„S Milanem jsem se seznámila před necelým rokem. Ze začátku jsem to brala jako flirt, ale on se neustále snažil. Zval mě na kávičky, na obědy, na výlety. Nakonec jsem podlehla a svolila, že spolu budeme chodit. Postupně jsem se do něj zamilovala. Začalo mi vadit, že na mě měl čím dál méně času, chodil pozdě na schůzky, někdy vůbec nedorazil. Něco slíbil a nesplnil. Rozešli jsme se. Odprosil mě a začalo to znovu. Nic se nezměnilo. Opět rozchod. Teď mě zase vyhledává, prosí, že se změní, ale já mu moc nevěřím,“ vypráví paní Dana.

Paní Dana zažívá něco, co zažívá spousta žen. Mají vztah, pak se rozejdou, dají dohromady a opět rozchod. Pak uvažuje nad tím, zda její vztah má vlastně smysl. Dělá jednu zásadní chybu. Jakou?

Odpuštění a opět rozchod

Lidé dělají tu chybu, že řeší důsledky rozchodu, ne jejich příčiny. Paní Dana svému partnerovi odpustila, protože se jí za všechno omluvil. Řekl ji, že se změní, což se nestalo a nastal opět rozchod. Odpuštění je jen první krok opětovnému sblížení, ale to nestačí.

Aby měl vztah paní Dany s Milanem šanci na nápravu, musejí oba dva ke vztahu přistoupit jako zodpovědní lidé a musí se domluvit na tom, co bude nyní jinak. Jak jejich vztah bude fungovat, co se změní. Je důležité si také uvědomit, co je každý ochoten do vztahu dát, co je ochoten obětovat, aby opět nenastal za nějakou dobu rozchod ze stejného důvodu jako předtím.

Návraty a opět rozchody. Jaký to má dopad?

Milan po Daně toužil. Chtěl ji zpět. Už jednou mu odpustila, proč by to neudělala znovu. Pokud mu paní Dana znovu odpustí a nezačne skutečně řešit příčiny rozchodu, dřív nebo později bude paní Dana stát před stejným rozhodnutí jako dnes a opět proběhne rozchod. Každá taková akce má také svůj dopad.

Paní Dana tím, že neřeší skutečné příčiny rozchodu a jen odpouští a věří Milanovi, že se změní, může uvíznout ve spirále návratů a opětovných rozchodů. To si vybere svoji daň v podobně:

Psychické frustrace – neustále rozchody a návraty nikomu nepřidají, zvlášť ženám, které touží po jistotách a bezpečí. S rozchody jsou spojené negativní emoce, stres a to vše se může podepsat i na zdraví paní Dany a na pracovní výkonnosti.

Sebeobviňování – díky tomu, že paní Dana přijme Milana zpátky, ale nic se nezmění, může nabít dojmu, že sama může za danou situaci ve vztahu. Může se po čase začít obviňovat, že není dobrá přítelkyně, milenka, atd. Může se vinit za opětovný rozchod.

Nízké sebevědomí – opětovný rozchod se také velmi často podepisuje i na celkovém sebevědomí. Paní Dana si může přestat věřit v otázce vztahů a může uvěřit iluzi, že není vztahu hodna či za vše může ona (viz bod 2. sebeobviňování).

Jak postupovat, aby nedošlo opět k rozchodu?

Smysl vrátit se do vztahu po rozchodu má jen tehdy, když si oba dva uvědomí, kvůli čemu se rozešli. Co bylo ve vztahu špatně. Jaký podíl viny nese na rozchodu jeden a druhý. Když se vrátíme k příběhu paní Dany, můžeme se podívat, co bylo špatně.

Paní Dana Milanovi zřejmě jasně neuměla sdělit, co jí vadí a co by chtěla, aby bylo jinak. Neuměla tedy s Milanem komunikovat tak, aby jí porozuměl a pochopil, že pozdní příchody či nepříchody a jeho nespolehlivost paní Danu ničí a ubíjí. Pokud se budou chtít k sobě vrátit a předejít opětovnému rozchodu, měli by začít nejdříve řešit vzájemné křivdy. Možná i Milanovi na paní Daně něco vadilo, proto chodil pozdě, proto nedodržel to, co slíbil.

Aby bylo možné vyřešit křivdy ve vztahu, je důležité naučit se aktivně naslouchat, komunikovat a respektovat jeden druhého. To, jak komunikovat ve vztahu, jak postupovat, si můžete více přečíst v článku Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace.

Poté, co mezi sebou Dana a Milan vyřeší křivdy, měli by se zabývat tím, jak bude jejich vztah fungovat dál. Měli by sdílet vzájemné potřeby, dohodnout se na pravidlech a dodržovat dohodou, kterou si mezi sebou vytvoří. Jak na takovou dohodu si můžete přečíst v článku Partnerská dohoda. Tímto se zvyšuje šance, že neproběhne zanedlouho opět rozchod.

Pokud i vy řešíte opětovné rozchody a návraty a nevíte, zda ve vašem vztahu má smysl pokračovat či nikoliv, obraťte se na mě a využijte jednu z nabízených konzultací. Učiníte tak krok k vaší lepší budoucnosti.