V předchozím článku o příčinách tohoto fenomému jste se dozvěděli, proč tomu tak je. Čtěte dále a dozvíte se, jaké důsledky z toho vyplývají a jak z toho ven.

  • Snažíte se být s někým, s kým je vztah naprosto nevyhovující, přestože to sami víte. Přestože víte, že ten vztah je špatný, nejste schopni ho opustit.
  • S někým jste se rozešli, ale přestože vám ubližoval a ten vztah byl nekvalitní, nejste schopni se z toho vymanit. Dali byste vše za to, abyste se do toho vztahu mohli vrátit zpět.
  • Nechcete někoho, kdo vás miluje. Hodnotíte ho jako hodného, moc fajn, ale moc vás to s ním nebaví.

V drtivé většině případů se v těchto situacích objevují lidé, kteří mají nějaký problém se svým sebevědomím, se svojí emoční inteligencí, s láskou k sobě. Obvykle se tito lidé sami hodnotí negativně. Proto si nacházejí partnery, kteří je odmítají, nebo se kterými mají složitý vztah. Mají totiž pocit, že důkaz lásky od těchto jednotlivců má pro ně mnohem větší hodnotu. Cítí větší pocit naplnění, dobrého pocitu. Mají pocit, že jsou výše na pomyslné stupnici bažení.

Tito jedinci si často vyhledávají protějšky, kteří je odmítají právě proto, že musí o jejich lásku hodně bojovat. Tento názor si vytvořili již v dětství a přenesli si ho až do dospělosti. Pokud jim tento protějšek na základě nějakých krátkodobých událostí začne lásku projevovat, dochází u nich k velkému pocitu naplnění. Nicméně tento partner je sice dokáže vynést do nebes, tento stav ale obvykle trvá relativně krátce a bažení brzy opět začne klesat na nízkou až minusovou úroveň. Tato minusová úroveň je vlastně takovým standardem toho konkrétní jednotlivce, který si o sobě vytvořil ve své mysli. Není schopen si dát více. Právě proto vyhledává tyto partnery, protože ho dokážou vynést mnohem výše, než partneři, které by sám odmítal.

Ukažme si to na příkladu

Když já budu ve vztahu se slečnou, která mě bude odmítat. Občas ale dá najevo, že mě má ráda. Tak mě na nějakou krátkou chvilku vynese hodně vysoko na pomyslné stupnici bažení k maximu. Tento blažený pocit, ale nebude mít dlouhého trvání a brzy se vrátím zpátky na nulu či do mínusu. Hodnota lásky od této partnerky v podobě krátkodobých výkyvů je pro mě vyšší, než kdybych byl s někým, kdo mě má opravdu rád a je hodný.

Kdybych já měl být s někým, kdo je sice hodný, milý, ale až tolik mě to s ním nebaví, tak bude můj pocit bažení na úrovních mnohem nižších, ale zase je tam konstantně. Na rozdíl od toho, kdo mě odmítá, který mě dostává s hlubokého mínusu na maximum.

A to je vlastně ten důvod, proč odmítáme lidi, kteří nás mají rádi, které považujeme za hodné či milé, ale nudné. Proto také chceme ty, kteří nás nechtějí a se kterými je ten vztah špatný.

Čím méně se máme rádi, čím menší máme sebevědomí, čím menší hodnotu si přisuzujeme, tím více jsme ochotní být s někým, kdo nás odmítá, místo s tím, kdo nás má rád.

Jak z toho ven?

Je to takový začarovaný kruh a není vůbec snadné se z něj dostat. Tento kruh se u mnoha lidí dokáže opakovat celý život a ti jsou z toho dlouhodobě nešťastní.

Jedinou možností je posunout se dál nejdřív sám se sebou. Musíte zapracovat na tom, jak vnímáte sami sebe. Jakou si dáváte hodnotu, jací jste.

Na to většinou jednotlivec sám nestačí a je nezbytné abyste vyhledali pomoc odborníka, který vám pomůže osvětlit příčiny. Pomůže vám vyjasnit si tyto špatné vzorce chování a vysvětlí vám, jak s nimi pracovat, abyste se do podobné situace už nikdy nedostali.

autor článku: Karel Chába