Následující článek pojednává o lidech, kteří se ve svých vztazích s partnerem neustále rozcházejí, znovu se k němu vracejí a poté se opět rozcházejí. Je také o tom, jakou šanci máte, že se to změní, pokud máte takového partnera nebo jste to vy, kdo něčím podobným trpí.

Existuje mnoho lidí, kteří se dost často už od brzkých týdnů svého vztahu s partnerem opakovaně rozcházejí nebo rozchodem neustále vyhrožují a následně se do vztahu vracejí. Co je vede k tomu, že se takto chovají? Mají k tomu většinou jeden ze dvou zásadních důvodů.

Nevědí, co chtějí, proto se rozcházejí a vracejí

První příčinou, která stojí za neustálými rozchody a návraty, je to, že lidé jsou vnitřně nevyrovnaní a nevědí, co vlastně chtějí. Dělají to pak kvůli tomu, že jsou přesvědčeni o tom, že jim jejich protějšek nevyhovuje. Skutečnost je ale taková, že tito lidé neustále hledají něco nového a lepšího. Doufají totiž, že ve vztahu s někým jiným jim bude lépe, budou se cítit bezpečněji, jejich partner je bude více přitahovat nebo je bude vztah více bavit.

Příčinou opakovaných rozchodů a návratů může být strach

Druhým nejčastějším důvodem, jenž lidé k opakovaným rozchodům a návratům mají, je strach. Takoví lidé se vztahů ve skutečnosti bojí a tato strategie je tak ve skutečnosti jejich obranou. Lidská psychika je velmi komplikovaná a není nic zvláštního a ojedinělého na tom, že jsou mezi námi tací, kteří na jednu stranu po vztahu velmi touží a na druhou stranu se ho velmi bojí.

Jak takové jedince poznáme? Často jsou to ti, kteří na začátku vztahu velmi tlačí na pilu, záleží jim na tom, aby partnera získali, aby si ho sami pro sebe uzurpovali, aby měli jistotu, že jejich vztah je oficiální a že druhá strana má opravdu vážný zájem. Jakmile toho dosáhnou a přesvědčí se, že je všechno podle jejich představ, jejich zájem rychle opadá, respektive začíná nekonečný kolotoč rozchodů a návratů.

Rozhody a návraty jako obranný mechanismus

Lidé, kteří takto jednají, používají tento postup jako obranný mechanismus: snaží se utéct od nepříjemných pocitů, které prožívají. Nedělají to ale schválně nebo proto, že si jednoho dne řeknou, že se tím budou bavit. Oni to zkrátka jinak dělat nemohou: na jednu stranu totiž po vztahu strašně touží, na druhou stranu z něho mají obrovský strach.

A proto, když jim ve vztahu přestane něco vyhovovat, když začnou hádky nebo nejsou naplňována jejich očekávání (což je velmi časté – tito lidé mají při vstupu do vztahu od svého protějšku velmi velká až nereálná očekávání), začnou to svému protějšku dávat najevo, vyhrožují rozchodem a ulevují si tak od své bolesti.

Když má být rozchod trestem

Dělají to také proto, že chtějí trestat. Chtějí potrestat svůj protějšek za to, že není takový, jak oni si ho vysnili. Takový partner, který by jim vyhovoval, ale neexistuje. Chování takových lidí je iracionální, a pokud nezačnou pracovat na své psychice, na svých komplexech a nedostatcích, které jim vadí, a které sami sobě vyčítají, nikam se nemohou posunout a situace v jejich vztazích – rozchody, návraty a další rozchody – se bude neustále opakovat.

Rozchod, návrat, rozchod jako řešení nespokojenosti sama se sebou

Dalším důvodem, proč tito lidé takto fungují, je to, že nedokážou být spokojení zkrátka proto, že nejsou spokojení sami se sebou. A proto, aniž by to vědomě věděli – všechny tyto věci totiž ovládá nevědomá část naší mysli, kde jsou uloženy vzorce našeho chování, komplexy, přesvědčení o sobě, a to včetně těch negativních –, často situaci vyhrotí proto, aby se mohli udobřovat. Tzv. italská domácnost je zkrátka jejich styl.

