Přistihla jste svého partnera či manžela, že vám vlezl do mobilu? Honí se vám hlavou myšlenky, proč to udělal? Co ho k tomu vedlo? Jak tohle řešit? Přečtěte si dnešní článek, díky kterému si uvědomíte, jak postupovat v takové situaci.

Proč lidé vlezou druhým do mobilu?

Existují dvě skupiny lidí, kteří vlezou svému protějšku do mobilu, aniž by se předem na tomto chování a jednání vzájemně domluvili. Pojďme se nyní na každou skupinu lidí podrobněji podívat, jaké jsou jejich motivy, které je vedou k takovému jednání.

1. NEVYROVNANÍ, NEVYZRÁLÍ LIDÉ

Lidé, kteří mají potřebu druhého kontrolovat, např. že potřebují vědět, kde druhý je, s kým je, co dělá, chtějí, aby se jim druhý zpovídal, aby věděli o každém jeho kroku, lidé silně zaměřeni na pravdu a extrémně citliví na lež, silně podráždění při drobných nesrovnalostech, které se může jevit ve finále jako nedorozumění, už s tímto nastavením takto do vztahu přicházejí. Tito lidé budou mít větší sklony vlézt druhému do mobilu, aby jej kontrolovali.

Nastavení těchto nevyrovnaných lidí pochází z jejich primárního dětství a výchovy. Nevyrovnaný, nevyzrálý člověk, který vlezl do mobilu svému protějšku, nevěří sám sobě, bojí se zranění. Má strach z nepřiměřeného zklamání, i když nemá důvod se něčeho obávat. Přetrvává v nich pocit, že se něco děje, že není něco v pořádku.

Tyto nevyrovnané lidi ovládá jejich vnitřní nejistota a neklid. Chtějí si ulevit a zbavit se vnitřního neklidu a to je nutí vlézt druhému do mobilu. Tuto nevědomou motivaci si neuvědomují. Svůj klid takoví lidé chtějí získat skrze druhého, chtějí získat důkaz, že druhý nic nedělá a že je všechno v pořádku. Velmi často začnou druhého kontrolovat a vlezou druhému do mobilu dřív, než vůbec mají nějaký důvod, protože s takovým nastavením do vztahu již přichází.

Pokud druhému vlezou do mobilu a nic nenajdou, na chvíli se zklidní. Bohužel, tento klid takovým lidem nevydrží dlouho, jelikož za chvíli budou mít nutkání své chování opakovat. Dřív nebo později v mobilu svého protějšku něco najdou, i když to může být zcela nevinná smska či zpráva. Bohužel, takovým nevyrovnaným a nevyzrálým lidem jen velmi těžko budete cokoliv vysvětlovat. Nebudou vás poslouchat, protože se v nich odehrávají mnohem hlubší procesy, než to na první pohled vypadá. A opět je to spojeno s osobností dotyčného člověka a jeho vnitřním nastavením.

Vrána k vráně sedá, aneb vlezl mi do mobilu

Velmi často vstupují do vztahu lidé, kteří mají stejné nevědomé základy. Nevěří si, jsou slabí a nevyzrálí. Člověk, který má tendence vlézt druhému do mobilu, si vybere typ člověka stejně nastaveného jako je on, který si nevěří, je nějakým způsobem zraněný. Tyto dva lidé mají tendence se k sobě přitahovat.

Jeden vleze protějšku do mobilu, protože má potřebu kontroly a bojí se zklamání a chce se tedy ujistit, že vše je v pořádku, že se nemusí ničeho bát. Druhý si taky nevěří, je slabý a nevyzrálý a časem se začne chovat tak, že se snaží dokazovat si např. hodnotu či sebevědomí nějakým jiným typem chování, např. že je muž ženě nevěrný nebo dělá něco jiného za jejími zády, s čím by druhá strana nesouhlasila. Tito lidé se vzájemně na nevědomé úrovni přitáhli. Jak z toho ven?

• Uvědomte si, že s takovým nastavením přicházíte do vztahu (vztah vám jen vytáhnul na povrch to, co je ve vás ukryto, např. nedůvěra v sebe sama, nevyzrálost, strachy a obavy a jiné).

• Svým chování přispíváte k tomu, že druhý má tendence na vás nějak reagovat. Kde je akce, je i reakce. Když druhého kontrolujete, můžete jej tak donutit hledat bezpečí a klid jinde.

• Pokud druhý hledá jinde a chce si např. svoji hodnotu takto dokazovat a vy jej o to více máte tendenci kontrolovat, oba dva jste nějakým způsobem zranění a nevěříte sami sobě a nevěříte si navzájem.

• Pokud nezačnete každý sám za sebe řešit svoje zranění a vlastní frustrace ve vztahu, nemůžete se ve vztahu posunout.

• Vyhledejte odbornou pomoc, abyste každý sám za sebe řešil svoje zranění. Další rovinou je řešit vzájemný vztah. Zde se můžete obrátit na vztahového poradce v sekci konzultace, který vám pomůže.

