Pár (ona 29, on 32) mě požádali o pomoc v otázce komunikace. Vztah trvá cca 2 roky.

Zkrácený rozbor historie komunikace obou členů páru

 • on vyrůstal jako jedináček a vše se mu podřizovalo
 • byl zvyklý, že může své rodiče okřikovat a skákat jim do řeči
 • jako dítě se nesetkával s tím, že by mu rodiče nevyhověli
 • ona vyrůstala v rodině, kde se názory vyjadřovali jen velmi zřídka
 • komunikace v její rodině byla povětšinou vedena submisivně všemi členy rodiny a nikdo se příliš nesnažil prosazovat své názory ad.

Důsledek

 • pár trpěl neschopností se velmi často domluvit
 • hádali se i na veřejnosti a tím si dělali ostudu u kamarádů
 • pomalu se začali odcizovat a dokonce ona přiznala, že uvažuje o ukončení vztahu pokud se situace nezmění
 • cca třikrát týdně měli tichou domácnost neb ona se urážela ad.

Příčina

 • on byl přesvědčen, že vždy musí být po jeho, neb tak byl zvyklý už od dětství
 • skákání do řeči a silové protlačování svého názoru považoval za nutnost, jinak by nebyl opravdový muž
 • ona se domnívala, že když jí nechce vyhovět a prosazuje své názory, tak jí nemá rád ad.

Výsledek naší spolupráce

 1. změnili jsme přesvědčení obou viz příčina + jsem jim vysvětlil, jaký dopad má na jejich vztah prostředí, ve kterém vyrůstali
 2. obrátili jsme role a jeden druhému popsal své pocity a ukázal jak vidí chování a komunikaci svého partnera svou „optikou“
 3. vydefinovali jsme pravidla komunikace
 4. naučil jsem pár, jak má dávat ZV (zpětnou vazbu) svému protějšku a jak mají vzájemně jeden druhému naplnit potřeby, které jsou nutné pro setrvání ve spokojeném vztahu.

PS: O šest měsíců později jsem byl velmi spokojeným párem pozván na svatbu.