostavila?

Ústředním tématem těžké manželské krize je odcizování se. Ve vztahu je klíčová citová vazba mezi partnery. Pokud mají mezi sebou dlouhodobě problémy, nenaplňují si vzájemně své potřeby, dochází mezi nimi ke zraňování a k postupnému odcizování. Jestliže odcizení mezi partnery dosáhne takového stavu, že k sobě cítí fyzicky nebo psychicky odpor, mluvíme o těžké partnerské krizi. Partneři nemají potřebu se jeden druhého dotýkat a hrozí, že se od sebe odcizí do takové míry, že už citovou vazbu mezi nimi nepůjde obnovit.

Sebestředností až k těžké manželské krizi

Na odcizování se má hlavně vliv sebestřednost, která je také typickým projevem těžké manželské krize. Sebestřednost znamená, že každý z vás upřednostňuje zásadně své priority a své potřeby před potřebami protějšku. Sebestřednost se dostaví psychickým zraňováním a zklamáním z nenaplněných potřeb a očekávání. Jsme rozčarovaní, jak se nám partner mění před očima. Naše touha, aby nás podporoval, abychom se s ním cítili bezpečně a plnohodnotně se úplně rozplynula. Cítíme se dehonestováni, a proto se do sebe uzavíráme. Jsme v úzkosti z toho všeho, co se děje.

V rámci sebestřednosti je přirozené, že neslyšíme, co nám druhý říká. Nebo tomu jen nevěříme, protože si myslíme, že s námi partner manipuluje. Nejsme schopni se empaticky vžít do partnera a uvěřit tomu, že i on je zraňován a nespokojen. Proto se dopouštíme vážné chyby v rámci boje o moc nad vztahem, kdy vyžadujeme, aby nás partner nejdříve vyslechl, pochopil a vyhověl nám. Teprve pak jsme sami ochotni pro druhého udělat, co po nás chce. Toto je ale špatně. Takto pouze živíme zárodky těžké manželské krize.

Pakliže se chcete z těžké manželské krize dostat, měli byste se společně dohodnout předně na tom, že zastavíte snahu o prosazení se jeden nad druhým. Součástí tohoto kroku, kdy v těžké krizi zastavíte boj o moc nebo přibrzdíte tento váš boj, je také nutné se dohodnout na tom, že nyní po nějakou dobu přestanete chtít řešit vaše jednotlivé problémy mezi vámi jako individua.

Spojte se spolu proti těžké manželské krizi

Dostat se  z této situace, která by mohla vyústit v těžkou manželskou krizi, vyžaduje se lépe naučit spolu splynout. K tomu potřebujete se vžít do příběhu vašeho partnera, který je na pozadí toho, co se snaží prosadit. Nesmíte ve svém protějšku vidět jen někoho, kdo vám ze své vůle chce škodit. Jde o pochopení toho, co si váš partner prosazuje a dělá. Možná to vše dělá jen proto, že to jinak neumí. Nebo prožívá takovou úzkost, že se snaží jen sám sebe bránit, ale nechce vám škodit.

Dohodněte se s partnerem, že si dvakrát týdně spolu sednete a začnete spolu komunikovat.  Budete si  vysvětlovat, co vás vede k tomu, co mu popíšete, že vás trápí. Váš popis by měl být zaměřený jen na vás samotné. Neměli byste v žádném případě říkat, co druhý dělá nebo nedělá nebo jaký je či není. Tím byste totiž jen druhého nutili, aby se bránil a dál pokračoval ve starém chování. Zaměřil by se pouze na sebe, na svou obranu a na prosazování svých potřeb. To by vedlo k tomu, že se do vás partner nedokáže empaticky vžít.

Váš partner, který bude přijímačem informací, v žádném případě nesmí dehonestovat a vymlouvat vám, co říkáte. Přijímač se má snažit vás pochopit navzdory tomu, že na věc bude mít nejspíše jiný názor. Smyslem je začít se učit tomu, že spolu přestanete bojovat o to, kdo z vás má pravdu. Boj o pravdu je totiž dalším vážným problémem v těžké manželské krizi. Žádná jedna pravda není. Každý máte svou v rámci své subjektivní reality. Vy se tedy musíte začít učit přijímat fakt, že nejde o to, kdo z vás má pravdu. Cílem je přijmout prožitky a vidění situace vašeho protějšku.

Dokud nebudete schopni více přijímat a akceptovat, že váš protějšek má na emocionální úrovni jiný úhel pohledu na věc, nemá smysl, abyste se snažili řešit hlavní problém vaší těžké manželské krize. Teprve poté, co se váš manžel dokáže vžít do vaší situace, si vyměňte role. A nechte ho vyprávět, jak prožívá on nějakou svou frustraci, nějaký svůj příběh. Nyní se zase vy snažte s vaším manželem sžít a přijmout, jak to on vnímá a prožívá.

Jak zastavit těžkou manželskou krizi?

Pro zastavení těžké manželské krize je tedy nutné přestat být sebestředný. Přestat bojovat o to, kdo komu má dát přednost v naplňování potřeb. A hlavně jde o ukončení boje o to, čí pravda je důležitější. Až toto dokážete zklidnit a ovládnout, teprve pak má smysl se začít zabývat hlavními tématy vaší těžké manželské krize. Také má smysl se začít učit správné komunikaci mezi vámi, která vám pomůže lépe řešit faktickou stránku vašich problémů. Jak na komunikaci najdete v článku Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace.

Z popsaného vyplývá, že se nesmíte snažit z těžké manželské krize okamžitě vyskočit. Mám tím na mysli, že snaha o to vrátit se do minulosti, kde vám spolu bylo dobře, nemůže fungovat. Nesnažte se o to. Těžká manželská krize se děje mimo jiné i proto, že to co vám ve vztahu fungovalo a naplňovalo vás dříve, nyní už fungovat nebude. Znamená to, že po zvládnutí komunikačních dovedností, které jsem popsal, se musíte začít bavit, jak nově nastavit váš vztah.  Na čem jiném, novém a klíčovém by váš vztah měl stát.

Každý vztah má na svém pozadí něco, co je pro vás oba dva důležité a díky čemu spolu jste. V těžké manželské krizi jeden z vás už nevidí toto nastavení jako vyhovující.  Proto je nutné se bavit o novém nastavení, o nové smlouvě. Oba musíte být ochotni přijmout, že tuto dohodu nevytvoříte za půl hodiny, ale že musíte investovat čas i energii. Má smysl si napsat vše, co pro vás je v této dohodě konfliktní a bod po bodu se pak snažit tyto konflikty vyřešit.

Pokud si i navzdory informacím v článku nebudete vědět rady, obraťte se na mě prostřednictvím konzultace, která vám bude nejlépe vyhovovat. Rád vám pomohu.

autor článku: Karel Chába