2. EMOČNĚ VYROVNANÍ LIDÉ, KTEŘÍ JSOU DLOUHODOBĚ FRUSTROVANÍ

Další skupinou lidí, kteří vlezou druhému do mobilu, jsou emočně vyrovnaní lidé. Na začátku by takové lidi ani nenapadlo, že by druhému vlezli do mobilu, že by tam něco hledali. Považují to za něco zcela nepřijatelného, co může velmi narušit důvěru ve vztahu. Proč se tedy dopouštějí tito lidé takového chování?

Pokud vyrovnaní lidé žijí s partnerem či partnerkou, který dlouhodobě nechce řešit nějaký problém či krizi ve vztahu a cítí se díky tomu dlouhodobě frustrovaní, mají pocit, že vyčerpali všechny možnosti, jak přimět druhého partnera ke komunikaci a řešení, mohou vlézt druhému do mobilu. Chtějí se přesvědčit o tom, zda v tom není něco, o čem jim druhý neřekl. Ve většině případů tam skutečně takoví lidé v mobilu druhého něco objeví. Tito lidé nahlížení do mobilů až v momentě, kdy si neví už rady, jak dál, ale nejsou k takovému chování nastaveni, když vstupují do vztahu.

Jak přistoupit k tomu, že vám vlezl protějšek do mobilu?

To, že vám protějšek vlezl do mobilu, protože byl dlouhodobě frustrovaný a nevěděl, jak jinak má situaci ve vašem vztahu řešit, je jedna věc. Tady nejde o nahlídnutí do mobilu. Jde o něco mnohem hlubšího, o váš vztah, o to, co v něm nefungovalo už dlouhodobě, o něco, co v něm chybělo.

Protějšek, kterému jste porušili soukromí a vlezli jste mu do mobilu, se právem může cítit dotčeně, ublíženě. Může mít pocit, že jste jej zradili. Stejný pocit můžete mít i vy, když jste se mu podívali do mobilu, protože z dlouhodobého hlediska vás nechtěl poslouchat, nenaslouchal vám, co vás trápí, co potřebujete, co vám ve vztahu chybí. Vy sami jste se cítili ve vztahu zklamáni a ublíženi.

Je důležité se od myšlenky, že vám druhý vlez do mobilu, odpoutat a hledat hlubší procesy, které se dějí u vás ve vztahu. Je zde příležitost pro váš vztah, kde se vzájemně můžete posunout. Jak na to? Čtěte dále.

• Začněte spolu komunikovat

Sdílejte jeden druhému to, co se v něm odehrává, co ve vztahu prožívá, jak se ve vztahu cítí. Dlouhodobě něco nefunguje, dlouhodobě nejste s něčím spokojeni a to, že jste vlezli druhému do mobilu, je jen důsledek. Běžte tedy k příčině toho, co ve vztahu prožíváte a proč.

• Učte se vzájemně si naslouchat

Poslouchejte druhého, co vám skutečně říká. Pozorujte i to, co vám neříká, čeho se bojí, jak se cítí. Zkuste se vžít do jeho pocitů, abyste druhému lépe porozuměli. Tohle je důležitá dovednost, kterou je nutné rozvíjet. Učte se empaticky naslouchat druhému.

• Rozhovory vás můžou zranit

Připravte se i na to, že když spolu s partnerem či partnerkou budete mluvit o tom, co prožíváte, jak se cítíte, druhého se to může dotknout. Nikdo nemá rád, když slyší, že se vedle něj druhý trápí. Ale je důležité si přiznat, že i vy děláte něco, že se takto druhý cítí, i přesto že vás žádal, abyste to nedělal/a. O tom, jak efektivně komunikovat se můžete dočíst v článku Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace.

• Řekněte si navzájem, co oba dva sami za sebe ve vztahu chcete a jak to změníte

Není řešením jen poslechnout druhou stranu, že se trápí. I vy se pravděpodobně trápíte a nemusíte si to uvědomovat. Proto je důležitá vzájemná komunikace o tom, jak se každý ve vztahu cítí, co by rád, co by chtěl, aby se ve vztahu změnilo. Řekněte si každý sám za sebe, co ve vztahu potřebujete a domluvte se na tom, jak to budete vzájemně každý sám za sebe realizovat. Co tedy bude jinak, jak jinak se budete chovat. Udělejte mezi sebou dohodu. Jak taková dohoda vypadá, se můžete dočíst v článku Partnerská dohoda.

Nedaří se vám nastavit vzájemná dohoda, nedokážete spolu v klidu komunikovat? Neumíte tuhle situaci sami vyřešit? Hádáte se a cítíte se čím dál více frustrovaní a už nevíte, jak dál? Dochází vám nápady? Pak neváhejte a obraťte se na mě  v sekci konzultace. Pomůžu vám vyřešit věci, s kterými si sami nevíte rady.