Kde začíná nevěra, jaké jsou její hranice a jak je definovat, se dočtete v následujícím článku.

Kde začíná nevěra? Záleží na mnoha okolnostech

Co je a není nevěra, je čistě subjektivní záležitost. Neexistuje žádná přesná definice toho, jak máme vnímat, kde nevěra začíná a kde končí. Každý nevěru vnímá jinak, každý by to, kde nevěra začíná, teoreticky definoval po svém. Hodně záleží na tom, jakou má člověk psychiku, jak zralou má osobnost, jak věří sám sobě a jak moc si uvědomuje svou vlastní hodnotu. 

Záleží na tom, jestli člověk vnímá svou hodnotu, aniž by ji musel sobě i druhým dokazovat například svým výkonem. To, jak vnímáme, kde začíná nevěra, se ale odvíjí také od toho, jaké máme zkušenosti, a v neposlední řadě od toho, zda nemáme nějakou poruchu osobnosti.

Zranění, ztráta pocitu bezpečí a hodnoty = nevěra

Lze očekávat, že pokud někdo chování svého protějšku vnímá už v mantinelech nevěry, je zraněný, cítí se zrazený, a proto se vůči němu snaží nějakým způsobem vymezit. Obecně tedy za nevěru můžeme považovat jakoukoli situaci, kdy se nám nelíbí chování partnera. V momentu, kdy nás partner svými činy zraňuje, respektive se s ním necítíme bezpečně a hodnotně. Máme pocit, že svému protějšku nemůžeme věřit.

Za nevěru pak lze stoprocentně považovat i to, pokud jsme se s partnerem dohodli na tom, kde jsou hranice, kde nevěra začíná a končí, a máme pocit, že je partner překročil. 

Nicméně z toho, co jsme si zatím řekli, je zjevná jedna zásadní věc, kterou už jsem nastínil. To, že jeden z nás už něco považuje za nevěru, bohužel (nebo bohudík) nemusí za nevěru považovat ten druhý. A v tom je někdy zásadní problém: partneři se (i když někdy upřímně chtějí) nedokáží dohodnout na tom, jestli to, co se stalo, už nevěra byla nebo nebyla.

Cítíte se podvedení? Dívejte se do budoucna

Dostanete-li se tedy do situace, kdy máte pocit, že vás váš protějšek jakýmkoli způsobem podvedl, měli byste se zaměřit na to, co bude v budoucnu. Pokud budete hledat definici nevěry zpětně, tedy podvádějící se bude bránit a ten, kdo se naopak cítí podvedený, bude partnera obviňovat, nikam se neposunete. Proto vám tento přístup nedoporučuji. 

Nevěra má mnoho podob, ujasněte si, jak ji vnímáte vy

Abyste se mohli lépe zorientovat v tom, co za nevěru považovat, respektive jak se k tomu postavit, pojďme se podívat na dva typy nevěry. Nevěru můžeme teoreticky rozdělit na nevěru emocionální a nevěru fyzickou. Většina lidí se shodne na tom, že emocionální nevěra jejich protějšku je pro ně horší než například jednorázová nevěra sexuální. Důvod je samozřejmě nasnadě: emocionální nevěra znamená, že je partner emocionálně, tedy citově navázán na někoho třetího, mimo váš vztah.

Nevěra má obecně mnoho podob. Může jít již o výše zmíněnou jednorázovou sexuální nevěru pod vlivem alkoholu. Pro někoho je nevěra pak už to, že protějšek flirtuje, hlasitě se s někým směje, nebo si naopak důvěrně šeptá. Pro jiného může být začátek nevěry psaní si s údajným milencem či milenkou, posílání fotek, takzvaná virtuální nevěra. Za velmi vážnou nevěru se pak dá považovat paralelní vztah. Není ale výjimkou, když někdo jako nevěru vnímá už prohlížení fotek na internetu, procházení profilů na sociálních sítích nebo shlížení pornostránek. 

Nevěru definujte do budoucna, ne zpětně

Pokud jste se tedy dostali do situace, kdy máte pocit, že nevěra u vás už začala, že byla překročena jakási pomyslná hranice, měli byste se k situaci postavit tak, jak už jsem naznačoval výše. Nedoporučuji snažit se zpětně vydefinovat, co nevěrou bylo, jestli nevěra u vašeho protějšku začala nebo ne. Pokud se cítíte zranění, je to samozřejmě vážná věc a měli byste se oba dva snažit spolupracovat na tom, abyste se posunuli.

Základní předpoklad je, abyste chtěli mluvit o tom, co od teď do budoucna budete považovat za nevěru. Abyste chtěli mluvit o tom, kde od teď pro vás oba dva začíná nevěra. Nemá cenu se obviňovat, hledat pravdu a vzájemně se o ní přesvědčovat. Jen byste se od sebe odcizovali a jeden druhého ještě více zraňovali.

Proto doporučuji, abyste při definování nevěry mluvili hlavně o tom, jaké kdo máte sexuální fantazie a potřeby. Co je pro vás v oblasti sexu podstatné a proč je pro vás důležitý sex samotný. Pro sex máme přirozeně mnoho důvodů a nejde jen o uspokojení libida: jde samozřejmě také o psychickou pohodu, někdo si sexem dokazuje to, že je u druhého pohlaví žádaný, a tím si doplňuje svoji osobnost. Sex používáme ale i z mnoha dalších důvodů. 

Začala u vás nevěra? Učte se komunikovat

K tomu, abyste se mohli bavit o tom, jak předcházet nevěře, i o tom, kde pro každého z vás nevěra začíná, potřebujete ovládat určitý styl komunikace. Zaměřte se na témata, o kterých blíže hovořím v následujících článcích: Komunikace mezi manželi a Naslouchání ve vztahu.

Shrneme-li si tedy, kde začíná nevěra, je určitě nejpodstatnější věcí to, že každý nevěru vnímáme jinak. Proto když se dostanete do situace, v níž se jeden z vás cítí podvedený, nemá cenu, abyste si zpětně dokazovali, co nevěra je a co není. Jestliže se chcete někam posunout, budete muset o tom, kde jsou hranice nevěry, komunikovat. A hlavně chtít jeden druhého pochopit a dozvědět se, proč každý s vás vnímá hranice toho, kde nevěra začíná a končí, jinak.

Nejste si ani po přečtení článku jistí tím, kde začíná nevěra? Obraťte se na mě, rád vám pomůžu. Vyberte si z konzultací, které nabízím, tu, jež vám nejlépe vyhovuje. 

Související články: Jak začíná nevěra a Ztracená důvěra ve vztahu