Pokud se nacházíte v situaci, kdy ve vašem vztahu došlo ke ztrátě důvěry a vy cítíte u sebe nebo partnera lhostejnost, pak je tento článek přesně pro vás.

Ztráta důvěry ve vztahu je zásadním problémem, protože důvěra je základním stavebním kamenem každého vztahu, bez kterého se nedá ve vztahu spokojeně existovat. Každý z nás dle vyspělosti své osobnosti potřebuje ve vztahu od partnera získávat jistoty, cítit se bezpečně a svým způsobem potřebujeme od svého protějšku, aby také zhodnocovali naši osobnost. Nebo minimálně potřebujeme, aby naše osobnost nebyla druhým dehonestována, když už není posilována.

Důsledky ve vztahu při ztrátě důvěry

Ztráta důvěry může vést k vážným psychickým problémům, vážné krizi ve vztahu nebo až k úplnému rozchodu či rozvodu. Nicméně navzdory tomu, jak může být ztráta důvěry ve vztahu bolestivá a nepříjemná, pokud je tento stav provázen silnou nenávistí, tak je to vlastně „ještě v pořádku“. Zloba a nenávist vlastně ukazují na stále trvající touhu. Vlastně tím ukazujeme, že chceme, aby nám partner dával důkazy lásky, aby napravil sám nebo společně s námi to, co se pokazilo.

Tato situace, kdy důvěra z našeho vztahu vyprchala, nám tady přirozeně dává sílu a naději na to, abychom, pokud budeme správným způsobem s nedůvěrou ve vztahu pracovat, situaci zachránili. Samozřejmě pouze za předpokladu, že to budeme chtít oba dva a oba dva se budeme snažit na získání důvěry pracovat.

Ztráta důvěry a lhostejnost ve vztahu

Domnívám se, že opakem lásky v tomto případě není nenávist, ale lhostejnost. Lhostejnost je stav, kdy je mi jedno, co druhý dělá, co mi udělal, s kým se stýká, a jestli se snaží o nápravu vztahu. Je to stav, kdy je zásadním způsobem nebo navždy, přerušena citová vazba mezi partnery. Citová vazba je jakýsi link, který právě vytváří touhu po druhém, který vytváří určitou závislost, která by v každém vztahu měla být. V tuto chvíli mluvím o závislosti zdravé, patologickou, nezdravou závislostí se v tomto článku zabývat nebudu.

Pokud tedy situace a vazba při ztrátě důvěry, resp. závislost na partnerovi, je zničena, pak přestávám mít důvod proč bych s druhým měl být, na ničem ve vztahu mi nezáleží, vše, co se týká partnera, mi je jedno, a tím pádem celý vztah jaksi postrádá smysl. Do vztahu vstupujeme právě proto, aby partner naplňoval naše potřeby a lhostejnost ukazuje mj. právě na fakt, že nestojíme o to, aby naše potřeby partner naplňoval.

Naplňování potřeb ve vztahu při ztrátě důvěry – lhostejnosti

Při ztrátě důvěry ve vztahu, respektive pokud budeme lhostejní si začneme své potřeby naplňovat sami nebo s někým jiným. Přestaneme na svého partnera myslet, obracet se na něho v duchu, a to jak s pozitivními, tak i s negativními zprávami. Přestaneme mít potřebu, aby nás náš protějšek chránil nebo podporoval, aby tady pro nás prostě byl. Toto vše jednoznačně ukazuje na nesmyslnost setrvávání ve vztahu, pokud jeden z partnerů nebo oba dva, ztratili vzájemnou důvěru, a to na takové úrovni, že došlo ke lhostejnosti, což je opakem lásky.

Pakliže se nacházíte v situaci, kdy jeden z vás nebo oba dva cítíte lhostejnost, je šance, že by se s tím ještě něco dalo dělat prakticky nulová. Za prvé proto, že ten, kdo je lhostejný, nebude mít žádný důvod nebo motivaci, aby se snažil. Neuvidí v tom žádný smysl. Za druhé proto, že pokud došlo opravdu k přetržení citového pouta, už nejste na sebe vázáni v rámci romantického vztahu tak, jak by bylo potřeba. V tom případě nelze ani obnovit ztracenou důvěru.

