Prožíváte krizi ve vztahu po 10 letech? Nevíte, co za tím může být? Pak pokračujte ve čtení.

Krize jsou přirozenou součástí každého vztahu. Krize nás učí, jak dělat věci jinak a lépe, pokud jsme ochotni tyto věci hledat. Krize také přichází i v určitém období našeho partnerského života. Ve své praxi se velmi často setkávám s páry, kteří mají krizi vztahu po 10 letech. Proč tyto krize přichází po této době?

V článku se zaměřím na nejčastější příčiny krize vztahu po 10 letech v různém časovém období partnerského života.

Krize vztahu po 10 letech, když je vám 30 a více let

Nejčastějším důvodem párů, kteří mají krizi po cca 10 letech a mají kolem 30 let, je změna jejich hodnot a priorit. Člověk prochází největší změnou mezi 20. a 30. rokem života. Zde se mění hodnoty, priority, člověk dozrává, více si uvědomuje, kým je a kým chce být. Právě v takovém období přichází krize u těchto párů, která souvisí s vývojem osobnosti.

Jeden z párů či oba dva velmi často mají pocit, že chtějí od života víc, chtějí více experimentovat a užívat si života. Často se setkávám s názory, že lidé mají pocit, že si nic neužili, že byli upoutáni s jedním partnerem a rádi by vyzkoušeli i jiné vztahy. Pokud páry nejsou ochotni pracovat na vztahu, sladit vzájemné hodnoty a priority, uvědomují si, že chtějí v životě něco jiného než doposud, je krize po 10 letech u takových párů v dnešní době ve většině případů ukončena rozchodem, příp. rozvodem.

Krize vztahu po 10 letech, když je vám 40 a více let

Další nejčastější důvod, proč přichází krize po 10 letech u lidí, kteří mají cca 40 let, je ten, že se lidé v průběhu vztahu díky okolnostem vzájemně odcizí. V průběhu vztahu si páry zakládají rodiny, budují domovy, postupují v kariérním žebříčku, k tomu se přidají každodenní starosti o děti, domácnost, hypotéky, atd. Velmi snadno se stane, že si lidé najednou nemají co říci, jsou nespokojení a neví proč. Komunikace se omezí jen na provozní věci a vzájemně se v průběhu let jeden od druhého vzdalují.

Ubývá společného času, přibývá starostí a stereotypu, stoupá zodpovědnost za rodinu. Krize po 10 letech u takových párů je často prohlubována zvýšenou nespokojeností obou partnerů, kterou nedokáží řešit, příp. se velmi často v tomto období objevují nevěry. Narušení důvěry ve vztahu je pak někdy i fatální a velmi těžko se obnovuje.

Krize vztahu po 10 letech, když je vám 50 a více let

Krize po 10 letech přichází k lidem, kterým je kolem 50 let v momentě, kdy děti opouští rodný domov. Děti z předchozích vztahů a manželství jsou již dospělé a najednou lidé mají více času na sebe. Přichází nové období, kdy se mají naučit opět společně žít a trávit volný čas bez dětí, které již opustily rodné „hnízdo“. To je problém, protože lidé to neumí. Stereotyp a neschopnost trávit společný čas dává vzniku krizi po 10 letech u párů, kterým je kolem 50 let.

V tomto období se také objevuje i spousta nevěr, jejichž častým důvodem je nespokojenost ve vztahu. Muži mají pocit, že by konečně chtěli žít. Ženy, které se staraly o děti jsou unavené a prochází přechodem, který ovlivňuje i jejich libido. Situace může být i opačná, kdy ženy naopak chtějí více intimností a muži na intimní oblast rezignují. Krize po 10 letech je pak velice běžným jevem a nevěra krizi jen prohlubuje.

Pokud máte krizi nejen po 10 letech, hledejte, jak dělat věci jinak!

Všechny krize, nejen ty po 10 letech, jsou vyvolány souborem několika věcí. Neznalostí vztahových principů, nedostatečnými kompetencemi a schopnostmi, jak věci ve vztahu řešit, neschopností kvalitně komunikovat s protějškem a v neposlední řadě také neochotou chtít dělat věci jinak.

Do krize nejen po 10 letech se totiž velmi často dostáváme právě nějakým svým chováním, jednáním, nekvalitní komunikací a pak se stejným způsobem chceme z krize dostat. Neuvědomujeme si, že potřebujeme nacházet řešení v tom, jak dělat věci nově, měnit návyky a zvyky ve vztahu, které nám již neslouží a drží nás v krizi.

Pokud se váš vztah nachází v krizi, pak se můžete inspirovat v článcích Jaký udělat první krok, když nastane krize vztahu , příp. se inspirujte článkem Řešení krize ve vztahu. Jakým způsobem zlepšit komunikaci ve vztahu pak můžete najít v článku Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace a Partnerská dohoda. Učte se dělat věci jinak!

Pokud máte ve vztahu krizi a nemusí jít zrovna o krizi po 10 letech, nedaří se vám ji zvládnout, bylo by vhodné se na mě obrátit. Společně nastartume procesy ke změně a pomohu vám dodat potřebnou podporu v tomto procesu. Na konzultaci se můžete objednat zde.