Následující článek vám pomůže pochopit, z jakých nejčastějších důvodů dochází k mužské nevěře.

Byl nevěrný? Měl jasný cíl  

Na úvod si řekněme, že bez ohledu na to, z jakých důvodů k ní došlo, má nevěra většinou vést k tomu, aby se muž cítil dobře. Chce být spokojený sám se sebou, respektive se svým životem. Je přitom třeba si uvědomit, že těchto cílů (spokojenosti) muž nejspíš nebyl schopen dosáhnout jinak než právě nevěrou.  Případně pro něj nevěra byla tím nejjednodušším a možná i nejlákavějším způsobem, jak se cítit dobře.

K mužské nevěře dochází nejčastěji ze dvou základních důvodů, ke kterým si na závěr přidáme ještě jeden. 

Mužská nevěra má základ v pudech 

První základní důvod, proč dochází k mužské nevěře, je svým způsobem pudová záležitost. To znamená, že je hodně o chtíči, sexu a o tom, že muži chtějí dobývat a získávat trofeje. Mužská nevěra je tudíž skrze sexualitu jakýmsi potvrzením toho, že muž v těchto záležitostech uspěl.

Muži jsou obecně slabší v tom ohledu, že hůře odolávají pokušení žen. Přirozeně těch, které nejsou jejich partnerkami nebo manželkami. Tím, že muži k sexu tolik nepotřebují emoce, silné spojení se svými protějšky, vede k tomu, že jsou náchylnější k nevěře, která je  založená na sexualitě.

Nevěrný muž = ješita 

Druhým nejčastějším důvodem mužské nevěry je ješitnost. Muži chtějí být chváleni za svoji mužnost, výkonnost, jinými slovy potenci. Když mluvíme o mužské nevěře, nemyslíme touto potencí potenci sexuální, ale jakoukoli potenci výkonnostní. Muž potřebuje být chválen za to, jakých dokáže dobýt statků. Jak je šikovný a schopný vydělávat peníze, čeho je schopný dosáhnout atd.

Není žádnou výjimkou, že nevěra je u mužů často spojena s tím, že doma si jich nikdo neváží. Nikdo neocení, co dokázali, jak dobře se starají o rodinu, jak těžce vydělávají peníze a zajišťují rodině standard. V takové atmosféře pak lehce dochází k mužské nevěře: muži snadno podléhají jiným ženám, které zase na oplátku mají rády úspěšné muže. Skrze lichotky, chválení a upozorňování na to, jak je muž schopný (čili potentní) a jak dokáže dosahovat svých cílů, pak získávají pozornost frustrovaných mužů.

Mužská nevěra jako řešení psychických problémů

Uvedli jsme si dva nejčastější důvody mužské nevěry a přidáme si k nim ještě jeden, bonusový. Tím je to, že si muži s pomocí nevěry často řeší své psychické problémy. Problémy na pozadí mysli, které je mnohdy doprovázejí celoživotně. Nejde tedy jen o nějaké epizody, kdy se v určitém období života cítí něčím frustrovaní. Jejich nevěra je puzena neuvědomovanou motivací, které často vůbec nerozumějí, tím, že si chtějí vyřešit něco ve své psychice. 

Taková věc často postihuje muže, kteří se navenek mohou prezentovat jako macho. Nicméně na pozadí své mysli jsou ve skutečnosti slabí a nevěří si. Nevěrou si pak dokazují svou hodnotu, to, jak jsou dobří. Ve skutečnosti jsou to ale muži, kteří trpí například úzkostmi a celoživotně se necítí jistí, mají pocit, že nejsou v bezpečí. Jedině když jsou v přítomnosti nové ženy, která jim dodává pocity, jež za běžných okolností nezažívají, se cítí dobře a bezpečně. Tento druh nevěry samozřejmě velmi souvisí s výchovou, s tím, jakým psychosexuálním vývojem tito muži prošli v dětství.

Řešíte mužovu nevěru? Všímejte si jeho postoje 

Bez ohledu na to, z jakých příčin je muž nevěrným, se vraťme k úvodu našeho článku. Tam jsme si říkali, že mužská nevěra je o tom, že muž se chce cítit dobře, chce být spokojený. To důležité si uvědomit. To z toho důvodu, že když budete chtít řešit mužovu nevěru, bude hodně záležet na tom, jak se bude chtít on k vašemu vztahu a ke svému životu postavit.

Pokud je z jeho chování a vyjadřování zjevné, že chce svůj život někam posunout, že za něj chce vzít zodpovědnost a pokusit se být spokojený, aniž by k tomu využíval nevěru, máte samozřejmě větší naději na to, že se něco může změnit. 

Pokud váš manžel nebo partner bude naopak vystupovat způsobem, že stačí, že milenku opustí, vy uděláte tlustou čáru, a tím je vše vyřešeno, moc nevěřte tomu, že jeho nevěra se nebude opakovat. To z toho důvodu, že muž, který využívá nevěru k tomu, aby byl spokojený, bez ní bude trpět pocitem prázdnoty, nedostatečnosti a podobně. A bude-li těmito pocity stižen, bude frustrovaný či nespokojený, je to už zase jen malý krůček k tomu, aby byl znovu nevěrný. 

Vás by tedy mělo velmi zajímat, jestli muž chce svoji nevěru opravdu řešit. Jestli je z něj cítit, že mu záleží na tom, aby byl sám za sebe spokojený. Nebo jestli to, že s nevěrou přestane, slibuje jen proto, abyste ji vy už dál neřešila.

Nevíte si ani po přečtení článku radu s mužskou nevěrou? Nevěšte hlavu, rád vám pomohu. Vyberte si z konzultací, které nabízím, tu, jež vám bude nejvíc vyhovovat. 

autor článku: Karel Chába

Související články: Jak se chovat po nevěře a Odpustit nevěru, nebo ne