V článku se dočtete, jaké jsou nejčastější důvody nevěry ženy v manželství.

Stejně tak jako u mužské poloviny populace i u žen dochází k nevěře, obecně z toho důvodu, že se chtějí cítit dobře, a zároveň chtějí mít jistý výhled budoucnosti. K tomu, že jsou ženy v manželství nevěrné, mají dva nejčastější důvody. K nim si pak přidáme ještě jeden, bonusový. 

Byla vám žena nevěrná? Na vině jsou emoce 

Prvním ze dvou nejčastějších důvodů, proč jsou ženy nevěrné, jsou emoce. Není nic neobvyklého, že nevěře podlehnou ženy, jež mají manžela, který je dobrým otcem a uspokojuje a umí zabezpečit celou rodinu. Nicméně ženě, a proto je v takovém manželství nevěrná, chybí citová angažovanost muže. Manžel jí nedává city, emocionálně ji neopečovává.

Je to z toho důvodu, že si muži bohužel často myslí, že k tomu, aby byla jejich žena spokojená, stačí, že jsou dobrými otci. A především po stránce materiální dobře zabezpečí sebe, svou ženu a děti. 

Nevěrné ženě ale často chybí vlídné slovo, pohlazení, emocionální intimita, které nejsou založené na tom, že muž po své ženě chce jen sex. Prostřednictvím emocionální intimity se ženy cítí hodnotné a opečovávané. Mají pocit, že muž se těmito projevy opravdu stará jenom o ně, ne o sebe, ne o děti, ne o zajištění hmotných statků.

Vztah bez budoucnosti jako důvod nevěry ženy v manželství

Druhým nejčastějším důvodem nevěry ženy v manželství je to, že se vztah nikam neposouvá. Nevyvíjí, případně to, že žena nemá jistotu budoucnosti. Toto se často děje ženám, které ještě nemají se svým mužem děti, ale jejich vztah se nevyvíjí: s mužem spolu maximálně bydlí, to je ale vše. Případně pak ženám, které už děti mají, ale manžel si svým způsobem žije svůj vlastní život.

Manžel sice může být dobrým otcem a dobře se stará o rodinu, ale s manželkou nemá nic společného. Nic s ní intimně nesdílí. Manžel je buď ochotný trávit volný čas se svou rodinou, nebo sám se svými kamarády, ale ne se svojí ženou. Nijak se nesnaží o vztah pečovat, ani ho nikam posouvat. To znamená, že žena má pocit, že tak, jak s manželem žijí teď, to bude i za mnoho let a začne mít myšlenky na nevěru. 

Do této varianty je ale možné zahrnout také případy, kdy se muž o rodinu dobře nestará a žena je často aktivnější. A to nejen v tom, kam by se spolu měli ve vztahu posouvat, ale také ve vydělávání peněz a zajišťování hmotných statků. Manžel se doslova nechá táhnout, vléci, žena to nevydrží, necítí žádnou emocionální ani jinou podporu, nevidí budoucnost a nevěra se začne doslova nabízet. 

Bohužel hlavně v druhém zmíněném případě, kdy je žena v manželství nevěrná, dochází k tomu, že opravdu od svého manžela odejde. Ženy jsou totiž obecně radikálnější v tom, že když se zamilují, mají milence, mají větší sílu a odhodlání od svého partnera, respektive manžela odejít, než je tomu obráceně.

Když za nevěrou ženy stojí dlouhodobé psychické problémy

V úvodu jsme také zmiňovali, že kromě dvou základních si povíme ještě o dalším důvodu, proč bývají ženy v manželství nevěrné. Existuje skupina žen, které jsou nevěrné z mnoha důvodů. Respektive svou nevěrou si každá teoreticky řeší něco jiného. Společné ale mají to, že jim nevěra slouží k vyřešení nějakých dlouhodobých, i celoživotních psychických problémů na pozadí jejich mysli. To mají společné s muži.

Není tak bohužel nic neobvyklého, že je žena promiskuitní a nevěrná i v manželství, které může být jinak i relativně spokojené. A to z toho důvodu, že si na nevědomém pozadí své mysli řeší nějaký problém, například se svým otcem. Obecně jde o to, že v rámci vývojových fází v dětství nedošlo k vytvoření a dokončení psychických nastavení tak, jak by v ideálním případě mělo.

Taková žena pak může být opakovaně nevěrná, nemusí mít vůbec záměr z manželství odejít. Zároveň ale není schopná porozumět tomu, proč nevěrná je. Nevěrou není dlouhodobě schopná vyřešit svoji frustraci z toho, že se necítí dobře, že není spokojená se sebou nebo svým životem. 

Na řešení nevěry v manželství musíte být dva 

Bez ohledu na to, z jakých důvodů je žena nevěrná, musí být samozřejmě ochotná svoji situaci řešit. K tomu je ale také potřeba, aby k tomu byl ochotný i její manžel. Jste-li tedy v situaci, kdy je vám žena nevěrná, pak je stejně jako u mužské nevěry klíčové to, zda žena i muž (oba dva) chtějí situaci řešit, někam se posouvat a měnit se. 

Bez toho, abyste byli oba motivováni k tomu řešit příčiny svých problémů, se v žádném případě nemůžete posunout. Především co se týče dvou prvních zmiňovaných příčin nevěry, je hodně důležité, abyste chtěli na vztahu pracovat oba dva. Abyste se oba dva chtěli měnit a učit se komunikaci. U třetího, bonusového důvodu, je pak podstatné hlavně to, aby chtěl manžel svoji nevěrnou ženu podržet, podpořit ji v tom, aby mohla chodit do psychoterapie. Kde bude hledat opravdové důvody toho, proč je nevěrná, tedy příčiny toho, co se v ní děje, jaké věci v sobě nemá vyřešené.

Nevíte-li si ani po přečtení článku rady s řešením nevěry ženy v manželství, nezoufejte. Obraťte se na mě, rád vám pomohu prostřednictvím některé z konzultací, které nabízím. 

autor článku: Karel Chába

Související články: Odpustit nevěru ženy a Manželka a milenec