Jakékoliv hádky jsou nepříjemné a více či méně každého zraňují. Někdo má tendenci se z hádky velmi rychle „oklepat“, jiný člověk se s hádkou vyrovnává hodiny či dny. Každý se z hádek dostává po svém. Bohužel jsou i lidé, kteří se hádají i před dětmi. Neuvědomují si, že děti hádky vnímají a to je pak velmi ovlivňuje.

Většina mých klientů, kteří se hádají před dětmi, často mají takový názor, že když si něco říkají, případně na sebe křičí, nemá to na děti žádný dopad. Někteří klienti se ještě odvolávají na to, že dítě je kojenec, batole, nerozumí tomu, co si říkají, co se děje. Děti v předškolním věku, i když nejsou schopné pochopit, co se děje, dobře ví, že není něco v pořádku. Pro děti je důležitá rodinná pohoda a i to, jak se k nim rodiče chovají. Vidí v rodičích svoji jistotu a bezpečí.

I když děti nerozumí hádkám svých rodičů, protože jsou malé, dokáží vnímat energii hádek či intenzitu hlasu. Díky těmto podnětům, které děti při hádce dospělých zaznamenají, může docházet u dětí k problémům v psychice a často to vede až ke zdravotním komplikacím.

Atmosféra v rodině má na děti velký vliv

Je spousta studií o tom, že pokud ženy v období těhotenství zažívají více stresu, mají starostí jak doma, tak i v práci či mají hodně hádek s přítelem, manželem, je vyšší procento, že jejich děti budou neurotické, budou mít iracionální strachy, úzkosti, apod. U dětí to může dojít tak daleko, že se počůrávají, mají problémy ve škole, psychické problémy, atd. Velký vliv na dítě má to, v jaké atmosféře vyrůstají, jak se rodiče chovají.

Děti díky hádkách svých rodičů můžou trpět i jiným způsobem, než bylo popsáno výše. Můžou mít pocit toho, že za vše můžou, že by se měli přiklonit na stranu jednoho z rodičů, nebo se vůči jednomu z rodičů vymezovat. Můžou nabývat pocitu, že např. otec matce ubližuje, což vše pak způsobuje nejen problém mezi rodičem a dítětem, ale má to takový dopad, že samotné dítě může mít ve vztazích v dospělosti velké problémy.

Opakujeme chování svých rodičů

Nejednou jsem se setkal ve své praxi s tím, že moji klienti popisují, co ve vztahu prožívají. To, co dělají, jak se hádají, že mají krizi a že tohle všechno přesně zažívali ve svém dětství a viděli u rodičů. Děti totiž mají tendenci opakovat chování rodičů, protože jiné neznají.

Velký omyl vzniká tehdy, když si rodiče vyměňují názory či se hádají razantním a hlasitých způsobem ve chvíli, kdy si myslí, že jejich děti spí a nemohou je slyšet. Děti ví a slyší spoustu věcí. Mnoho z nich se bojí, že se rodiče rozvedou, že si budou muset rozmyslet, s kým zůstat. Děti, kteří vyrůstají v rodině, kde se často hádají, pak reagují podrážděně, odmlouvají, chovají se velmi podobně jako rodiče k sobě.

Rodiče takových dětí se často diví, proč je jejich dítě zlé a nechápou, že nedělá to, co má. Ve skutečnosti jsou to právě rodiče, kteří naučili svoje děti, aby se chovali tak, jak se chovají.

Pokud už přejdete k hádce, měli byste z toho vynechat děti tak, aby byly mimo dosah. K hádkách velmi často nemusí dojít, kdyby se partneři spolu učili komunikovat. Více o komunikaci v článku Proč by měl mít každý vztah pravidla komunikace.

Pokud se neustále hádáte, máte ve vztahu problémy a „motáte“ se v začarovaném kruhu, je ten správný čas, abyste se obrátili na člověka, který rozumím partnerským vztahům a dokáže vám dát potřebný nadhled nad danou situací. Takový odborník vám nabídne pomoc a řešení.

autor článku: Karel Chába