Co je to vlastně manželská krize? Já jako poradce partnerských vztahů vnímám manželskou krizi jako něco, co bych krizí vůbec nenazýval. Je mnohem lepší to vnímat jako stav, kdy lidé již vyčerpali své schopnosti, jak ve vztahu pokračovat. Už nestačí jejich vztahové dovednosti k tomu, aby vztah mohl dál spokojeně fungovat. A především je to stav, kdy lidé vyčerpali svá přesvědčení o sobě, o partnerovi, o světě atd. Resp. tato přesvědčení již přestávají fungovat a dochází k tomu, že se lidé spolu nemohou shodnout a dostávají se do stavu, kterému říkají manželská krize.

Nevnímejte manželskou krizi jako něco ryze negativního

Manželskou krizi většina lidí chápe jako něco velmi negativního až hanlivého. Jako nějaký konec, odkud už není cesty ven. Jako velmi vážnou věc. Přitom bychom se na to měli dívat spíše jako na období, které nás naopak může velmi posunout jak ve vztahových dovednostech, tak i v osobnostním rozvoji, v psychice, v názorech a přesvědčeních. Jednotlivci může tato příležitost hodně dát. Můžeme získávat hodně životních zkušeností, ze kterých se můžeme velmi poučit a posílit.

Já to tak vnímám a zkušenosti s klienty z mé poradny, kteří si tímto obdobím procházejí a nechají si poradit, to potvrzují. Procházejí si tím osobnostním rozvojem, zásadně se změní a posouvají se dál. Naučí se dívat na věci, na sebe i na ostatní trochu jinak. Naučí se mnoha vztahovým dovednostem. Mnohdy jsou dokonce i rádi, že se do této manželské krize dostali.

Co je důležité udělat, když se nacházíte v manželské krizi

Úplně na začátku si musíte uvědomit, že jde o to změnit principy.

Jak už říkal Einstein. Snažit se dosáhnout jiných výsledků tím, že budete opakovat stále stejný postup, je bláznovství.

Ve vztazích to znamená, že pokud se budete snažit dosáhnout lepšího vztahu, ale budete se stále chovat a myslet stejně jako doteď, je to bláhové a nebude vám to fungovat. Je třeba něco změnit. Jedině tak se můžete posunout dále.

Manželskou krizi lze celkem efektivně řešit. Nemusíte se bát, že manželská krize pro vás znamená konec. Podmínkou ale je, že musíte vědět jak nebo s kým to řešit.

Prvním krokem je uvědomit si zásadní věc, že manželská krize se řešit dá, pokud změníte principy, podle kterých jste se do teď chovali a podle kterých jste mysleli.

Konkrétně to znamená se naučit novým vztahovým dovednostem.

Vztahovou komunikací z manželské krize

Je velký rozdíl mezi mluvením, to umíme všichni, a vztahovou komunikací. Vztahová komunikace není prosté mluvení, je to cesta, která vede k nějakému cíli. Po stranách této cesty jsou jasné mantinely, které vás chrání a jasně naznačují, kudy po té cestě jít. Pravidla komunikace vás povedou k tomu, že budete vždy schopni se domluvit, že budete vždy dobře rozumět tomu, co po vás ten druhý chce, a budete vědět, jak to udělat.

U velkého množství párů, kteří za mnou chodí do poradny, je toto obrovský problém. Spousta lidí se dostává do manželské krize především proto, že spolu neumí dobře komunikovat. A ani to o sobě nevědí, že komunikují špatně nebo vůbec. Sice spolu nějak mluví, dohadují se, ale každý má pocit, že jim ten druhý nechce vyhovět. Ale tak to skoro nikdy není. V naprosté většině případů jde o to, že lidé vůbec netuší, že používají špatné nástroje a řídí se špatným procesem. A pak se domnívají, že chyba je na straně toho druhého. Ovšem chyba je především ve špatné komunikaci.

Změna principu znamená změnu myšlení

Pokud jste sami přesvědčeni o nějaké své pravdě, přes kterou nejede vlak, a tato vám brání v tom, abyste se mohli ve vztahu posunout dále, budete muset tento názor změnit. Bude potřeba, abyste se na to začali dívat trochu jinak.

Tato potřeba změny myšlení se týká každého jednotlivce, který řeší manželskou krizi. Je zapotřebí, aby oba dva v některých konkrétních věcech hodně pozměnili své dosavadní názory a přesvědčení. Aby ale člověk změnil názor, musí nejdřív sám zjistit, že toto přesvědčení či tato jeho pravda je špatná a destruktivní. Že ho to nikam neposouvá a pouze to brzdí jeho rozvoj a ničí vztah. To samozřejmě není nic jednoduchého a lidé to často bez pomoci někoho dalšího sami nezvládají.

Překonejte manželskou krizi pochopením vztahových filozofií

Další důležitou změnou potřebnou pro úspěšné překonání manželské krize je pochopení vztahových filozofií.

Co je to vztahová filozofie? Ukažme si to na příkladu:

Neměli bychom se ani tolik zajímat o nějakou domnělou objektivní pravdu. Bohužel, lidé spolu často o pravdu bojují. Faktem je, že žádná jedna jasná pravda neexistuje. Jsou zde dva lidé, dva názory, dva náhledy. Místo toho je třeba se snažit nalézt způsob, jak se na té věci společně dohodnout, jak to vyřešit tak, abychom byli spokojeni oba dva.

Takovýchto vztahových filozofií existuje mnohem více. Ovšem pokud o nich lidé nemají nejmenší tušení a nevědí, že by se jimi měli řídit, tak se ani nemohou nikam dál posunout.

Proto je pro řešení manželské krize naprosto zásadní se o těchto principech dozvědět a podle nich se pak i chovat.

Potom je manželská krize dobře řešitelná.

Buďte ochotni pro svůj vztah něco udělat

Často se setkávám s tím, že lidé nejsou ochotni na sobě zapracovat a změnit se. Někdy také nejsou ochotni zaplatit někomu jinému, aby jim poradil, jak se z manželské krize dostat ven.

Pokud není člověk ochoten investovat sám do sebe, což je ta nejlepší možná investice, tak se pak ani nemůže divit, že není spokojen. Lidé jsou ochotni utratit peníze za kdejakou blbost, ale už se jim nechce investovat do něčeho, co jim může radikálně zlepšit život k lepšímu a osobnostně je posunout dále.

Uvědomuji si, že pokud právě procházíte manželskou krizí, tak vám teď připadá, že toho je strašně moc, že se v tom ztrácíte. Nevyčítejte si to, nemějte si za zlé, že všemu hned nerozumíte. Je to složitá záležitost, kde neexistují jednoduchá a bezpracná řešení. Pokud něčemu nerozumíte nebo se chcete zeptat na něco bližšího, kdykoliv mě kontaktujte a já vám vše vysvětlím a ukáži vám cestu, jak začít pracovat na nápravě vaší manželské krize.

autor článku: Karel Chába