Pokud přemýšlíte nad tím, jak obnovit důvěru ve vztahu, dozvíte se v následujícím článku o komunikační technice, kterou byste měli použít. 

V článku Ztráta důvěry ve vztahu jsme se zmiňovali o tom, co to důvěra je a proč je tak důležitá pro naši psychiku. V článku Jak obnovit důvěru ve vztahu se už zaměříme na konkrétní pravidla a techniky, jak důvěru ve vztahu obnovovat.

Na obnovu důvěry ve vztahu musíte být dva

Je naprosto bez diskuzí, že pokud chcete něco udělat s vaším vztahem a obnovit v něm důvěru, musíte to chtít oba dva. Snahy o obnovu vztahu a důvěry v něm ze strany pouze jednoho z partnerů jsou sice sympatické, ale bohužel nefunkční. Nezřídka kdy se setkávám s tím, že chce jen jeden: ten, komu na vztahu více záleží. Často je to také ten, kdo ve vztahu více trpí.

Svou sympatickou snahou obnovit důvěru ve vztahu se ale také snaží popřít fakt, že protějšek nechce. Právě proto, že vztahy jsou pro nás tak důležité, nechtějí si někteří z nás přiznat, že partner nejeví žádný zájem. Není motivován k tomu, aby s námi důvěru obnovoval.

Proto je důležité, abyste si na začátku každý sám za sebe velmi poctivě odpověděli na to, zda důvěru ve vztahu chcete obnovovat oba dva. Pokud to chce jen jeden z vás a druhý se nezúčastňuje nebo se pořád na něco vymlouvá, důvěru obnovit nemůžete.

Chcete-li i tak zůstat ve vztahu, doporučuji vám (a možná vám to bude znít paradoxně), abyste do obnovy důvěry nešťourali. Je to z toho důvodu, že čím více se na druhého budete snažit apelovat, abyste s vaší důvěrou něco dělali, tím více se od vás bude odtahovat. Tyto situace fungují opravdu velmi jednoduše, a to na principu čím více tlaku, tím více ústupu. Chce-li obnovovat důvěru jen jeden z vás, má takto váš vztah mnohem větší šanci, aby vydržel v nějaké formě ustrnutí (kterou přijmete v případě, že si neumíte představit rozchod), než když se bude pokoušet o vracení důvěry do vztahu jen jeden z vás.

Chcete obnovit důvěru? Nic si nepodmiňujte

Předpokládejme ale, že důvěru ve vztahu chcete obnovovat oba dva, a proto můžeme postupovat dál.

Základní pravidlo (kromě toho, že musíte chtít oba), je nic si v prvních dnech nepodmiňovat. Nepodmiňujte si svoji snahu a energii vynaloženou na obnovu důvěry ve vztahu tím, že si budete nárokovat, aby se partner začal snažit hned také. Nebo dokonce aby hned něčeho zanechal, v něčem se změnil nebo vám dokázal, že vaše investice do obnovy důvěry ve vztahu má smysl. Tím byste jeden druhého jen demotivovali a vytvářeli v sobě nepříjemné pocity a tendenci držet se zpátky.

Abyste mohli důvěru obnovit, musíte se chtít jeden druhému více otevřít. Budete muset používat komunikaci přibližující a této komunikaci se učit. Přijměte fakt, že k obnovování důvěry opravdu patří, zejména na začátku, nejistota. Patří k němu strach, že to nepůjde, že vás druhý zraní nebo že budete investovat energii, která se vám nevrátí. Tyto pocity se netýkají jen vás, ale i vašeho protějšku.

Otevřete se druhému a správně naslouchejte, obnovování důvěry vám půjde snáz

Základem je, abyste chtěli jeden druhému říct více o tom, co se ve vás odehrává. To znamená, abyste se učili správně vysílat a přijímat. Pravidla pro vysílač jsou taková, že by měl popisovat jen svůj emoční svět a mluvit jen o sobě. Pokud chcete skutečně obnovovat důvěru ve vztahu, měl by se vysílač chovat tak, že nebude mluvit o tom, co druhý dělá nebo nedělá. Nebude říkat, jaký druhý je nebo není.

Čím více vysílač mluví o protějšku a přímo nebo nepřímo o tom, jaké má schopnosti nebo hodnoty, tím více se do sebe protějšek uzavírá nebo naopak útočí a obhajuje se. Za těchto podmínek vám pak přirozeně nemůže dát dostatek empatie, kterou potřebujete. Budete se cítit nepochopení a tak, že vám partner nedává podporu, a to jde přímo proti důvěře ve vztahu.

Přijímač má naproti tomu za úkol opravdu přijímat, to znamená snažit se být empatický. Abyste mohli obnovit důvěru ve vašem vztahu, musí přijímač vytvořit ve své mysli mentální prostor pro informace, které mu vysílač sděluje. Je to klíčová dovednost. Pokud se jí nenaučíte, nemůže dojít k obnovení důvěry. To proto, že pokud se přijímači cokoli nebude líbit a začne to od sebe odrážet a nepustí to do sebe, nemůže to pochopit a přijmout. Zároveň tím dává vysílači jasný signál, že není přijímán. Což jde opět přímo proti důvěře ve vztahu.

Více o vysílání a přijímání se dočtete v článku Naslouchání ve vztahu. 

Obnovování důvěry ve vztahu vyžaduje úsilí 

Pokud se přijímači doslova nedaří pustit do sebe informace, pak je i tak povinen zabývat se tím, co se v něm děje. Zásadní chybou je, když nám něco z toho, co nám protějšek říká, nevoní, odpinkáváme to od sebe nebo proti tomu bojujeme a vymezujeme se proti tomu. Jednoduše jako přijímač přijímáme to, že nám naše mysl dává signál, že nám informace není po vůli. Takto se ale přirozeně důvěra budovat nedá. A proto je důležité, aby se přijímač snažil sám za sebe pochopit, proč informace nemůže přijmout.

Z toho, co jsme si řekli, plyne, že oba dva máte zodpovědnost, kterou je nezbytně nutné dodržovat, abyste důvěru ve vztahu mohli obnovovat. Začněte určitě tím, že budete řešit drobná témata. Teprve až se dostanete k tomu, že budete lépe chápat a ovládat techniku přijímání a vysílání v rámci komunikace přibližující, pusťte se do větších nebo naprosto zásadních témat ve vašem vztahu.

Pokud si ani po přečtení článku nevíte rady s tím, jak obnovit důvěru ve vašem vztahu, obraťte se na mě. Rád vám pomohu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím.

autor článku: Karel Chába

Související články: 6 způsobů, jak zachránit vztah a Co dělat, když to ve vztahu neklape