Má smysl setrvávat ve vztahu při ztrátě důvěry?

V takovém případě, pokud spolu nadále setrváváte, například kvůli dětem nebo majetku, je vztah postaven čistě na praktických věcech a nedochází k žádným intimnostem, k žádnému sbližování. Každý si žije vysloveně svůj život, sám za sebe a řešíte spolu maximálně praktické věci ohledně dětí nebo domu či byznysu. V takové situaci se díky ztrátě důvěry ve vztahu stáváte i lhostejnými, ať už jen vy nebo váš protějšek nebo oba dva. V takovém případě doporučuji, abyste si každý sám za sebe zvážil, zda-li vám v takovém svazku stojí za to za to žít.

Pravidla při setrvání ve vztahu v lhostejnosti

Pokud se dohodnete na tom, že stále vidíte nějaký čistě praktický důvod k tomu, abyste spolu zůstali ve vztahu bez důvěry, tak vám doporučuji, abyste si vytvořili dohodu, jak spolu budete existovat. Dohoda se může týkat prakticky čehokoliv. Například financí, kdo se o co stará, kdo za co zodpovídá, ale zároveň i takových věcí, jako intimity s někým třetím. Jaká jsou pravidla, abyste se zbytečně vzájemně neiritovali.

Dohoda se může týkat toho, jak budete třeba zacházet s telefonem. Tzn. jestli je nebo není dovoleno si třeba s milencem volat v přítomnosti druhého partnera, nebo si s ním psát a tak dál. Také doporučuji v případě, že máte děti, abyste se společně nejdříve dohodli na tom, co dětem řeknete, jak jim to vysvětlíte. Setkal jsem se několikrát s tím, že když jsme s párem řešili ztrátu důvěry, resp. lhostejnost, a jak mají postupovat, tak když došlo na dotaz, co mají říct dětem, tak někteří byli toho názoru, že dětem nic říkat nebudou, že to není jejich věc nebo že jim vlastně není co říkat.

Je nutné si uvědomit, že děti se od vás učí nejen tím, co jim přímo předáváte, ale děti se od vás učí i nepřímo, tím co z vás cítí a pozorováním, tím jakou mezi vámi vidí interakci, jak se k sobě chováte. Tudíž vy je přímo ovlivňujete, vy jim přímo dáváte příklad v tom, jaké budou mít samy v budoucnu vztahy. Má tedy smysl s nimi komunikovat, co se děje, vysvětlit jim jak nejlépe to jde, jak se situace má, ujistit je, že pro ně jste tady pořád oba dva, a že jako rodiče pořád budete fungovat. Přirozeně vždy musíte to, co dětem řeknete, odvozovat od toho, jak jsou velké, co dokážou pochopit, a co pochopit nedokážou.

Rozhodně vám nedoporučuji, pokud se lhostejnost týká vašeho protějšku, abyste doufali, že se něco změní. Nedoporučuji setrvávat ve vztahu, kde se vytratila důvěra, jen kvůli strachu nebo naději, že to zase bude dobré. Jak už jsem popisoval, pokud se dostanete do stavu lhostejnosti, jen v naprosto výjimečných případech dokážete vztah zase nastartovat, resp. sám ze zkušeností s klienty tomu prakticky nevěřím, že je to možné. Nespoléhejte tedy na to a neodvolávejte se s řešením problému na partnera, protože on zatím neví, že je lhostejný. Proto s tím ani nic dělat nemůže. Se svou situací můžete dělat jen to, že máte právo se rozhodnout, jestli v takovém vztahu budete nebo ne.

Pokud se nacházíte v obdobné situaci a stále si nevíte rady, jak tuto situaci řešit, nejste si jistí ani po přečtení tohoto článku, pak se na mě neváhejte obrátit. V odkazu si můžete vybrat jednu z možných konzultací – konzultace.

autor článku: Karel Chába