Potřebují ji proto, že jednoduše nevěří tomu, že by je někdo mohl mít rád, že by si jich někdo mohl vážit, protože oni si sami sebe neváží. Paradoxní je, že jsou to mnohdy lidé, kteří vypadají velmi sebejistě. Jsou to lidé, kteří dávají otevřeně najevo, jak sami sobě věří, jak jsou klidní a nejlepší. Ve skutečnosti ale mají sami se sebou velký problém. Nevěří, že by je někdo mohl mít rád, protože nedůvěřují sami sobě a pochybují o své hodnotě. Potřebují proto často situace vyhrocovat do takových stavů, kdy na sebe s partnerem křičí, nepříjemně se uráží, vyhrožují si rozchodem nebo se dokonce opravdu rozcházejí.

Jsou závislí, proto se rozchází a zase vrací

Lidé, kteří se opakovaně rozcházejí, se pak nicméně ale znovu vracejí. Je to proto, že ve skutečnosti prožívají velmi silné pocity. A na těchto pocitech, které díky vyhroceným situacím cítí, jsou ve své podstatě závislí. Jsou to totiž téměř jediné momenty, kdy dokážou uvěřit tomu, že je má jejich protějšek rád.

Aby se k sobě lidé po rozchodu mohli vrátit, dávají si totiž najevo (a to minimálně slovně), co pro sebe znamenají, často se právě proběhnuvšímu rozchodu smějí, slibují si, že už se to nestane, vypráví si, jak jeden bez druhého trpěli, jak si uvědomili spoustu věcí a podobně. Skutečnost je ale taková, že toto chování se bude znovu opakovat. 

Jednoduchá pomoc neexistuje, obraťte se na odborníka

Jste-li tím, kdo se se svým partnerem neustále rozchází, vrací se a znovu se rozchází, nedoufejte v jednoduchou pomoc a jednoduché řešení. Nestačí si říct, že se už takto chovat nebudete, že se změníte. K tomu, abyste toho skutečně dosáhli, potřebujete odbornou pomoc, psychoterapii. V rámci této terapie se budete zabývat příčinami, které jsou zakotvené ve vašem nevědomí, a které způsobují, že jednáte tímto způsobem.

Pokud jste ve vztahu s někým, kdo iniciuje opakované rozchody a návraty, ani vy nevěřte v zázraky nebo sliby, že se ten druhý změní. Nebude-li na sobě váš partner opravdu pracovat, jeho chování se bude neustále opakovat, jinak to ani být nemůže. Zhruba 90 % našeho chování a našich rozhodnutí je předem dáno na základě a odvíjí se od obsahu naší mysli. Každý z nás zkrátka neustále opakujeme své reakce, neustále upevňujeme svá již tak silná přesvědčení, ve stejných situacích komunikujeme pořád stejně.

Koloběh rozchodů a návratů je těžké prolomit, jednáme pořád stejně

Že vám to připadá zvláštní? Vezměte si papír a tužku a popište si sami pro sebe vyhrocenou situaci, která se ve vztahu s vaším partnerem neustále opakuje. Poznamenejte si, jak to začíná, a co kdo říká. Napište si, jak to probíhá, jak kdo reaguje, jak situace vyústí, jak se k sobě vracíte a udobřujete. Zjistíte, že oba dva neustále opakujete to samé, že říkáte to samé, reagujete stejně, upevňujete si názory jak sami na sebe, tak na svůj protějšek.

Lidská psychika je komplikovaná a není jednoduché jí porozumět. Pokud jste se ocitli ve vztahu, ve kterém se neustále opakuje koloběh rozchodů a návratů (ať už jako ten, který je iniciuje, nebo ten, který je jejich obětí), a chcete to řešit, neváhejte se na mě obrátit. Rád vám pomůžu a poradím s tím, jak dál postupovat, abyste situaci co možná nejlépe a nejrychleji vyřešili. Typy konzultací, které nabízím, najdete pod odkazem Konzultace.

autor článku: Karel Chába